Реклама

Объявления

Ф. М. Достоєвський. “Брати Карамазовы”. ( 1879-1880)

Тарасов Ф. Б. "Брати Карамазовы"увінчують знамените "пятикнижие"Достоєвського, збираючи воєдино фундаментальні проблеми попередніх чотирьох романів. Злочин і покарання при пануванні напівагресивного атеїзму, безкрилого матеріалізму, утилітарній моралі й антропологічній самовпевненості, иссыхание в подібних умовах ґрунту для виростання "позитивно прекрасної"особистості, усе більше представляющейся розумовій свідомості "юродивой"і "ідіотської", закономірне "бесівське"перекручування прекраснодушного лібералізму й соціалістичної утопії, суперечливі взаємини батьків і дітей, прискорене поширення "випадкових сімейств"і безпутне виховання юного покоління в "століття пороків і залізниць"і торжества "ротшильдовской ідеї"- всі ці глобальні питання по-своєму освітлені й в останньому добутку письменника

В "Братах Карамазовых", як і в інших романах 70-х років, знайшли часткове відбиття окремі теми й мотиви двох його основних задумів. У циклі романів за назвою "Атеїзм"і "Житіє великого грішника"він мав намір зобразити "падіння"і "відновлення"людської душі, розкрити її таємні сподівання й рухи в безпосередньому зв'язку з новітніми віяннями вітчизняної й світової історії, з одного боку, і у світлі корінних життєвих закономірностей, головних релігійних і культурних традицій, неизбывной боротьби добра й зла, віри й безвір'я в серцях людей - сдругой.

Властива письменникові глибинна аналітична методологія відрізняє і його завершальний роман. В основу фабули покладена історія молодого офіцера Дмитра Ильинского, з яким автор познайомився ще в омському острозі і який був несправедливо засуджений на двадцятилітню каторгу за мниме батьковбивство й чужий злочин. Разом з тим ідейно-художній план "Братів Карамазовых"вимагав такого зображення одиничної долі, щоб у ній переломилися характерні явища, принципові відтінки "живого життя", її головні й приховані причинно-наслідкові зв'язки, що панує атмосфера. Звідси особлива многосоставность роману, де, на перший погляд, звичайна карна подія й любовне суперництво в канві детективного сюжету вписуються в більше загальну картину духовно-світоглядних і соціально - психологічних зв'язків сучасного суспільства, які, у свою чергу, співвідносяться з вічними законами буття й глибоких філолофсько-історичних узагальнень. Звідси і його неповторний ідейно-стилістичний ритм, що розріджує бурхливий опис збентежених сцен "надривів"і "катастроф"періодами навченого осмислення універсального положення людини на землі. У результаті художній твір стає оповіданням не тільки про перипетії сімейства Карамазовых, але й про долі країни "сполучите всі ці 4 характери, - підкреслював автор, - і ви одержите, хоч зменшене в 1000-ю частку, зображення нашої сучасної дійсності, нашої сучасної інтелігентної Росії"і навіть усього людства, які цілком залежать від висоти або низькості, від якісного змісту щиросердечного життя складових їхніх одиниць

Достоєвський думав, що від ясно усвідомлюваного або відповіді, що відчувається смутно, на основне питання про власну природу "божественної"або "тваринної", з різним ступенем виразності й осудності живучий у глибині душі кожної людини, залежить загальний напрямок і конкретний малюнок життя людей. "Багато чого на землі від нас приховано, - зауважує старець Зосима, виражаючи думки автора, - але замість того дароване нам таємне таємне відчуття живого зв'язку нашої з миром іншим, з миром горним і вищим, та й корінь наших думок і почуттів не тут, а в мирах інших: Бог взяв насіння з мирів інших і посіяв на цій землі й вэрастил сад свій, і зійшло все, що могло зійти, але вирощене живе й жваво лише почуттям зіткнення свого таємничим мирам іншим, якщо слабшає або знищується в тобі це почуття, то вмирає й вирощене в тобі. Тоді станеш до життя байдужий і навіть зненавидиш її"I, 14, 290 - 291.

Таким чином, письменник констатує фундаментальний парадокс, відповідно до якого видалення від "неба"і "мирів інших"приводить до ослаблення зв'язків із землею, до зникнення по-справжньому розумної мети існування на ??їй, до неможливості истинн??го, що перетворює й облагороджує душу, творчес

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.