Реклама

Объявления

Чацкий і фамусовское суспільство в комедії А. С. Грибоєдова «Горі від розуму»

Колекція творів: Чацкий і фамусовское суспільство в комедії А. С. Грибоєдова "Горі від розуму»

Комедія "Горі від розуму» була написана автором з 1816 по 1824 рік. Зовсім недавно закінчилася війна із Францією, і під впливом француз-ских ідей у російському суспільстві початку формуватися нова ідеологія, що знайшла своє гідне завершення в повстанні декабристів в 1825 році

Молоді дворяни, передова їхня частина, прагнули змінити действи-тельность, а старше покоління, навпроти, всіма силами намагалося удер-жати суспільство від усяких часів, робити всі так, "як робили батьки».

Автор комедії, безумовно, належав до суспільства молодих рефор-маторов, він був близький з декабристами, присвячений у справи таємних суспільств, критикував уряд. Тому й головний герой п'єси - Чацкий - вийшов з-під його пера дуже схожим на самого автора, а суспільство старих дворян представлено так яскраво й багатогранно.

Московське суспільство, показане в комедії, нерідко називають "фамусовским суспільством», і ця назва не позбавлена змісту. Центральне місце тут займає Павло Опанасович Фамусов, богатий і відомий московський пан. У його монологах, репліках і суперечках добре видні ті звички й закони, по яких живе він і його оточення. Головна турбота цього суспільства - зберегти всі, як воно є, а їхній девіз - "училися б, на старших дивлячись».

Склад фамусовского суспільства досить різноманітнийі: отут і чиновники (Фамусов і Мовчазний), і військові (Скалозуб), графи й князі (Тугоуховские, Хрюмини), а також інші персонажі, объединенвие реакційними поглядами на розвиток суспільства

Слід зазначити й художній прийом, яким користується ав-тор, при описі поглядів і пороків московського суспільства. Він бере по одному представнику з певного кола й висміює недоліки кожного. Так, Скалозуб - представник вояччини, Молчалин - дрібний службовець

Але Грибоєдов не просто показує приналежність героя до якого-небудь класу, групі. Автор підкреслює типовість кожного персонажа комедії. Так, Павло Опанасович Фамусов - "керуючий у казенному місці», великий чиновник, кріпосник. Здавалося б, у нього є всі, але Фамусов мріє про титул, видобуток якого стає для нього сенсом життя. Він бачить тільки один шлях здійснення своєї мрії - видати дочка заміж за знатну й багату людину. Тому він і запрошує у свій будинок на бали й танцювальні вечори графів і князів. Однак знат-ний - не значить богатий, і Фамусов намагається сполучити й "золотий метаок» і "чин»:

Будь благенький, так якщо набереться

Душ тисячки дві родових, -

Той і наречений...

Ч відразу додає: "Адже тільки тут ще й дорожать дворянством». Основний претендент на руку Софії й ідеальний варіант для Фамуова - Сергій Сергійович Скалозуб. Полковник, що мітить "у генерали», грубувата й недалека людина ("Він слова розумного не виговорила сро-ду»). Все своє життя він підкоряє здійсненню своєї мрії - підлоги-чению генеральського чина. При цьому, "щоб чини добути, є багато каналів», заявляє Скалозуб, як "щирий філософ». Всі його військові подвиги зводяться до того, що "засіли із братом ми в траншею, йому даний з бантом, мені - на шию». Софія характеризує його як героя "не її рому-на», а його шанси на одержання її руки оцінює так: "Мені однаково: що за нього, що у воду».

Суперник Скалозуба в боротьбі за руку Софії - Олексій Степанович Молчалин, особистий секретар Фамусова, що живе в будинку свого хазяїна. Ціль його життя - кар'єру, і заради її Молчалин готовий терпіти любов Софії й "догоджати всім людям без изъятья». У Молчалина є дві чудові риси характеру: помірність і акуратність. При нали-чии цих рис, а також уміння "догоджати» Молчалин, імовірно, "дійде до ступенів відомих». У цьому можна не сумніватися, тому що автор показує іншого "майстра прислужити» - Загорецкого - "шахрая й шахрая», якого суспільство любить за послужливість

Таким чином, картина виходить досить повної, і ми бачимо, що Чацкому протистоять не окремих особистостей, а цілий життєвий кк-лад

Найбільш неприйнятними для Чацкого й Грибоєдова виглядають шляхи до заповітного благополуччя. Чацкому більш-менш зрозуміле бажання запідлоги-чить "золотий мішок», але способи його одержання не залучають героя. Зрозуміти, як можна "прислужуватися», а тим більше "згинатися вперегиб» і "догоджати всім людям без изъятья» для досягнення такої мети, як одержання чинів і грошей, герой не може. Він "служити б рад» ідеї, принципам, волі, Вітчизні, тому й висміює кумирів Фамусова - Максима Петровича й Кузьму Петровича: "Щоб смішити народ, отваж-але жертвувати потилицею?»

Дивно одностайні всі члени фамусовского суспільства у взгля-дах на освіту, науку, утворення. Фамусов висловлює свою точ-ку зору:

Ученье - от чуму, ученість - от причина

Що нині пущі, чим коли,

Божевільних розвелося людей, і справ, і думок...

...Немає! Уже коли зло припинити:

Забрати всі книги б так спалитися

И все дружно йому вторять, наприклад, Скалозуб:

Я вас обрадую: загальна поголоска,

Що є проект щодо ліцеїв, шкіл, гімназій;

Там будуть лише вчити по^-нашому: раз, два;

А книги збережуть так: для більших оказій

Княгиня Тугоуховская також висловлює свою думку:

...У Петербурзі інститут

Так-Го-Гический, так, здається, кличуть:

Там вправляються в розколах і безверьи

Профессори!

Причини такої єдності видна досить ясно: освіта загрожує новими ідеями, що розхитують звичний уклад життя. По^-цьому дуже зручно визнати Чацкого божевільним і жити спокійно. Мол, це не ми дурні, а він соціально божевільний. Усе із захватом присоеди-няются до плітки про його божевілля, розуміючи, що той хоч і не разру-шито поодинці підвалини суспільства, але розхитати їх може ґрунтовно. І потім, "що стане говорити княгиня Марья Алексевна!» Адже Чацкий виїде, а місто ще довго буде переживати цей скандал

На мій погляд, є ще одна причина, по якій суспільство хоче позбутися від Чацкого: у нього можуть з'явитися однодумці, і тоді це буде вже сила

Таким чином, комедія Грибоєдова "Горі від розуму» представляє з-бій один з найбільш яскравих добутків російської літератури, у якому так реалістично зображене московське дворянство першої чверті XIX століття. Хоча напередодні декабристського повстання й починають появ-ляться такі люди, як Чацкий, але в суспільстві усе ще панують жадібність, прагнення до чинів, вульгарність, низький культурний рівень, пре-клонение перед іноземним. Будь-які шляхетні прагнення тонуть у море відсталості, а їхні ініціатори приречені на поразку

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.