Реклама

Объявления

Фамусов і його оточення

Колекція творів: Фамусов і його оточення

Олександр Сергійович Грибоєдов став знаменитим і відомим не тільки в письменницькому колі, але й серед простого народу саме після виходу у світло його скандальної комедії "Горі від розуму». Популярність до-медии в той час і в наші дні викликана, на мій погляд, удалим вибором теми добутку. Автор поки-зивает нам, читачам, що не всі люди на землі також розумні, чесні, шляхетні й справедливі, як головний герой добутку - Чацкий. Адже встре-чаются й інші люди в нашім суспільстві, які можуть бути жадібними, жадібними, несправедливими, продажними. І, виходячи зі змісту комедії, Гри-Боедов уважає, що таких людей більшість. Сама назва добутку "Горі від розуму» говорить про дуже многом. Навіть не читаючи комедію, уже тільки з на-звання можна зробити певні висновки відноси-тельно головних героїв. Персонажі добутку не поважають нічого, крім грошей, багатих людей і всього, що ставиться до фінансів. Ці герої не люблять дуже розумних людей, не люблять, коли їх чому-небудь учать, осо-бенно люди, більше низькі за рангом. Для них головною якістю в людині є наявність високого по-ста або товстого гаманця. На жаль, і в наш час можна зустріти подібного роду людей, похо-жих на ті, про які писав у своїй комедії Алек-Сандр Сергійович Грибоєдов. Тому тема произведе-ния актуальна й зараз.

Фамусова автор показує як вищий ступінь неграмотності, жадібності, самолюбства й жадібності. Фамусов - хазяїн будинку, і саме по цьому персо-нажу можна судити про атмосферу, що панує в його жи-лище. І звичайно, виходячи із цього, можна сказати, що за своїм характером родина й оточення Фаму-Сова не сильно відрізнялися від нього самого. Фамусов не був схильний до наук, був неписьменним, не лю-бив читати й не любив, коли читала його дочка:

Скажи-Ка, що ока їй псувати не годиться,

И в чтенъи пуття-від не великий:

Їй сну немає від французьких книг,

А мені від росіян боляче спиться

Фамусов не любив усе, що пов'язане з утворенням. І тому він не любив людей розумніше його й дуже зллив-ся, коли такі зустрічалися. Фамусов не любив і не цінував простих людей, він до них просто не прислуши-вался. Зате любив і поважав людей богатих, у висо-кому чині. И не важливо, що ці люди можуть бути глу-пими або продажними. Такі люди залучали Фамусова, і він був готовий на всі, тільки б " утерти-ся» у довіру до цих людей. Бідна людина ніколи б не став другом і соратником для Фамусова. От, наприклад, що говорить Фамусов Чацкому перед при-ездом знатного генерала Скалозуба:

Потисло-Ста, пан, при ньому остережися:

Відома людина, солідний,

И знаків тьму отличья нахапав;

Не по літам і чин завидний,

Не нині завтра генерал...

Оточення Фамусова являє собою групу людей, об'єднаних однією метою. Ця мета заклю-чается в тім, щоб заробити "легені» гроші, якнайбільше розбагатіти, щоб не відставати від інших знатних осіб. Гроші й тема грошей - це те, без чого неможливе існування цих людей. Гроші стали невід'ємною частиною їхнього життя. День-ги стали їхніми друзями, соратниками, темою для раз-говорів, сенсом життя...

Після прочитання комедії "Горі від розуму» мені поки-залось, що це зовсім не комедія, а трагедія. Траге-Дия людського суспільства, що не здатно вести нір-мальний спосіб життя через свою пристрасть до грошей і нечесного життя. І тільки такі люди, як Чацкий, здатні протистояти цієї чи грошової-хорадке й вивести інших людей із глибокого за-блуждения. Омани, що заважає имжить.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.