Реклама

Объявления

Гоголівські традиції в романі И. А. Гончарова “Обломів”

Колекція творів: Гоголівські традиції в романі И. А. Гончарова “Обломів”

Як видно з вищесказаного, необхідно розрізняти традиції самого Гоголя й "гоголівського напрямку». Якщо з "гоголівським напрямком» Гончарів схильний полемізувати, то традиції самого Гоголя зберігали для нього більшу актуальність при створенні роману. Насамперед ця традиція виражається в тій великій ролі, що приділяється різного роду описам. Гончарів - психолог-"малювальник», як і Гоголь, він майстерно виписує пейзажі, інтер'єри, у портреті - пози, вираження особи. Описів у романі більше, ніж авторських міркуванні, характеристик або переказів минулого героя? Розглянемо, наприклад, опису інтер'єра. Гончарів, так само, як Гоголь, докладно виписує мир речей. Інтер'єр символичен, у ньому втілюються думки й почуття героя (т же саме ставиться й до пейзажу). І отут пригадується Гоголь. Можна згадати інтер'єри будинків Манилова й Плюшкина в поемі Гоголя "Мертві душі» і інтер'єр у будинку Обломова, звернути увагу на "манілівські» (нездійснені плани, безалаберность), "плюшкинские» (застій, погрязание в домашній стихії, любов до старих речей) мотиви в "Обломове».

Основна відмінність Гончарова від Гоголя: стиль Гоголя гротескно - гіперболічний; предмети зображуються начебто під мікроскопом або в кривому дзеркалі; з'являється абсурдна купа-мала, свого роду "цвинтар речей», а поміщики в цьому "антисвіті» - "мертві душі». Стиль Гончарова більше нейтральний, гротескні заострения образів практично відсутні. Обломів - не фантасмагорична фігура й не "мертва душа», а, навпаки, жива людина, з усіма властивими йому проблемами й переживаннями.

Символични в Гончарова, так само, як і в Гоголя, предметно-побутові деталі (халат, пиріг і ін.), різноманітні заходи, смаки, кольори й звуки.

Перший розділ у композиційному відношенні відрізняється від усього роману, вона найбільше "гоголівська»: перед головним героєм проходить ряд персонажів, діалоги з ними будуються по одній схемі, сам Обломів виступає трохи комічним персонажем (наприклад, стереотипне повторення слів: "Не підходь, не підходь! Ти з холоду!» - у той час як справа відбувається в травні (знайдіть у цих сценах інші риси, що надають комічний відтінок образу Обломова)), у зображенні інших персонажів утримуються ще більш гротескні відтінки. (Знайдіть приклади в тексті, проаналізуйте їх.)

Докладніше зупинимося на образі Тарантьева, що представляє дивне сполучення характерів Ноздрева й Собакевича. А головне, може бути, що він ("земляк Обломова», тобто людина родом з тої ж Обломовки) і сам, подібно слузі Захарові, такий же "Обломів»: "Тарантьев майстер був тільки говорити; на словах він вирішував все ясно й легко, особливо що стосувалося інших; але як тільки потрібно було рушити пальцем, рушити з місця - словом, застосувати їм же створену теорію до справи і дати йому практичний хід, зробити розпорядливість, швидкість, - він була зовсім інша людина: отут його не вистачало...»

Тарантьев не тільки відіграє значну роль у сюжеті - його образ пов'язаний з основною художньою ідеєю роману. Автор уважає потрібним дати навіть експозицію цього героя, розповісти про його дитинство, виховання й про подальший життєвий шлях. Це як би пародія на Обломова, його спотворений двійник, ще одна варіація "обломовскoro» типу російської людини, набагато менш приваблива

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.