Реклама

Объявления

Доля донського козацтва в романі Шолохова «Тихий дон»

Колекція творів: Доля донського козацтва в романі Шолохова "Тихий дон»

Роман М. А. Шолохова "Тихий Дон» увійшов в исто-рию росіянці літератури як яскраве, значне про-винищення, що розкриває трагедію донського казаче-ства в роки революції й громадянської війни. Епопея вміщає в себе ціле десятиліття - з 1912 по 1922 рік

Початок роману ще не передвіщає прийдешніх бур і потрясінь. Спокійно несе свої води величний ти-хий Дон, переливається різнобарвними фарбами лазо-ревая степ. Мирно й спокійно тече життя козачого хутора Татарський, що переривається хіба що поголоскою про дер-зкой зв'язку замужньої солдатки Ксенії Астаховой із Гришкой Мелеховим. Жагуче, всепоглинаюче чув-ство вступає в протиріччя з моральними підвалини-мі козачої старовини. Тобто вже на початку роману ми бачимо заявку на самобутні яскраві характери, складні й тонкі відносини героїв, їхні непрості долі. Саме в Григорію й Ксенії найбільше повно й глубо-до виразилися характерні типові риси казаче-ства, що прошли довгий і болісний шлях шукань і помилок, прозрінь і втрат

Детально відтворений побут, любовне описа-ние донської природи, що сприймається як пол-ноправное діюча особа роману, влучна образна мова, що іскриться гумором, дозволяють читачеві ощу-тить своєрідну принадність козачого укладу, зрозуміти суть тих традицій, які здавна визначали життя козака. Це вірність військовому боргу захисту батьківщини від ворога й мирна селянська праця до сьомого поту, що дає хліборобові можливість зміцнювати своє хо-зяйство, женитися, ростити дітей, яким треба буде пройти той же чітко обкреслене життєве коло. Крім того, історія одруження Григорія Мелехова, безумовно, говорить про те, що в козачому середовищі син діл-дружин було безмовно підкорятися батькові, приймати його рішення як належне, навіть якщо воно визначає всю його подальше життя. Саме це відбулося й із Гри-Горием. Пасивно підкорившись волі батька, він винуж-ден надалі розплачуватися за цю помилку, роблячи нещасними двох неабияких, гордих і люблячих його жінок

Драматизм особистої долі Григорія Мелехова усугуб-ляется тими потрясіннями, які прийшли на мирну донську землю в 1918 році. Війна втягує у свій кривавий вир жителів хутора Татарський, поклавши початок класовому розмежуванню, політичної борь-бі. Валить устояний життєвий уклад, распадают-ся природні родинні зв'язки, деформується моральне почуття. Дружба приноситься в жертву аб-страктной ідеї про загальну рівність і братерство, при-ведучи Григорія Мелехова й Михайла Кошового в стани, що враж-дуют

Центральне місце в шолоховской епопеї займає життєвий шлях Григорія, еволюція його характеру. На наших очах цей норовистий, свавільний хлопець, веселий і простій, формується як особистість. У вре-мя першої світової війни він хоробро боровся на фрон-ті, навіть одержав Георгіївський хрест. На цій війні він чесно виконав свій борг, тому що був абсолютно впевнений у тім, хто його ворог

Але Жовтнева революція й громадянська війна зруйнували всі його звичні подання про казачь-їй честі. Він, як і всі люди тої бурхливої й складної епо-хи, повинен був зробити свій вибір. З ким йому по шляху: з білими, які захищають старий устояний пра-вопорядок, прагнучи відновити монархію, або із червоними, які, навпаки, хочуть зруйнувати старий уклад дощенту, щоб на руїнах старого миру стро-ить нове життя

Григорій служить те в білих, то в червоних. Як на-вартий козак, що з молоком матері вбрав тра-диции цього стану, герой встає на захист країни, тому що, на його думку, більшовики не тільки посяга-ют на святиню, але й відривають його від землі. Ці думки хвилювали не тільки Григорія, але й інших козаків, до-торие з болем дивилися на неприбрану пшеницю, неско-шенний хліб, порожні гумна, думаючи про те, як надриву-ются на непосильній роботі баби в той час, коли вони ведуть безглузду бойню, почату більшовиками. Але потім Григорію доводиться стати свідком звер-ской розправи білих з подтелковским загоном, кото-раю викликає його гнів і гіркота. Але пам'ятає Григорій і інше: як той же Подтелков холоднокровно знищував білих офіцерів. І там, і тут ненависть, звірства, жорстокість, насильство. Це огидно, гидотно для душі нормальної, гарної, чесної людини, кото-рий хоче трудитися на своїй землі, ростити дітей, любити жінку. Але в тім перекрученому, неясному світі таке просте людське щастя недосяжно.

И герой змушений жити в стані ненависті й смерті. Він озлобляється, упадає в отчаянье, розуміючи, що, мимо своєї волі, сіяє навколо себе смерть. Він насиль-ственно отторгнут від усього того, що дорого його серцю: будинку, родини, що люблять людей. Замість цільного трудового життя на ріллі й у поле він повинен убивати людей за ідеї, яких він не може зрозуміти й прийняти. Григорій метається між ворогуючими таборами, почуваючи вузькість і обмеженість протиборчих ідей. Він ост-ро усвідомлює, що "неправильний у життя хід», але изме-нитка його не в змозі. Григорій розуміє, що наи-вно чіплятися за старе, невтомно, як мураха, та-щить усе в будинок, користуючись загальною розрухою, як це робить його батько. Але в той же час він не може согла-ситься з точкою зору пролетаря, що предлага-ет йому кинути всі й бігти до червоних, тому що в нього ниче-го ні, а виходить, і втрачати йому нема чого. Григорій же не може так просто покинути те, що зароблено важкою працею, але й не хоче, відгородивши-шись від усього миру, по дріб'язках поліпшувати свій побут. Він хоче докопатися до головного, зрозуміти, які ті сили, які узялися управляти життям. Його чіпкий, наблю-давальний селянський погляд відразу відзначає контраст між високими комуністичними гаслами й ре-альними справами: хромові чоботи червоного команди-ра й обмотки рядового "Ванька».

Якщо всього через рік в очі кидається имуществен-ное розшарування Червоної Армії, те після того, як з-ветская влада вкорениться, рівність остаточно ис-чезнет. Ці іронічні міркування Мелехова пора-жают точністю передбачення, коли з радянських чи-новников сформувався новий панівний клас - партійна номенклатура. Але, з іншого боку, Ме-Лехову під час служби в білій армії боляче й унизи-тельно чути презирливі слова полковника вона-роде.

Таким чином, шлях Григорія Мелехова - це біг-ство здорової, нормальної, чесної натури від усього одномірного, вузького, догматичного. Скитания й муче-ния шолоховского героя, його "ходіння по борошнах» під-водять нас до думки про те, що справедливі, гуманні заклики комуністів до боротьби за щастя всього народу в остаточному підсумку звелися до винищування цього самого народу, до боротьби за владу й установленню диктатури

Роман М. А. Шолохова повертає нас до трагічних сторінок нашої історії, змушуючи знову й знову осоз-нать просту істину, що вищий зміст человеческо-го буття - це творча праця, турбота про дітей і, звичайно ж, любов, що зігріває душі й серця людей, несучи в мир світло милосердя, краси, человеч-ности. І ці вічні загальнолюдські цінності нич-те не здатна знищитися

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.