Реклама

Объявления

Картина вдач у комедії А. С. Грибоєдова «Горі від розуму»

Колекція творів: Картина вдач у комедії А. С. Грибоєдова "Горі від розуму»

П'єса А. С. Грибоєдова "Горі від розуму» - перша російська реалистичес-кая комедія. Важливе місце в ній займає викриття пороків совре-менного письменникові суспільства, головну цінність для якого становлять "душ тисячки два родових» і чини. Недарма Фамусов намагається видати Софію за Скалозуба, що "і зблотой мішок, і мітить у генерали». Його мало хвилює щастя дочки, вірніше сказати, він упевнений, що щастя - у грошах і високому положенні в суспільстві. Словами Лізи Грибоєдов убеж-дає нас, що не один Фамусов дотримується такої думки: "Як всі московські, ваш панотець такий: бажав би зятя він із зірками й із чина-мі». Відносини в цьому суспільстві складаються на основі того, насколь-до багатий людина. Так Фамусов, що з домашніми грубий, деспотичний, буркотливий, говорячи зі Скалозубом, додає шанобливе "-з». Що каса-ется чинів, те "щоб їх добути, є багато каналів». Скалозуб одержав орден на шию за те, що "засів у траншею». Фамусов ставить за приклад Чацкому Максима Петровича, що, щоб досягти високого положе-ния, "згинався вперегиб». У цьому суспільстві такі низькі люди, як Мол-Чалин, "дійдуть до ступенів відомих», тому що догоджають "всім лю-дям без вилучена».

Один з найважливіших пороків фамусовского суспільства, проти якого повстає Чацкий, - кріпосне право. Це жахаюча соціальна не-справедливість, коли " арапка-дівка» так собачка значать приблизно те саме, коли людей, які не раз рятували й честь, і життя хазяїна, міняють "на борзі три собак», коли дітей відривають від народи-телей для участі в кріпосному балеті, а потім розпродають за борги. Селяни абсолютно безправні стосовно своїх власників: їх можуть продати, програти в карти, подарувати. Дворяни ж мають владу, що відповідає їхньому багатству, і можуть творити все, що завгодно, безнака-занно, тому що "захист від суду в друзях знайшли, у спорідненні». Вони "грабіжництвом багаті», адже фактично вони наживаються за рахунок сво-їхніх селян, нічого не роблячи, хіба що "розливаються в бенкетах і мото-встве».

Служба для представників фамусовского суспільства - це неприємний тягар, за допомогою якої можна нажитися. Вони служать не для блага Росії, а для поповнення гаманця й придбання корисних знайомств. Звичай їх такої: "підписано, так із плечей геть». До того ж, на службу надходять не завдяки особистим якостям, а завдяки сімейному род-ству ("При мені служащие чужі дуже рідкі», - заявляє Фамусов).

Члени фамусовского суспільства не визнають книг: "Верб чтеньи пуття-від невеликий». Власне кажучи, вони й не розуміють змісту книг (приклад тому - відкликання Загорецкого про байки). Вони вважають ученість причиною появи величезного числа божевільних. До числа їх ставляться: племян-никнув княгині Тугоуховской, що "чинів не хоче знати», двоюрод-ний брат Скалозуба ("Чин випливав йому: він службу раптом залишив, у селі книги стало читати») і, звичайно, Чацкий. Деякі члени фа-мусовского суспільства навіть намагаються вимагати присяг, "щоб грамоті ніхто не знав і не вчився». А вчителів презирливо називають " побро-дягами». Вони бояться освіти, тому що воно внесло б зміни в застійне життя

Зате фамусовское суспільство сліпо наслідує французької культури, переймаючи його поверхневі атрибути. Так, французик з Бордоіль, при-ехав у Росію, "ні звуку російського, ні російської особи не зустрів». Росія начебто стала провінцією Франції: "така ж користь у дам, такі ж убрання». Навіть говорити сталі в основному французькою мовою, заби-вая свій рідний

Фамусовское суспільство чимсь нагадує павука, що затягує у свої мережі людей і змушує жити за своїми законами. Так, наприклад, Платон Михайлович ще в недавнім минулому служив у полицю, носився на борзому коні, не боячись вітру, тепер "здоров'ям дуже слабшав», як счита-ет його дружина. Єдине його заняття - повторювати дует на флейті, в одино-честве. Він навіть не може по своєму бажанню виїхати в село: його дружина занадто любить бали й прийоми. Він начебто живе в неволі. Старші з дитинства вчать, як треба жити. Приклад тому - завіти батька Молчалина. Молоде покоління починає дивитися на мир так само, як і старші: "Не те, щоб новизни вводили, - ніколи». Члени фамусовского суспільства не можуть мати власну думку: "Можна ль проти всіх!» Так Репетилов, довідавшись, "що це занадто гласно», погоджується з тим, що Чацкий збожеволів. Та й хвилює всіх тільки те, "що стане говорити княгиня Марья Алексевна». Друг до друга ж вони байдужі. Довідавшись про падіння Молчалина з коня, Скалозуб цікавиться тільки тим, "як тріснувся він, грудьми або в бік».

Комедія написана в 1824 році, за рік до повстання декабристів. По-роки суспільства, показані в комедії, відбивають його стан напередодні повстання й проливають світло на причини останнього. Відстале суспільство "століття минулого» не бажає визнати зміни, що відбуваються у світі, воно непримиренно до вільного життя. Зіткнення неминуче...

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.