Реклама

Объявления

“Гідний чоловік, готовий до мовлення&quot

Чистий розум зрить речі в їхній істинності, митецьке слово доносить до інших це бачення, а чуйний слух приемлет його. Позбавлений же всього цього гудить що сказали. Преп. Максим Сповідник. Глави про любов. II. 97.

Волков А. А.

Предмет і завдання риторики

Риторика - філологічна дисципліна, що вивчає мовні відносини в суспільстві й узагальнюючій майстерності доцільного слова: “:усяка аргументація прагне до приєднання розумів, і тим самим, припускає наявність інтелектуального контакту” Pérélman Ch., Olbrechts-Tytéca L. La nouvelle rhéthorique. T. 1. P., 1958 p. 18.

Суспільні завдання риторики складаються:

у дослідженні мовних відносин, які становлять базис суспільства - керування, утворення, господарську діяльність, безпеку, правопорядок;

у створенні норм публічного мовлення, що забезпечують продуктивне обговорення значимих для суспільства проблем;

у визначенні критеріїв оцінки публічної діяльності, на основі якої відбираються особи, здатні займати відповідальні посади;

у вихованні ритора - гідного громадянина, компетентного вречи.

Риторика сполучає в собі науку й мистецтво: ефективне мовлення неможливе без розуміння умов, у яких варто використовувати той або інший словесний хід. Правильно підготовлена й прекрасно вимовлена, але недоречне мовлення буде в найкращому разі марної. Але й закони мовних відносин діють лише там, де люди, які беруть участь у цих відносинах, добре володіють словом

Існує правило ділового спілкування: діалог по одному предметі в різних видах словесності збагачує інформаційну цінність змісту мовлення Рождественський Ю. В. Теорія риторики. М., 1999. С.337. Наприклад, якщо вам має бути реалізувати який-небудь проект, потрібно провести бесіди з особами, підтримка яких може виявитися корисної, представити в зацікавлені інстанції добре складену документацію, помістити в газетах матеріали про ваш проект, дати інтерв'ю на телебаченні, організувати ряд усних публічних виступів, зробити презентацію й т.д. Всі ці словесні дії необхідно розташувати в доцільній послідовності, продумано розподіляючи зміст і форму висловлень по різних інформаційних каналах і аудиторіям

Ви зможете здійснити ваш проект тільки за умови, якщо зумієте знайти здатних, сумлінних і ініціативних співробітників, доможетеся позитивної оцінки вашого проекту компетентними особами й сформуєте сприятливу суспільну думку про нього таким чином, що судження компетентних осіб будуть позитивно впливати на суспільну думку, а суспільна думка буде затверджувати позицію відповідальних осіб, що приймають рішення про ваш проект

Але навіть якщо ви безпомилково спланували кампанію, маєте у своєму розпорядженні достатні засоби, маєте доступ до масової інформації, але не в змозі тверезо оцінити можливості людини по його мовленню, не володієте мистецтвом бесіди, не вмієте виступити з публічним мовленням, не в силах сформулювати думки в документі, не можете написати статтю в газету або боїтеся питань журналіста, що бере у вас інтерв'ю, ваш проект швидше за все не здійсниться

Застосування знань вимагає мистецтва, а мистецтво слова - елоквенція, або красномовство - дарунок, яким володіють всі люди, хоча й у різному ступені, і який кожний з нас здатний навчанням і працею розвити його в собі до дуже високих меж

Головна мета риторики як навчального предмета - розвиток здатності до слова. І якщо людина є розумну словесну істоту, те, мабуть, йому варто подбати про збільшення цього таланта, що даний не дарма.

Вивчення риторики припускає 1 освоєння теорії, 2 аналітичне читання й розбір зразкових добутків, 3 побудова навчальних мовлень, які вимовляються або читаються й обговорюються в класі, 4 реальну практику публічного слова, що триває все життя й не завжди виявляється успішної, а тому вимагає критичного осмислення самим ритором

Теорія риторики являє собою узагальнення коштовного досвіду. Зразковими називаються добутки великих мислителів і майстрів слова - проповідників, філософів, державних діячів, юристів, істориків, педагогів, учених, поетів, - соста

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.