Реклама

Объявления

Историософия й публіцистика Тютчева

-27

Тарасов Б. Н. Поет як публіцист, політичний ідеолог і принциповий полеміст є християнським мислителем і опирається на историософскую основу. Він не тільки коштує в одному ряді з такими найбільш великими російськими письменниками й філософами, як А. С. Пушкін, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоєвський, А. С. Хом'яків, И. В. Киреевский, К. Н. Леонтьев, Н. Я. Данилевський, В. С. Соловйов і ін., але й у постановці ряду істотних завдань займає в ньому одне з головних місць. По визнанню А. С. Хомякова, Тютчев першим заговорив про долі Росії й Заходу в невідривній єдності з релігійним питанням. А И. С. Аксаков доходив висновку, що в особі Тютчева на Заході зустрілися з "нечуваним явищем": "уперше пролунав у Європі твердий і мужній голос Російської суспільної думки. Ніхто ніколи із приватних осіб у Росії ще не насмілювався говорити прямо з Европою таким тоном, з таким достоїнством і волею"Аксаков И. С. Біографія Федора Івановича Тютчева. М., 1886. С. 132 - 133. У подібній прямій розмові своєрідно відбилася настійна суспільна потреба, про яку побічно свідчив А. И. Герцен, відзначаючи майже повне замовчування російською офіціозною й ліберальною печаткою випади проти Росії західної преси: "Бєдний російський народ! Комусь підняти голос у його захист!"Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 7. С. 331.

Епоха наполеонівських навал і національних рухів, Вітчизняна війна 1812 року, Віденський конгрес і Священний сполучник, повстання абристов, французька революція 1830 року, обоє польських повстання, європейські хвилювання 1848 року, створення комуністичного маніфесту й Інтернаціоналу, змова петрашевцев, Кримська кампанія й падіння Севастополя, "звільнення селян"і "великі реформи"60-х років, переможна війна Італії з Австрією й ліквідація світської влади тат, франко-прусская війна, розгром Франції й створення Германської імперії - от значимі історичні події, спостерігачем і аналітиком яких виявився поет. І розглядав він їх не тільки з погляду поточної політики й происходивших державних і соціальних поворотів і змін, але й у глобальному контексті світової історії, з її "початками"і "кінцями", а також з якісними метаморфозами в її ході внутрішнього миру й духовних цінностей людини. Здатність Тютчева, говорячи словами добре, що знав його сучасника, сполучити поточну політику з "політикою всього людського роду", під "оболонкою зримої"історії бачити її саме, у зовнішніх подіях і явищах життя розкривати їхню духовно-моральну суть і, відповідно, наступну долю визначала і його пророчий дарунок, що не губиться із часом, але, навпроти, що загострюється й неминущу актуальність його публіцистичної спадщини

Историософские й публіцистичні твори Тютчева споконвічно написані французькою мовою й кожне з них має свою власну видавничу історію. Перші публікації в Росії чотирьох його статей "Росія й Німеччина", "Росія й Революція", "Римське питання", "Лист про цензуру в Росії"в оригіналі й перекладі на російську мову в номерах "Російського архіву"за 1873 і 1886 р. пов'язані з ім'ям його редактора й видавця П. И. Бартенєва. Наприкінці 1872 р. Тютчев передав йому для публікації рукопису трьох, в 40-х рр. анонімно надрукованих у Німеччині й Франції, статей: "Lettre a Monsieur le D-r Gustane Kolb, redacteur de la Gazette Universelle""Лист панові д-ру Густавові Кольбу, редактору "Загальної газети", "Memoire presente a l' Empereur Nicolas depuis la Revolution de fevrier par un Russe employe superieur des affaires etrangeres""Записка, представлена імператорові Миколі послеральской революції одним російським чиновником вищого рангу Міністерства закордонних справ", "La Papaute et la Question Romaine""Папство й Римське питання". Стаття "Lettre sur la censure en Russie""Лист про цензуру в Росії"доповнила спочатку передані поетом П. И. Бартенєву, і всі чотири твори склали опублікований в "Російському архіві"основний корпус його публіцистичних добутків французькою мовою й з паралельними перекладами на росіянин Ф. И. Тімірязєва й В. Н. Лясковского, що передруковувався в наступних виданнях

В 1930 р. німецьким дослідником С. Якобсоном атрибутировано <"Лист російського">, уперше опубліковане в 1844 р. у газеті "Allgemeine Zeitung", переведене з німецького К. В. Пигаревым і надруковане їм російською мовою в 1935 р. у його книзі "Життя й творчість Тютчева". К. В. Пигарев же в 1935 р. в 19 - 21 т.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.