Реклама

Объявления

«Колишнє й думи» – теперішні мемуари

Із цілковитою вірогідністю створюються тут конкретні нариси дійсних подій, обставин, суспільних діячів або звичайних людей, що ненавмисно ввійшли у відносини з Герценом. Але спогаду Герцена - аж ніяк не щоденник, не літопис його життя. Це художні мемуари. У них є присутнім елемент типізації. Будь-яка картина, створювана Герценом, емоційно пофарбована. Пише, допустимо, Герцен про загадкові московські пожежі, що вибухнули приблизно тоді, коли його заарештували. І негайно слідом за фактами, що мали місце в дійсності, з'являється зауваження: «Пожежа має в собі щось революційне, він сміється над власністю, нівелює стану».

Таке подання в Герцена - не безпідставно: він підкреслює, що й камердинерові здалося щось подібне: «Камердинер інстинктом зрозумів це».

И негайно конкретна московська пожежа, що вибухнула влітку 1834 року, нагадав багато інших пожеж. А настрій камердинера допоміг дати подання про настрої народу. Так надходить Герцен на всьому протязі свого оповідання. Чи говорить він про емігрантів італійських, німецьких, французьких, росіян, польських або про шпигунів і поліцейських різних країн - негайно ж розгортаються перед читачем міркування про національні характери, про причини еміграції, про закономірності поводження людей

Конкретна особа з'являється на тлі історичних, соціально-політичних, психологічних п філософських узагальнень. Воно ставиться з ними у зв'язок і сприймається як вираження цих процесів - воєн за звільнення, революцій, розвитку науки й мистецтва. Не втрачаючи своєї історичної конкретності, таке особа перетворюється вже в типове. У свідомості читача узагальнене тло й окремі особи утворять єдину картину. Так думи входять у колишнє й надають йому всі якості художності, не віднімаючи в нього вірогідності. Звичний жанр спогадів, що розпирається величезним ідейно-філософським змістом, немов би розмивається, перетворює й замикається із властиво літературними жанрами

Яким же образом відбувається це подолання рамок, що стискують, мемуарів? Що дозволило Герценові створити «Колишнє й думи» не тільки як майстерно викладений документ, але і як твір мистецтва?

Вирішальну роль зіграли думи. У спогадах Герцена колишнє, відтворене вірогідно, без «примысливаний», як правило, потім одержує авторську оцінку

В «Колишньому й думах» практично всюди поруч із фактами з'являється їхнє відбиття у свідомості Герцена й іноді у відгуках інших осіб

Приведемо приклад з московською пожежею 1834 року. «Почався розбір захоплених людей; половину відпустили, інших знайшли підозрілими. Поліцмейстер Брянчанинов їздив усякий ранок і допитував години три або чотири. Іноді допитуваних сікли або били; тоді їхній крик, лемент, прохання, вереск, жіночий стогін, разом з різким голосом поліцмейстера й одноманітним читанням письмоводителя,- доходили до мене. Це було жахливо, нестерпно. Мені по ночах марилися ці звуки, і я просипався в нестямі, думаючи, що страждальці ці за кілька кроків мене лежать на соломі, у ланцюгах, з розідраної, з побитою спиною - і напевно без усякої провини

Щоб знати, що таке російська в'язниця, російський суд і поліція, для цього потрібне бути мужиком, двірським, мастеровым або міщанином. Політичних арештантів, які большею частик» належать до дворянства, містять строго, карають люто, але їхня доля не витримує ніякого порівняння із судьбою бедных бороданів. Із цими поліція не церемониться. До кого мужик або мастеровой піде потім скаржитися, де знайде суд?

