Реклама

Объявления

Десята (спалена) глава. Додаток до книги Н. Л. Бродського “Євгеній Онєгін”роман А. С. Пушкіна&quot

Васильєв С. А. Триваюче майже сторіччя вивчення матеріалів чернеток А. С. Пушкіна, які зв'язуються з десятою главою роману "Євгеній Онєгін", являє собою одну із захоплюючих сторінок пушкінознавства, вітчизняної філологічної науки. Можливо, їй ніколи не призначено буде стати до кінця дописаної. Важливо й інше. Поступово вироблялися наукові принципи вивчення пушкінського тексту, об'єктивного збагнення його великого роману

Присвячений десятої главі розділ написаного Н. Л. Бродським першого коментарю до роману у віршах А. С. Пушкіна з'явився далеко не на порожнім місці. Йому передувало як властиво відкриття шифрованого тексту, так і кропітка робота над його прочитанням - вивченням. Фактично вже в перше десятиліття після відкриття П. О. Морозовим ключа шифру1 1910 були висловлені основні точки зору на десяту главу, які потім розроблялися й обґрунтовувалися детально, часом у гострій і небезінтересній полеміці подібно полеміці Н. Л. Бродського й Б. В. Томашевского. Блискуча й дотепер найбільш авторитетна стаття останнього про десяту главу в деяких пунктах будувалася саме як полемічна стосовно коментарю Н. Л. Бродського

Позначимо лише деякі, бути може, найбільш яскраві епізоди споровши навколо десятої глави і її інтерпретацій після видання коментарю Н. Л. Бродського. Як буде показано, той самий коло нечисленних фактів осмислювався принципово по-різному.

Б. В. Томашевский, що визначив принципи подачі десятої глави в наступних виданнях "Євгенія Онєгіна", що вважав, що "читачеві потрібний інтегральний текст"Б. В. Томашевский. Десята глава "Євгенія Онєгіна"// Літературна спадщина. - Т. 16. - М.: ИМЛИ - "Спадщина", 19992. - С. 418, виступив проти ряду нововведень у композиції глави в порівнянні із читанням С. М. Бонди, інших пушкіністів, запропонованих Н. Л. Бродським. Спостереження були зроблені щодо першого видання коментарю 1932, вони залишаються в силі й по відношенню, наприклад, до 5-му 1964. "Строфи розподіляються так: I, II, III, IV, VIII, одиночний вірш "Моря дісталися Албиону", IX, X і V з'єднані 2 строфи під подвійним номером, XI, XII, XVII, XIII і XIV ці строфи чомусь злиті в одну, XV, XVI, два останніх вірші зі строфи X, VI і VII"Там же. - С. 414.

Б. В. Томашевский бачить у новаціях Н. Л. Бродського, що опирається винятково на "аналіз суспільних думок поета"і, що здає "в архів"роботу його попередників-пушкіністів, "фантастичну фальсифікацію", "політичну дискредитацію наукової праці"Там же. - С. 417. Він відзначає, що ця "композиція, за винятком двох суміжних перестановок, допущених Бродським і не сутями, що міняє, справи, цілком перебуває в статті Д. Н. Соколова, справедливо забракованої у свій час:"Із приводу статті Д. Н. Соколова3 Б. В. Томашевский робить важливе уточнення про те, що той писав, "твердо віруючи, що має справу з "віршем"Виділене нами. - В. С., а не зі строфами "Євгенія Онєгіна""Там же. - С. 416.

Уперше перестановку останньої строфи "Спочатку ці змови"запропонував Н. О. Лернер4, про що згадує Н. Л. Бродський. Правда, поміщав він цю строфу перед XV "Друг са, Вакха й Венери", а не перед строфою XIII "У них свої бували сходки", як це робив Н. Л. Бродський. Строфи "Друг са, Вакха й Венери", "Так було над Невиттю льодистої"і "Спочатку ці змови"написані на одному аркуші під № 37д причому на одній стороні 2 перші згадані строфи й на другий одна остання. Перестановка Н. О. Лернера пояснюється тим, що він уважав зворотним боком аркуша сторінку з незакінченою строфою "Спочатку ці змови", а не із двома закінченими що малоймовірно.

Його позиція не є переконливою й з іншої причини. Рядка "Друг са, Вакха й Венери"і "Так було над Невиттю льодистої"утримуються й на правій сторінці основного листка № 57, випливаючи безпосередньо за "Витійством різким знамениті"початком попередньої XIV строфи, і цілком відповідають визнаному ключу розшифровки5.

Н. Л. Бродський відзначені відомі йому факти проігнорував. Помилку пушкінознавства він побачив у тім, що основний була визнана сторінка з "випадковою жандармською позначкою"55. В описі В. И. Срезневського листок одержав № 37д - там, де написаний строфи "Друг са, Вакха й Венери"і "Так було над Невиттю льодистої"6. Він апелював не до розшифрованого рукопису, а до "ідеологічного змісту даної строфи", "правильному аналіз

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.