Реклама

Объявления

Глибина поетичного миру С. А. Єсеніна

Колекція творів: Глибина поетичного миру С. А. Єсеніна

Сергій Єсенін. У самому звучанні цього ім'я слиш-на співучість, музика рідних роздоль, краса наро-так, якому створив такого поета. Важко назвати друго-го поета, чия творчість так хвилювала б кожного, хто занурював у бездонну глибину й свіжість його віршів. Важко писати про поезію Єсеніна: мова міркувань на-стойчиво перебивається поетичними рядками. Есе-Нин говорив, що його лірика живе любов'ю до батьківщини й почуття батьківщини - основне в нього творчості

Вірші поета смутні, як смутна було селянське життя. Єсенін ріс серед роздолля среднерусской при-пологи, і вона навчила його любити красу навколишнього світу. Ранні вірші поета звучать як визнання в люб-ви до рідної природи, прагненні розчинитися в ній. У природі він бачить джерело натхнення:

Віршів моїх смуток

Кормил я резедою й м'ятою...

З раннього років поетові запали в душу народні сказання, приказки, загадки. У цьому було його щастя як поета. Народна творчість зміцнила пісенну основу лири-ки Єсеніна:

Народився я з піснями, у трав'яній ковдрі...

Життя й творчість Єсеніна були складні й проти-воречиви, він міг помилятися й робити помилки. Обдивляючись його шлях, ми бачимо, що Єсенін був скрізь вірний собі в головному - у прагненні осягти складну долю свого народу. Суперечливість Єсеніна наи-більш драматично позначається в його роздумах про буду-щем села. Поет не може відмовитися від миру при-вичних образів і подань, що доріг осо-бенно тим, що в ньому жили десятки попередніх поколінь. Він любовно поетизує прикмети рідної сторони:

Світло місяця, таємничий і довгий,

Плачуть верби, шепотять тополі

Але ніхто під оклик журавлиний

Не розлюбить отчі полючи

Вторгнення в сільські простори міський ци-вилизации відбивається поетом як прихід вороже-го залізного гостя. У своїй творчості Єсенін намеча-ет шляхи рішення проблем, які ще недавно каза^-лисій йому безвихідними

В "Листі до діда» він говорите незаперечному преиму-ществе техніки "сталевого коня». Серцеві пристрас-тия поета міняються. Він не хоче залишатися в минулому росіянці села - жебраку й "безвихідному», і в останні роки творчості міняється відношення Єсеніна до современ-ний селу. Поет відмовляється оспівувати старе село:

Польова Росія! Досить

Волочитися сохою по полях...

В останні роки Єсенін всі частіше вертається до думки про природу, бачачи в ній не тільки могутнє середовищ-ство перетворення життя, але й моральну основу життя. Поет радий відчути себе рядовим тружени-кому, потрібним людям:

Що ж, дайте косу, я вам покаджу,

Я чи вам не свійський, я чи вам не близький,

Пам'яттю села я ль не дорожу?

У поезії Єсеніна часто звучить мотив смутку, сожу-ления про збіглу молодість, розтрачених силах. У його віршах відбилися й особисті переживання, і слож-ное час, у яке жив поет. І все. же, незважаючи на почуття сумуй, що пронизує багато віршів поета, вони не звучать, песимістично: їх зігріває віра в щиросердечні сили людини. Ці вірші Єсеніна з-звучні пушкінським рядкам "Сум миючи світла». Поет відчуває фатальну безостановочность часу: "Все пройде, як з білих яблунь дим».

Любовна лірика займає значне місце в пеетическом спадщині Єсеніна. Радість зустрічі, туга розлуки, смуток отчаянья - різноманітні переживання поета. Але тема любові зближається в його віршах із глав-ний есенинской темою - темою Батьківщини. Автор " Персид-Ских мотивів» переконується в неміцності щастя вда-чи від рідного краю. І головною героїнею циклу стано-вится далека Росія:

Як би не був гарний Шираз, Він не краще рязанських роздоль

Сучасники згадували, що Єсенін володів непро-бикновенним особистою чарівністю, а його вірші - магичес-який силою. Любою співрозмовник знаходив у Єсеніні, його творчості що-небудь своє, прийнятне й улюблене, і в цьому таємниця такого потужного впливу його віршів. Ми можемо говорити сьогодні не тільки про світовий извест-ности поезії Єсеніна, але й світовому її значенні. Всі нові й нові покоління прилучаються до Єсеніна, по-стигая глибину його поетичного миру. Справедливі слова Н. Тихонова: "Єсенін - це вічне».

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.