Реклама

Объявления

Двокрапка в російській мові

Сьогодні наше життя неможливо представити без письмового мовлення, тому що письмове мовлення втілює всі, чим багате наше життя. Саме завдяки письмовому мовленню людський досвід не пропадає, а збирає й передається з покоління в покоління. А вміння розставляти розділові знаки є невід'ємною частиною володіння письмовим мовленням. Саме тому в російській мові без двокрапки не обійтися, тому що цей розділовий знак виконує значеннєву й інтонаційну функції

Наприклад, у реченні ... цей розділовий знак розділяє прості речення в складі безсполучникового складного

Наприклад, у реченні ... цей розділовий знак розділяє пряме мовлення й слова автора

Наприклад, у реченні ... цей розділовий знак визначає позицію узагальнюючого слова стосовно ряду однорідних членів

При проголошенні цих синтаксичних конструкцій на місці ком читцем будуть зроблені паузи, що дозволить не тільки сповільнити мовлення, але й зробити її плавний.

Таким чином, письмове мовлення без розділових знаків або при неправильному, неповнім, неточному їхньому використанні буде дуже важка для розуміння

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.