Реклама

Объявления

«Колишнє й думи» добуток складне по своєму змісті

Отже, в 1840-е роки Герцен зробив значний внесок у розвиток російської літератури. Його реалістичні добутки являють собою перехідний щабель від передовий-дворянської літератури 20 0-х років XIX в., що очолювала тоді загальнонаціональний ідейний розвиток, до літератури революційно-демократичної, що перейняла ця роль на новому етапі національного життя. Трензинский і Бельтов, Крупів і Любонька, кріпосна акторка й «художник» - це літературні типи тих передових російських людей, які напередодні загальної кризи самодержавно-кріпосницького ладу вперше усвідомили, що при всій своїй особистій приреченості вони ідейно вже сильніше дворянсько-чиновницького «Голиафа». Художня форма творів Герцена передбачала проблемні романи й сатиричні повісті демократів-«шестидесятників».

Значення мають ті епізоди мемуарів, де Герцен оповідає про свої знайомства з видатними представниками росіянці й західноєвропейської інтелігенції. Особливо значна щодо цього четверта частина «Колишнього й дум», що відбила ідейну боротьбу в Росії 40-х років. Тут Герцен створив ряд влучних і виразних характеристик своїх видатних сучасників, які ввійшли в історію російського суспільного руху й суспільної думки: Бєлінського, Грановского, Огарьова, Чаадаєва, Бакунина, Кетчера, Хомякова й інших

Герцен сподівався на можливість відродження цього руху й постійно звертався через границю до друзів на батьківщині за співчуттям і підтримкою. Але друзі, навіть такі, як Грановский, або відмовчувалися, або прямо виражали своє не співчуття. Причиною тому була не тільки острах, репресій з боку уряду. Основна причина була в тім, що в Росії вже не було умов для росту дворянської революційності, що вже починалася розбіжність лібералізму й демократизму як основних тенденцій у діяльності й мисленні багатьох найближчих друзів Герцена. У розвитку Герцена незабаром стала проявлятися протилежна закономірність. У період підготовки до реформ у нього виникли сильні коливання убік лібералізму. Але коли російське селянство відповіло на реформу кріпосників рішучим опором, Герцен зрозумів свої помилки. І останнє десятиліття свого життя він твердо стояв на позиціях селянської демократії

Герцен характеризує не тільки суспільні погляди, але й виразно малює особистості кожного із цих діячів. Зображуючи своє спілкування з усіма цими особами, Герцен тим самим дає характеристику й самому собі як мислителеві, як учасникові політичної боротьби тої епохи. У цих частинах «Колишнє й думи» з'явилися найціннішим внеском Герцена в історію росіянці, а в наступним також і в західноєвропейській суспільній думці. Сам Герцен надавав найбільшого значення цій стороні своїх мемуарів і вказав на це у своєму дотепному, афористичному їхньому визначенні. «Колишнє й думи», писав він, - не історична монографія, а відбиття історії в людині, що випадково попались на її дорозі»

В «шістдесяті роки» Герцен пішов у політичну боротьбу, і публіцист у ньому заслонив художника. До властиво художньої творчості він майже не звертався

Формула «відбиття історії в людині» визначає не тільки зміст, але й літературну форму «Колишнього й дум» їх «уривчастість», емоційну натхненність, невимушеність викладу. Мемуари Герцена - не спокійний літопис що происшли. Живі картини «колишнього» автор усюди пронизує ще більш живими «думами» про колишній. І йому важлива не зовнішня послідовність подій, йому важливо у своїх думах підвести підсумки колишньому, усвідомити шляхи свого розвитку, представити своє життя на суд самому собі й прийдешнім поколінням. «Це не стільки записки, скільки сповідь:», - попереджає автор читача в «Передмові:».

Створюючи в Лондоні свої мемуари, Герцен у той же час шукав можливості підсилити свою боротьбу за звільнення Росії. Навесні 1855 р., після раптової смерті Миколи I, Герцен, окрилений надіями на вирішальні зміни, почав підготовку до видання журналу «Полярна зірка». Він пропонував випускати його регулярно, раз у чотири місяці. Але умови для цього минулого занадто важкі, і «Полярна зірка» стала фактично щорічним альманахом. Перший її випуск з'явився в серпні того ж року. - Сама назва альманаху, силуети п'яти страчених абристов на обкладинці й епіграф з Пушкіна - «Так здраствує розум!» підкреслювали спадкоємний зв'язок діяльності Герцена з рухом дворян-революціонерів 1820-х років

Творчість Герцена живе у свідомості нашої сучасності як художнє відбиття неповторного моменту в історичному житті російського суспільства, як засіб ідейного розкріпа

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.