Реклама

Объявления

Історичні драми Михайла Миколайовича Загоскина

Реакційні романтики зверталися й до тем сучасного життя. Але життєвої правди не було й у їхніх добутках про сучасність. Ідеалізація й прикрашання, ходульні герої й «шалені» страсті, заплутана інтрига й вигадливий стиль - ці риси романтичної белетристики перебували в повнім протиріччі з реалістичним художнім методом, що проникав у прогресивну літературу 30-х років

Романтизм знайшов найбільш послідовне вираження в історичних жанрах, що одержали широке поширення після 1825 р. У тім же дусі минулого й інші п'єси Загоскина на історичні сюжети. Талановитим був популярний у свій час історичний романіст Михайло Миколайович Загоскин 1789- 1852. З'явився в 1829 р. його роман «Юрій Милославський, або Росіяни в 1612 році» відразу створив авторові ім'я. Не забудемо, що це було в тім році, коли Пушкін тільки ще працював над своїм історичним романом «Арап Петра Великого». Як історичний оповідач Загоскин, що опублікував слідом за «Юрієм Милославським» роман «Рославлев, або Росіяни в 1812 році» 1831 і інші добутки з російської історії, залишився в межах романтичного напрямку. Намальовані ним картини минулого являють собою скоріше плід уяви добромисного романтика, чим результат художнього пізнання історичної дійсності

Творчі досягнення Загоскина в зображенні побуту й вдач тої або іншої епохи різко знижуються консервативною ідеологією його історичних романів. У передмові до «Рославлеву», нагадавши «Юрія Милославського», автор сформулював свій ідейний задум з повною ясністю: він «бажав довести, що, хоча зовнішні форми й фізіономія російських націй зовсім змінилися, але не змінилися разом з тим непохитна вірність престолу, прихильність до віри предків і любов до рідної сторони». У цих словах неважко розглянути уваровскую формулу «самодержавство, православ'я, народності», історичне обґрунтування якої хотів дати своїми романами добромисний автор

Патріотизм, що прославляється в романах Загоскина, глибоко відмінний від революційного патріотизму абристов і являє собою прихильність до старих, віджилих початків російського життя. Затушовуючи соціальні протиріччя епохи «смути», Загоскин подібно Кукольнику бачить в обранні на царство Михайла Романова «загальний глас народу». Деякі риси історизму, властиві романам Загоскина, полягали не в історичній концепції подій, а в любовно відтворених автором «сценах стародавнього російського життя», що визнав заслугою романіста Пушкін, откликнувшийся на перший роман Загоскина співчутливою заміткою в «Літературній газеті».

Особливо схвалив Пушкін уміння автора сполучити обставини приватного життя з подіями історичними: «Романтична подія без насильства входить у раму обширнейшую події історичного». Втім, «Рославлев» Загоскина розчарував Пушкіна, і він протиставив йому свого «Рославлева». И. С. Тургенєв в «Літературних і життєвих спогадах» вдало назвав цей напрямок в історичному романі й драматургії 30-х років « ложно-величною школою».

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.