Реклама

Объявления

Автобіографічна трилогія Лева Толстого

-7 Июн

Л. Н.Толстой увійшов у російську літературу як зрілий і оригінальний художник. Повість «Дитинство» 1852, як і, що пішли за нею «Отроцтво» 1854 і «Юність» 1857, була добутком незвичайним уже по тій образотворчій силі, завдяки якій дрібні подробиці будня, побачені як би поблизу, з перших же сторінок складалися в цілісну, достовірну картину, створюючи для читача свого роду ілюзію присутності. Однак новаторство Толстого найбільше істотно в іншому: і юний герой трилогії Николенька Иртеньев особа почасти автобіографічне, і інші діючі особи - діти, підлітки, дорослі - зображуються у всій своїй внутрішній рухливості, мінливості, у взаємодії різноманітних і навіть взаємовиключних властивостей. Світло й тепло сімейного життя, поезія щасливого дитинства дбайливо відтворяться художником

Але відразу виникають і гострі соціальні мотиви: непривабливі сторони поміщицького й аристократично-світського буття рисуються чітко й без прикрас. Николенька Иртеньев став першим у ряді толстовських героїв-правдошукачів, з дитинства отруєних злом і фальшю панських вдач. Книги про дитинство і юність створювалися й до Толстого. Але Толстой першим вніс в історію становлення людської особистості тему гострої внутрішньої боротьби, морального самоконтролю. Його майстерність як художника позначилося й у тім, що прекрасні пориви Николеньки дані з виразним відтінком іронії. І це, і багато чого іншого в трилогії веде до наступних творів Толстого. Тут виразно помітні епізоди, персонажі, мотиви, які одержать розвиток, зокрема, в «Війні й світі».

Кріпосна нянька Наталя Саввишна - перша спроба Толстого втілити крестьянски-християнський ідеал смиренності й самовідданої любові. Самокритика героя заглиблюється до кінця «Юності»: назва заключної глави «Я провалююся» означає не тільки невдачу на іспиті в університеті, але й крах тих життєвих норм, у дусі яких він був вихований

Трилогія насичена тривожними, відкритими питаннями - Толстої й у наступні десятиліття буде шукати на них відповідь, втягуючи у свої пошуки читачів. Перші повісті Толстого звернули на себе увага Герцена: з його ініціативи «Дитинство» і «Отроцтво» були переведені в 1862 році в Лондоні. Це була перша публікація Толстого за рубежем

ДІАЛЕКТИЗМИ - слова й вираження з різних діалектів, що використовуються для створення місцевого колориту, мовної характеристики персонажів. «Чує кішка, чию м'ясу з'їла». «Зараз» зараз. М. Шолохов.

ДІАЛОГ - розмова двох осіб

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.