Реклама

Объявления

Комедія А. С. Грибоєдова «Горі від розуму» як соціально-політична драма

Колекція творів: Комедія А. С. Грибоєдова "Горі від розуму» як соціально-політична драма

Ім'ям А. С. Грибоєдова відкривається одна із блиста-тельних сторінок в історії російської літератури. По сло-ваи В. Г. Бєлінського, Олександр Сергійович належить до числа "найдужчих проявів російського духу». Його до-медия "Гори від розуму» зіграла видатну роль у справі обще-ственно-політичного й морального виховання людей

Цей добуток широко й реалістично відбило життя Москви двадцятих років XIX століття, а також движе-ние передової суспільної думки в Росії, коли на борь-бу зі старим миром вийшли дворянські революціонери - декабристи

В образі Чацкого автор показує читачеві "нової людини», натхненого піднесеними ідеями, спо-собного підняти бунт проти існуючого ладу в ім'я волі, гуманності, розуму й культури

И. А. Гончарів, що написав глибоку статтю про "Гору від розуму», говорив, що "Чацкий починає нове століття - верб цьому все його значення й весь розум». Поза таким розумінням неможливо оцінити й правильно осмислити образ героя. Чацкий, виразник прогресивних ідей, а також істин-ний патріот, говорив: "Коли ж постранствуешь, воро-тишься додому, і дим батьківщини нам солодкий і приємний!»

Створивши образ нового героя, А. С. Грибоєдов показаний, що розум - могутня сила в боротьбі з відсталістю й деспотизмом, і саме він приводить Чацкого до зіткнення з фамусовским суспільством. Уже в самій назві комедії лежить ключ до її розуміння. Добуток письменника говорить про гору людини, і горі це відбувається через розум. Ця проблема в грибоедовское час була актуальна, тому що слова "розумний», "розумник» уживалися як синонім поняття "вільнодумний».

Саме такий розум у фамусовском світі розцінювалося як божевілля, божевілля. На цьому засновано в комедії внут-реннее розвиток конфлікту двох мирів: "століття нинішнього» і "століття минулого».

"Століття нинішній» - це головний герой добутку, різко обличающий московське барство, що повстає про-тив неуцтва; "століття минулий» - це ненавидять про-свещение представники фамусовского суспільства, які заявляли, що "ученье - от чуму», "уже коли зло припинити, зібрати б книги всі так спалити». Чацкий виступає проти бюрократизму, служіння особам, а не справі ("служити б рад - прислужуватися нудно»). Його обурюють принци-пи Фамусова: "підписане - так із плечей геть», "ну як не порадеть рідному чоловічкові». Головний герой, беззавіт-але люблячи свою батьківщину, народ, виступає за дбайливе відношення до російської мови, "щоб розумний, бадьорий наш народ хоча по мові нас не вважав за німців». Чацкий красномовний, людина неабиякого розуму, сміливий, чесний і щирий. Особливо яскраво показує А. С. Грибоєдов ці якості, протиставляючи головному героєві лицемір-ного підлабузника Молчалина. Це підла людина, исправ-але виконуючий завіт батька "догоджати всім людям без изъятья». Молчалин - "низькопоклонник і ділок», як характеризує його Чацкий, чиї сміливі мови сколихнули спокій фамусовского суспільства, викликали обурення й різка відсіч. Старий мир пручається, бореться з ге-риємо, використовуючи наклеп. Дружно підхопили вони слух, пу-щенний Софією про божевілля Олександра Андрійовича. Фамусовский мир ще сильний і многочисленен. І оскорб-ленний Чацкий біжить із будинку Павла Опанасовича, бе-жит з Москви. Але читач переконаний у моральній перемозі героя над старим миром

И. А. Гончарів у статті "Мильон роздирань» так опре-ділив значення грибоедовского героя: "він вічний викрий-тель неправди, що заховався в прислів'я: один у поле не воїн. Ні, воїн, якщо він Чацкий і притім переможець».

А. С. Грибоєдов залишив незгладимий слід в історії російської культури. У комедії "Горі від розуму» він висунув головну суспільну й ідеалістичну проблему свого переломного часу - проблему непримиренної ворожнечі захисників старого ладу й представників нового миро-погляду, нової вільного життя. Ця тема не тільки не втрачала свого значення протягом усього XIX століття, але, на-оборот, здобуває все більшу гостроту, відбиваючи обще-ственно-історичні протиріччя буржуазної епохи. Ве-Ликая комедія й у наш час залишається свіжої й актуаль-ной. І нинішньому читачеві дуже доріг патріотизм і глибока віра в Росію А. С. Грибоєдова - чудово-го національного й народного письменника

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.