Реклама

Объявления

Аналіз вірша “Анчар”

Особливу гостроту в умовах последекабрьской дійсності здобувала проблема цінності людської особистості, місця людини у світі, його права на життя й права на його життя з боку іншої людини. Глибоким узагальненням цієї проблеми в художніх образах з'явився вірш "Анчар". "Анчар"- одне з вищих досягнень світової ліричної поезії, де сила й глибина думки з'єдналися із граничною стислістю словесного вираження. Це вірш також символічного звучання

Що послужило поштовхом до створення вірша? Очевидно, що Пушкін при його незмінному інтересі до російської літератури й періодики міг проЧи тати замітку про отрутне дерево, що росте на острові Ява. Але для того, щоб зрозуміти психологічний настрой, що обумовив особливості пушкінської інтерпретації сухих журнальних відомостей про засуджені на смерть злоЧи нцях, яким представлялася можливість використовувати останній шанс урятувати своє життя - добути отруту, потрібно хоча б загалом уявити собі коло думок, переживанні й настроїв Пушкіна, що визначали його взаимоотношение з дійсністю цього часу. Міркування про приЧи ни й наслідки поразки грудневого повстання й з'явилося тим психологічним ґрунтом, що обумовила особливості його вірша про анчар, що потрясає по силі прояву пушкінського гуманізму. Пушкіна ставить у вірші величезну проблему - про право людини на життя й про право на його життя з боку іншої людини. Вірш трагично по суті, але цей трагізм лише підкреслює значущість основної проблеми

"Анчар"- доконаний за своєю художньою формою. Дивний звукозапис у вірші: достаток звуків год зі звуками н и р надає всьому віршу своєрідний похмурий колорит. Вірш написаний чотиристопним ямбом і побудований по способі контрасту

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.