Реклама

Объявления

Філологічні праці Ломоносова

Не выдерживаются канони класицизму й у науковій прозі Ломоносова, особливо коли мова йде про речі, близьких серцю вченого, що хвилюють його. «Проста російська мова» особливо рішуче вторгається в його історичні й науково-публіцистичні праці й займає тут місце поруч із «славенскими» словами. У листі «Про збереження й розмноження російського народу» на кожній сторінці зустрічаються місця, що відрізняються різноманітної по емоційному фарбуванню лексикою й настільки ж різноманітної, те невимушено - розмовної, те торжественно-приподнятой синтаксичною організацією. Наприклад: «Я к вам звертаюся, великі вчителі й расположители постів і свят, і із усяким благоговінням вопрошаю вашу святість: що ви в той час про нас думали, коли Св. Великий пост поставили в цей час? Мені здається, що ви, по своїй святості, лагідності, терпінню й праводушию милостиву відповідь дасте й не так, як андріївський протопоп Яків робив, у церкві матер але не налаєте або ще, як він з морським капітаном Яньковым у світлу неділю в хреста за непоцелование руки надійшов, у груди кулаком не вдарите.» Ломоносов добре розумів значення своєї діяльності для розвитку й удосконалення російської літературної мови й убачав це значення в тім, що створив зразки вживання російської мови в різних сферах літератури

У домашніх труднощах утіха Серед народів і в пустелі, Відраду старим подають,

У листі 1762 р. государині він писав: « природною мовою різного роду моїми творами граматичними, риторичними, стихотворческими, а також і до високих наук належний фізичний, хімічними й механічними стиль російської в минулі двадцять років незрівнянно вичистився перед колишнім і багато здібніше став до вираження ідей важких, у чому свідчить общаяобация моїх творів і у всяких листах уживані з них слова й вираження, що до освіти народу багато служить». Теорія «трьох штилів» Ломоносова викликала гарячі суперечки й обговорення. Зокрема, на ґрунті реформи Ломоносова виникли суперечки двох напрямків, про главу яких стояли такі відомі літератори того часу, як Карамзин і Шишков. Але при ближчому розгляді виявляється, що як язикова програма Карамзина, так і язикова програма Шишкова акцентують не стільки позитивні, скільки негативні моменти: карамзинисты не стільки вводять запозичення, скільки борються зі слов'янізмами, шишковисты же не стільки слов'янізують мову, скільки борються із запозиченнями, насамперед сгаллицизмами.

На практиці Ломоносов указав шляхи до подолання своєї теорії, до утворення тої нової стилістичної системи російської літературної мови, твердження якої зв'язується з ім'ям Пушкіна. Навіть в одах, якими Ломоносов найбільше прославився серед сучасників, у виборі й уживанні слів і граматичних форм він далеко не завжди треба правилам високого стилю. Не випадково Пушкін сказав: «Склад його, рівний, квітучий і мальовничий, заемлет головне достоїнство від глибокого знання книжкової слов'янської мови й від щасливого злиття оного з мовою простонародним» «Про передмову г-на Лемонте».

У спокої солодкі й втруде.

Однак подібно тому, як відштовхування від церковнослов'янської язикової стихії сприяє проникненню запозичень і з'єднанню російських і європейських елементів, точно так само й відмова від західноєвропейського впливу сприяє об'єднанню церковнослов'янської й російської народної стихії архаїчних русизмів, діалектизмів, фольклорних елементів і т.п., об'єднанню їх в одну стилістичну систему

Науки пользуют скрізь:

Таким чином, і та, і інша позиція сприяє консолідації різнорідних по своєму походженню язикових елементів - обидві тенденції виявляються дуже значимими для долі російської літературної мови, у якому їм і призначене було залишити глибокий слід. У самій протилежності позицій «архаистов» і «новаторів» закладені передумови для їхнього синтезу; синтез цей був здійснений Пушкіним

У градском шуму й наодинці, Науки юнаків харчують,

Ще в 1739 році в «Листі про правила російського віршування» учений пише про «достаток» російської мови. Справедливість сказаного підтверджується тут самою формою його вираження. Фраза Ломоносова міцна й співуча. Точні яскраві слова народжують образні асоціації. Весь уривок пронизаний відчуттям свіжості, сили, притім легкість по тимі часам незвичайна: Ломоносов навіч переконував сучасників, якими найбагатшими «природними» можливостями розташовує російська мова. Як уже було сказано вище, Ломоносов не був би настільки геніальний, якби не був дуже різнобічною людиною. Більше того - він у вс

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.