Реклама

Объявления

Чому Захар «ще більше Обломів, чим сам Ілля Ілліч»

Колекція творів: Чому Захар "ще більше Обломів, чим сам Ілля Ілліч»

Незважаючи на те, що Обломів - пан, а

Захар - його кріпак, вони те саме що друг

Другові

А. Рибасов

Із самого початку роману ми бачимо величезну подібність між паном і його слугою. Обоє вони виросли в тому самому місці, звикли до певного способу життя. Їм чужо був рух, їх залучало тихе, розміряне життя, без особливо яскравих подій

Обломів і Захар нерозривно зв'язані один з одним. Як Ілля Ілліч не зміг би прожити без слуги, що доглядав би за ним, так і Захар не зміг би прожити без пана, якому треба було прислужувати. Незважаючи на постійні сварки й лайки, Захар істинно любить свого пана й не ставши-ляет життя без нього. Після ж смерті Обломова ми бачимо жалюгідний стан його слуги й розуміємо, що життя Захара без пана нестерпна

" Наш-Той годувальник-те, Ілля Ілліч, - заволав він, - знову пом'янув його сьогодні, царство йому небесне! Отакого ба-рина відняв господь!»

Обломів і Захар - діти того самого часу, того самого явища - "обломовщини».

Вони живуть по певним підвалинам, до яких вони були привчені з раннього дитинства. Обломів звик жити як у розповідь-ке, щоб по велінню чарівної палички для нього було б усе завжди приготовлено, прибране й підібрано. Захар же не представляв життя без барства. І все це життя з її барися-тельним, нерухливою, бездіяльною вдачею яскраво вираже-на автором одним як тільки словом - "обломовщина».

По ходу дій, що розвиваються, роману усе більше й отчетливее вимальовується наростаючий зв'язок між Іллею Іллічем і Захаром як двома останніми представниками

Обломовки, що є лише прекрасним сном, вони кожний по-своєму свято зберігають у душі ті "перекази старовини глубо-який», що сформували їхні життя, характери й взаимоотно-шения. Навіть коли Захар у середині роману жениться на ку-харке Онисії, значно більше спритної, уміл і охайної, він намагається по можливості не допускати її до Ильельичу, виконуючи сам звичні роботи, без яких не мислить життя

Виходячи з обломовской іронії й жизневосприятия, а також опираючись на ключові моменти, побачені нами в текс-ті, ми з повною впевненістю можемо сказати, що Захар "ще більший Обломів, чим сам Ілля Ілліч». Найбільше яскраво це виражено в наступному епізоді тексту: "Обломів з докором подивився на нього, покачав головою й зітхнув, а Захар дорівнює-задушливо подивився на вікно й теж зітхнув. Пан, здається, думав: "Ну, брат, ти ще більше Обломів, ніж я сам...»

Образ Захара необхідний у романі, без нього картина обломовщини була б неповна

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.