Такий безладдя, звірство, свавілля й розпуста російського суду й російської поліції, що проста людина, що потрапила під суд, боїться не покарання по суду, а судочинства. Він чекає з нетерпінням, коли його пошлють у Сибір,- його мучеництво кінчається з початком покарання. Тепер згадаємо, що три чверті людей, що вистачаються полициею по підозрі,

судом звільняються й що вони пройшли через ті ж катування, як і ви!; вные

Петро III знищив катівню й таємну канцелярію. Катерина II знищила катування. Олександр I ще раз її знищив. Відповіді, зроблені «під страхом», не вважаються за законом Чиновник, що катує підсудного, піддається сам суду й строгому покаранню

И у всій Росії - від Берингове протоки до Таурогена - людей катують; там, де небезпечно катувати різками, катують нестерпним жаром, спрагою, солоною їжею; у Москві поліція ставила якогось підсудного босого, градусів у десять морозів, на чавунну підлогу - він занедужав і вмер у лікарні, що була під начальством князя Мещерского, що розповідав з обуренням про це. Начальство знає все це, губернатори прикривають, правительствующий сенат потурає, міністри мовчать; государ і синод, поміщики й квартальні - усі згодні із Селіфаном, що «отчого ж мужика й не посікти, мужика іноді потрібно посікти!».

Чим закінчилася історія розвідки московських паліїв, Герцен тоді ще не міг знати. Вона тривала довго, а Герцена незабаром перевели в інше місце висновку. Але адже він-те писав про неї не по гарячих слідах - він згадував про неї через чи ледве не десяток років. Він сприймав її саме як типову історію частих пожеж у Росії - жебрачці й дерев'яній країні. Тому в думах про окремий випадок озиваються висновки Герцена про одній зі сторін російського життя в цілому. Його хвилює, як відбувається розслідування злочинів у Росії. Герцен розгортає цілий ряд історичних прикладів, на тлі яких правосуддя в кріпосницькій державі виглядає як один зі злочинів проти народу. Своє оповідання він закінчив розв'язкою, що стала йому відомої через багато років. «Комісія, призначена для розшуку зажигательств, судила, тобто сікла - місяців шість підряд - і нічого не висікла. Государ розсердився й велів справу закінчити в три дні. Справа й скінчилося в три дні; винні були знайдені й присуджені до покарання батогом, тавруванню й посиланню в каторжну роботу». З його оповідання видно, що винні були мнимі: визнання провини в них вирвали під катуванням. Деякі при публічному покаранні потім відмовлялися від своїх слів - і однаково їх покарали й відправили на каторгу. Теперішні палії так і не були розшукані

Міркуючи про цей окремий випадок, Герцен перестав сумніватися, що підпали дійсно були. На чому ґрунтується його впевненість? На тлі історії, у зв'язку із цілим рядом подібних фактів, московська пожежа 1834 року йому починає здаватися вираженням стихійного протесту народу проти насильства. «Взагалі вогонь, «червоний півень»,- говорить він,- дуже національний засіб мести в нас. Безупинно чуєш про підпал панської садиби, клуні, комори».

Такий творчий принцип Герцена. Усюди в «Вылом і думах» окремі події осмислюються як вираження того або іншого способу життя: не просто випадок з визвольної боротьби в Італії, а один з багатьох епізодів підпільної й революційної діяльності італійських демократів; не просто розстріл інсургентів у Парижу, а один із проявів гострої, нещадної боротьби трудящих з буржуазією; не просто утопія Прудона про майбутнє соціалістичне суспільство, а одне з виражень дрібнобуржуазного, неістинного, напівказарменого соціалізму

Точно так само й конкретні люди, з якими зустрічався Герцен у Росії й в еміграції, зберігають всі свої ознаки, але здобувають узагальнене вираження й виглядають як типові характери. Губернатор Тюфяев залишається самим собою й одночасно представляє аракчеєвське чиновництво. Наші й не наші - це не тільки друзі й близькі, люди з якими Герцен коротко був знаком, але насамперед прихильники або супротивники демократичних ідей, захисники освіти або слов'янофільських проповідників старовини й застою, як думав він

Кожний окремий факт міг послужити для Герцена приводом для великого ряду історичних зіставлень. Вся справа тут у тім, що думи із приводу пережитого викладала людина величезної освіченості, сильного темпераменту, щирий і безстрашний у своєму прагненні добратися до правди. Кожний факт служив Герценові як би відправною крапкою для глибокого аналізу громадського життя й власних спонукань. У його оповідання входять майже всі гострі питання сучасної йому життя. Це надає «Колишньому й думам» більшу змістовність. Багато хто з його висновків зберегли значення до наших днів

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.