Реклама

Объявления

Френк Норрис

Френк Норрис походив із сім'ї заможного комерсанта, учився в Гарвардському університеті, провів кілька років у Парижу, ставши гарячим прихильником Золя й французького натуралізму. У літературу він прийшов через журналістику

Перші добутки Норриса, написані під впливом натуралізму («Мак Тиг», 1897, изд. 1899), «Вандовер і звір» (1895, изд. 1914), слабкі й у художнім відношенні. Літературне ім'я Норрис завоював романами «Спрут» і «Вир» (1903).

По своїх художніх і теоретичних поглядах Норрис був близький групі американських письменників і соціологів, відомих як «разгребатели бруду», які бачили свої завдання у викритті пороків американського суспільства (корупції в політику, расової війни на Півдні, торгівлі «живим товаром», використання дитячої праці). Письменник умер у розквіті творчих сил в Африці, де перебував як кореспондент під час англо-бурської війни

Спрут перша частина незакінченої трилогії, що залишилася, «Епос пшениці». Роман присвячений боротьбі фермерів із залізничним трестом, заправили якого, прагнучи до захоплення земель і збагаченню, прибігають до жорстоких методів руйнування фермерів. Письменник Пресли приїхав на Захід, щоб зібрати матеріал для задуманого импроизведения.

Але Пресли не може залишитися тільки спостерігачем соціальної трагедії, що відбувається на його очах, він бере участь у боротьбі на стороні гноблених. Здоровий людський початок Норрис втілює у фермерах-трудівниках - людях чесних, близьких кприроде.

Однак, не знаючи виходу із суспільних протиріч, що знайшли правдиве втілення в його книзі, Норрис вірить, що відплата за те зла, що несе в собі стихійна сила тресту, буде зовсім інший, теж стихійної й надсоціальної сили - сили самої пшениці. Кінець книги символичен. Втілюючи в собі Добро, пшениця годує голодуючих і карає Зло - у купах зерна тоне фабрикант Берман, у якому це Зло втілене

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.