Реклама

Объявления

Чому Експеримент професора преображенський можна назвати невдалим? (по повісті М. Булгакова «Собаче серце»)

Колекція творів: Чому Експеримент професори преображенський можна назвати невдалим? (по повісті М. Булгакова "Собаче серце»)

Повість Михайла Булгакова "Собаче серце» мож-але назвати пророчої. У ній автор, задовго до відмови нашого суспільства від ідей революції 1917 року, показав найтяжкі наслідки втручання людини в природний хід розвитку, будь те природа або об-щество. На прикладі провалу експерименту професори Преображенський М. Булгаков намагався сказати в далеві-кие 20-і роки, що країну необхідно повернути, по можливості, у неї колишній природний стан

Чому ж експеримент геніального професора ми називаємо невдалим? З наукового погляду цей досвід, навпроти, досить успішний. Професор Преоб-Раженский робить унікальну операцію: переса-живає псові людський гіпофіз від чоловіка, що померся за кілька годин до операції, двадцяти вось-мі років. Людина цей - Клим Петрович Чугункин. Булгаков дає йому коротку, але ємну характеристику: "Професія - гра на балалайці по трактирах. Ма-Ленького росту, погано складний. Печінка розширена ( червоний-коголь). Причина смерті - удар ножем у серце в пивний». І що ж? У появившемся в результаті на-учного експерименту істоті задатки вічно голодного вуличного пса Кульки з'єднуються з якостями алко-голика й кримінальника Клима Чугункина. І немає нічого дивного в тім, що першими вимовленими їм словами була лайка, а перше "пристойне» слово - "буржуї».

Науковий результат вийшов несподіваним И унікальним, але в побутовому, життєвому плані він привів до самих жалюгідних наслідків. Появив-Шийся в будинку професора Преображенський у резуль-таті операції тип, "маленького росту й несимпатич-ний зовнішності», перевернув налагоджений побут цього будинку. Він поводиться зухвало грубо, самовпевнене й нагло.

Новоявлений Поліграф Полиграфович Кульок ". надягає лаковані черевики й краватку отрутного кольору, його костюм брудний, неохайний, несмачний. За допомогою домкома Швондера він прописується у квартирі Преображенського, вимагає покладені йому "шістнадцять аршинів» житлоплощі, навіть намагається привести в будинок дружину. Він уважає, що підвищує свій ідейний рівень: читає книгу, рекомендовану Швондером, - переписку енгельса з Каутским. І навіть робить із приводу переписки критичні замеча-ния...

З погляду професора Преображенський - все це жалюгідні потуги, які жодним чином не спосіб-ствуют розумовому й духовному розвитку Шарикова. Але з погляду Швондера і йому подібних Кульок є цілком підходящим для того суспільства, кото-рої вони створюють. Шарикова навіть взяли на роботу в го-сударственное установа. Для нього ж стати хоч і невеликим, але начальником - значить перетворити зовні, одержати владу над людьми. Тепер він одягнений у шкіряну куртку й чоботи, їздить на державній машині, розпоряджається долею дівчини-секретарки. Його нахабність стає безмежною. Цілими днями в будинку професора чутні нецензурна лайка й балу-лаечное тринькання; Кульок є додому п'яним, пристає до жінок, ламає й трощить всі навколо. Він стає грозою не тільки для мешканців квартири, але й для мешканців усього будинку

Професор Преображенський і Борменталь безвусий-пешно намагаються прищепити йому правила гарного те-на, розвити й утворити його. З можливих лантух-турних заходів Шарикову подобається тільки цирк, а театр він називає контрреволюцією. У відповідь же на вимоги Преображенського й Борменталя поводитися за столом культурно Кульок з іронією зауважує, що так люди мучили себе при царському ре-жимі

Таким чином, ми переконуємося, що человекообраз-ний гібрид Кульок - це скоріше невдача, чим удача професора Преображенський. Він і сам розуміє це: "Старий осел... От, доктор, що виходить, коли ис-слідчий замість того, щоб іти паралельно й навпомацки із природою, форсує питання й приподима-ет завісу: на, одержуй Шарикова і їли його з кашею». Він доходить висновку, що насильницьке вмешатель-ство в природу людини й суспільства приводить до ката-строфічним результатам. У повісті "Собаче серд-це» професор виправляє свою помилку - Кульок знову перетворюється в пса. Він задоволений своєю долею й самим собою. Але в житті подібні експерименти не-оборотні, попереджає Булгаков

Своєю повістю "Собаче серце» Михайло Булгаков говорить, що революція, що свершились у Росії, - це не результат природного соціально-економічного й духовного розвитку суспільства, а безвідповідальний екс-перимент. Саме так сприймав Булгаков усе, що відбувалося навколо й що йменувалося будівництвом соціалізму. Письменник протестує проти спроб з-будинку нового зробленого суспільства революційними, що не виключають насильства методами. А до виховання тими ж методами нової, вільної людини він отно-сился вкрай скептично. Головна думка письменника в тім, що голий прогрес, позбавлений моральності, несе людям загибель

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.