Реклама

Объявления

Аналіз художнього твору

Фев

1. Визначити тему й ідею /головну думку/ даного добутку; проблеми, порушені в ньому; пафос, з яким добуток написаний;

2. Показати взаємозв'язок сюжету й композиції;

3. Розглянути суб'єктну організацію добутку /художній образ людини, прийоми створення персонажа, види образів-персонажів, система образів-персонажів/;

4. З'ясувати авторське відношення до теми, ідеї й героям добутку;

5. Визначити особливості функціонування в даному добутку літератури зображувально-виразних засобів мови;

6. Визначити особливості жанру добутку й стилю письменника

Примітка: за цією схемою можна писати твір-відгук про прочитану книгу, при цьому в роботі представити також:

1. Емоційно-оцінне відношення кпрочитанному.

2. Розгорнуте обґрунтування самостійної оцінки характерів героїв добутку, їхніх учинків і переживань

3. Розгорнуте обґрунтування висновків

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.