Реклама

Объявления

Філософські проблеми добра й зла, життя й смерті в поемі «Маскарад»

Протиборство особистого й соціального в Арбенине приводить його до злочину й божевілля, а в баронесі Штраль тріумфує особистий, людський початок, що приводить до розмежування зі світлом, із близької їй соціальним середовищем. Ці герої виявляються й злочинцями, і суддями, вони кидають виклик соціальному миру й виступають його знаряддями. У двоїстій ролі романтичного героя укладена його складність: він те заглиблюється в особистий мир, то виходить на арену великого життя. Вірніше, він відразу перебуває у двох несумісних, але пересічних мирах - особистому й соціальному. Звідси зрозуміло, що кожний персонаж виступає одночасно і як оригінальна, конкретна особистість із досить розвиненим, хоча не завжди глибоким внутрішнім змістом, і як символ певних сторін зовнішнього миру. Кожний персонаж окремими рисами нагадує іншого, але разом з тим є і його антиподом. Казарін, приміром, двійник Арбенина по частині філософського скептицизму, але контрастний йому абсолютної выхолощенностью доброго, природного початку. У ньому відсутній висока, гуманістична пристрасть, з який Арбенин засуджує світло. Казарін, на відміну від Арбенина, безыдеален. Здавалося б, між Шприхом і Арбениным немає нічого загального, але репліка Казаріна «Нехай ангелом і прикинеться, Так чорт-те все в душі сидить. І ти, мій друг: хоч перед ним дитина, А и в тобі сидить чортеня» спростовує це поверхневе припущення. Всі герої так чи інакше проглядаються друг крізь друга

Герой романтичної драми й не потерпілий безвинно, тобто не цілком залежний від століття, і не ординарний злочинець по натурі. Трагічна провина героя рівномірно розподілена між століттям і самим героєм. Звідси подвійне завдання романтичного художника - злити об'єктивну винність героя з його суб'єктивною винністю й одночасно представити трагічну провину не залежної ні від об'єктивного миру тільки, ні від самого героя. У трагедії висувалася або одна, або інша сторона, або об'єктивний мотив, або суб'єктивний. Романтична драма усвідомила складність трагічної провини героя, протиборство й сполучення взаємовиключних мотивів, що приводять героя ккрушению.

Глибина конфліктів, їхня розгалуженість, отже, далеко переростає просту протилежність між особистістю й суспільством. Романтик у принципі пише соціально-філософську драму про життя взагалі, про трагічну сутність життя, що відкрилася йому в певний історичний момент. Із цього погляду кожна романтична драма - символ. «Маскарад» не становить виключення. Кожний персонаж і кожна ситуація символичны, оскільки в них укладена не тільки характеристика певної особи або дане зображення вчинків окремих осіб, але й натяк на щось більше загальне. У кожному персонажі й у кожній ситуації - філософське узагальнення певних сторін життя, які становлять її загальний філософський зміст. Романтична драма символична від початку до кінця. У ній панує поетика символу, реальним же інструментом для його поетичного втілення вибраний контраст, антитеза, внутрішньо злиті й поза цією злитістю не існуючі

Уже сама назва лермонтовской драми глибоко символічно. Маскарад означає й костюмований бал, на якому відбулися вирішальні події й зав'язався трагічний конфлікт, і все людське життя з її трагічними перетвореннями «життя як бал». У лермонтовской драмі персонажі постійно обманюються й помиляються. Маскарад означає й взаємне нерозуміння, непроникну стіну, що встала між героями й заважає їх природному й прямому спілкуванню. У маскараді все неожиданно й все привычно, у ньому нічого не збувається й усе готово відбутися. Трагічність маскарадної ситуації розгортається на всьому протязі драми. Тут панує поетика пророцтв і таємниць, натяків і здійснень. Маскарад входить у душі героїв, що надягають далекі личини на таємний внутрішній мир або що бояться відкрити особу. Людське життя в принципі маскарадна. Уподібнення життя грі, маскараду кидає яскраве світло на соціальну дійсність, що безупинно зсередини народжує трагедію, що загрожує людині несподіваними й згубними перетвореннями

«Маскарад» починається сценою карткової гри. Але ставка тут не тільки гроші, але й честь, достоїнство, людське життя. Звездич у той самий день, за тим самим столом програє всі й відновлює свою репутацію. В іншій сцені він навіки втрачає честь і спокій, перетворюючись у знедоленого суспільством офіцера, змушеного бігти на Кавказ. Перетворення в «Маскараді» стають поетичним втіленням філософського сенсу життя. Ніна раптом займає місце баронеси Штраль. Мнимий к
оханець Ніни в очах Арбенина приймає вигляд князя Звездича. Недавно вдячний Арбенину, він став його лютим ворогом. Арбенин, що врятував князя, валить його в порох, наносячи образу. Усі перебувають в омані відносно один одного. Над усіма тяжіє доля, усі сковані світськими пристойностями й мораллю. Баронеса Штраль може порозумітися Звездичу в маскараді, відкриваючи свої щирі до нього почуття, але таїть їх у своєму будинку. Між природною натурою людини і його суспільною особою зяюча прірва. Розбіжність особист і соціального породжує повне й абсолютне нерозуміння однієї людини іншим. Все природне, відверте, безпосереднє піддається сумніву

З метою прояснення філософського сенсу життя в романтичній драмі розгортається поетика символу

P

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.