Реклама

Объявления

Ідейно-художнє значення гоголівських образів

-2

Правильна відповідь на питання, поставлені великим письменником у його художніх творах, дали ті представники передової суспільної думки й визвольного руху, які не менш напружено, чим Н. В. Гоголь, міркували про шляхи розвитку Росії й не менш полум'яно, чим він, бажали їй добра,- революційні демократи. Від них не вкрилися глибокі протиріччя ідейного й творчого розвитку Гоголя. Особливо велика увага цьому питанню приділяв П. Г. Чернишевський, що заперечував проти прямолінійного розмежування Гоголя-Художника й Гоголя-мислителя, але що визнав, що письменникові був не ясний зв'язок явищ, що викриваються їм, «з общею обстановкою нашого життя» IV, 636. У цьому, на думку Чернишевського, був основний недолік світогляду Гоголя

Але революційні демократи не обмежуються з'ясуванням об'єктивного ідейного змісту творів Гоголя. Вони йдуть далі, пропонуючи свої висновки, що випливають із розгляду гоголівської творчості у світлі історичних завдань російського життя. Осмислюючи нещадно правдиву картину кріпосницької Росії, намальовану художником-реалістом, революційні демократи проводять думку про необхідність корінної зміни всієї суспільно-політичної системи Росії. Із творів Гоголя вони роблять революційні висновки. Тим самим вони ставлять його творчість на службу російському визвольному руху. І треба сказати, що революційні демократи мали достатні підстави віднести «Ревізор» і «Мертві душі», як і багато інших творів Гоголя, до числа тих добутків великої російської літератури, які служили справі звільнення Росії від кріпосництва й самодержавства

Своїм завданням критики-демократи вважали роз'яснення читачам об'єктивного ідейного змісту творів Гоголя, їхньої відповідності передовим запитам часу. Ми пам'ятаємо, що В. Г. Бєлінський назвав автора «Ревізора» і «Мертвих душ» «одним з великих вождів» рідної країни «на шляху свідомості, розвитку, прогресу». Революційні демократи наступного покоління - Н. Г. Чернишевський і Н. А. Добролюбов - вважали за можливе зближати Гоголя й Бєлінського як виразників загальних тенденцій історичного розвитку Росії. Добролюбов, визначаючи суспільні позиції Гоголя й Бєлінського в 40-е роки, протиставляє ці позиції офіційної ідеології, що затверджувала, що в Росії «все гаразд». «Тим часом,- пише Добролюбов,- на ділі далеко не все обстояло так благополучно, як можна було подумати, судячи з офіційних рапортів. Це добре знали й зважилися прямо сказати деякі шляхетні й енергетичні люди, що бажали, щоб життя знайшло своє відбиття в друкованому слові всіма своїми сторонами, гарними й худими, і всіма своїми прагненнями, близькими й далекими. Винахідником цих сторін з'явився Гоголь, толмачем цих прагнень - Бєлінський; біля них групувалося кілька десятків талановитих особистостей. Всі вони дружно прийнялися за свою справу й з'явилися перед суспільством дійсно передовими людьми, керівниками суспільного розвитку»

Глибокий зміст мають відомі слова Горькийа про ідеї «Бєлінського й Гоголя, які робили цих письменників дорогими Некрасову - як і всякій чималій людині на Русі». Величезне ідейно-художнє значення гоголівських образів дало можливість використовувати їх у боротьбі проти негативних явищ російського життя. До образів, створеним Гоголем, неодноразово звертався у своїх добутках і Горький

Широка популярність творчості Гоголя за рубежем свідчить про те, що створені їм образи й відкриті їм засоби й прийоми сатиричного зображення суспільних пороків мають не тільки національне значення. Ще Бєлінський помітив, що Чичиковых можна зустріти й поза Росією, тільки в іншому платті: «:у Франції й в Англії вони не скуповують мертвих душ, а підкуповують живі душі на вільних парламентських виборах! Вся різниця в цивілізації, а не в сутності!» VI, 360. Чернишевський знаходив, що свої манилови й Чичиковы є «усюди» III, 83. Але значення творчості Гоголя не зводиться до можливості застосувати створені їм образи до явищ, що далеко виходять за межі миколаївської Росії, або до впливу російського сатирика на закордонних письменників. Значення гоголівської творчості визначається новизною й своєрідністю того внеску, що був вневеликим національним художником слова в скарбницю світового мистецтва

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.