Реклама

Объявления

Конфлікт комедії «Горі від розуму» і її композиція

1

Чацкий не тільки любить, він викриває, і ліричне мовлення його часто переміняється мовленням сатирика, що бичує пороки фамусовского суспільства, двома-трьома словами точно й виразно таврує його представників. Чацкий любить афоризми, у яких знаходить своє відбиття його філософський склад розуму, його зв'язку зі століттям Освіти. Виконані суспільного пафосу мовлення Чацкого по своєму ладі, по своєму високому стилі безсумнівно сходять до політичної оди Радищева й поетів-абристов. Поряд із цим грибоедовский герой добре почуває свою рідну мову, його дух, його своєрідність. Про це свідчать уживані їм ідіоми: «Вона не ставить у гріш його», «Так повно дурниця молоти». Людина високої культури, Чацкий рідко прибігає до іноземних слів, зводячи це у свідомо проведений принцип для того, «щоб розумний, бадьорий наш народ хоча по мові нас не вважав за німців»

«Горі від розуму» руйнувало прийняте в естетиці класицизму поділ різних драматургічних жанрів. Різко відрізняючись від классицистической комедії, п'єса не була й комедією, заснованої на любовній інтризі, оскільки в ній на першому плані суспільна колізія. Не можна віднести її й до жанру побутової комедії. «Горі від розуму» є, як говорили сучасники, високою комедією, тим жанром, про появу якого мріяли абристские літературні кола. В «Горі від розуму» сполучалися й суспільна сатира, і комедія характерів, і психологічна драма: комічні сцени переміняються в ній сценами патетичними

В «Горі від розуму» Грибоєдов домігся дивної легкості вірша, що майже невідчутний у діалозі, разом з тим є незвичайно карбованим і виразним, що різко відрізняється від важкого вірша більшості тодішніх комедій. Для комедії XVIII - початку XIX в. типовий шестистопний ямб. В «Горі від розуму» майже половина всіх віршів написана також шестистопним ямбом. Але ямбічний розмір увесь час варіюється: шестистопний ямб перебивається іншими ямбічними віршами - від одностопного до п'ятистопного - і втрачає завдяки цьому свою одноманітність і ваговитість. Стих комедії, так само як і її мова, уразив сучасників своєю невимушеністю й природністю

У роботі Грибоєдова над мовою помітні дві тенденції. Автор «Горя від розуму» прагнув, з одного боку, перебороти гладкість, знеособленість світської мови, яким писалися легкі любовні комедії Хмельницького й інших модних драматургів. З іншого боку - він наполегливо очищав свої добутки від великовагової архаїки, що сходить до стилів стародавнього книжкового мовлення. Лексичні й стилістичні архаїзми Грибоєдов допускає у своїй комедії тільки з художніми цілями - передати особливості мови того або іншого персонажа, його емоційного стану. Художнім завданням Грибоєдова було збагачення літературної мови практикою живого розмовного мовлення

Вільний вірш грибоедовской комедії підготовляв перехід російської драматургії, зокрема комедії, до прозаїчної мови. Через десять років після «Горя від розуму» з'явився «Ревізор» Гоголя, і російська прозаїчна комедія затвердилася на сцені

Уже сучасники високо оцінили достоїнства складу й мови «Горя від розуму», народності комедії. «До Грибоєдова:- указував В. Ф. Одоєвський,- натягнуті, вигладжені фрази, укладені в шестистопних віршах, приправлені іменами Милонов і Милен, змушували почитати навіть оригінальні комедії перекладними: в одного г-на Грибоєдова ми знаходимо невимушену, легкий, зовсім такий мову, якої говорять у нас у суспільствах, у нього в складі знаходимо ми колорит росіянин». Грибоєдов збагатив розмовну мову російського суспільства. За свідченням того ж В. Ф. Одоєвського, часто можна було чути «цілі розмови, яких більшу частину становили вірші з «Горя від розуму».

«Про вірші я не говорю, половина - повинні ввійти в прислів'я»,- раніше всіх помітив Пушкіна. Можна привести чимало виражень і реплік з комедії, які настільки ввійшли в наш побут і в наше мовлення, що ми навіть забуваємо про їхнє походження: «щасливі годин не спостерігають», «хто бідний, той тобі не пари», «підписано, так із плечей геть», «блаженний, хто вірує, тепло йому на світі», «що за комісія, творець, бути дорослої дочки батьком», «читай не так, як паламар, а з почуттям, з толком, з розміщенням», «свіже переказ, а віриться із працею», «ах, той скажи, любові кінець, хто на три роки вдалину виїде», «служити б рад, прислужуватися нудно» і багато інші

Комедія XVIII в. допускала низький стиль, що нерідко знижував мову до брутальності. Грибоєдов відкидає цей принцип. Повністю зберігаючи розмовне просторіччя, він робить це в норм

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.