Реклама

Объявления

Holidays in Ukraine (Свята на Україні)

Holidays in Ukraine

We have many holidays in Ukraine but I would like to tell about the main of them.

First it is the New Year. It is my favourite holiday. It is merry to decorate the New Year Tree, to dance near it and to receive presents.

Then in a week there is Christmas. In Ukraine it is an old and popular holiday. In the morning boys go from house to house, from flat to flat, sing traditional holiday songs and wish everything good to the people they visit. The people give them sweets, cakes and money.

The 8th of March is the Women's Day. We give presents to our mothers, grandmothers, teachers, sisters and girl-friends and wish everything good to them.

On the 1st of May we celebrate May Day. On the 9th of May we have Victory Day. It is a great holiday. We say, "Thank you very much" to old people who took part in the Great Patriotic War and defended our Motherland against the fascists.

In spring we have one more traditional holiday. It is Easter. Usually people bake cakes and paint and colour eggs for the holiday.

On the 24th of August we celebrate Independence Day.

The 1st of September is a holiday for everybody who studies.

Each holiday is interesting in its way but all of them are good and merry.

Переклад тексту: Holidays in Ukraine

Ми маємо багато відпусток в Україні, але я хотів би сказати об основному їх.

Спочатку це - Новий рік. Це - моє улюблене свято. Весело прикрасити Новорічну ялинку, танцювати біля цього й одержувати подарунки.

Тоді через тиждень є Різдво. В Україні це - старе й популярне свято. У ранкових хлопчиках ідуть від будинку, щоб жити, від квартири до квартири, співати традиційні пісні свята й бажання все гарне людям, яких вони відвідують. Люди дають їм цукерки, пироги й гроші.

8-ого березня - Жіночий День. Ми даємо подарунки нашим матерям, бабусям, викладачам, сестрам і подругам і бажаємо все гарне їм.

1-ого травня ми святкуємо Перший Травень. 9-ого травня ми маємо День Перемоги. Це - велике свято. Ми говоримо, "велике спасибі" старим, які взяли участь у Великій Патріотичній війні й захищали нашу Батьківщину проти фашистів.

Навесні ми маємо ще одне традиційне свято. Це - Великдень. Звичайно люди печуть пироги й фарбу й колірні яйця для свята.

24-ого серпня ми святкуємо день незалежності.

1-ого вересня - свято для кожного, хто вчиться.

Кожне свято цікаве в його шляху, але всі вони гарні й веселі.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.