Реклама

Объявления

Коротка хроніка життя й творчості Валерія Яковича Брюсова

189495

Лояльне відношення до Жовтневої революції, співробітництво сбольшевиками.

1898

1900

Із цього часу Брюсов - визнаний лідер символізму

Навчання на історико-філологічному факультеті Московського університету

189399

Видання збірника «Tertia vigilia» «Третя варта» у новому видавництві «Скорпіон».

Видання збірника «Urbi et Orbi» «Граду й миру», знайомство з Вяч. Івановим. До цього часу складається «ораторський» поетичний стиль Брюсова

190708

189699

188593

Робота в символістському журналі «Терези», де Брюсов був провідним автором і фактичним керівником. Саме цей період - найбільш плідний в історії символізму

1895

Знайомство з літераторами символістської орієнтації в Москві й Петербурзі, спілкування з К. Бальмонтом; зімкнення символістів навколо Брюсова

1924, 9 жовтня

191724

Видання трьох збірників «Російські символісти» більша частина віршів належала самому поетові, що виступив під декількома псевдонімами. У третьому збірнику - знаменитий однорядковий вірш «ПРО, закрій свої бліді ноги».

Навчання в гімназіях Москви; захоплення поезією французьких символістів; перші поетичні досвіди

1909

Адміністративна робота в педагогічних і культосвітніх організаціях Радянської Росії, вірші на політичні теми

Друга книга віршів «Me eum esse» «Це - я».

1917

1897

Книга віршів «Всі наспіви» - підсумкова для символістської творчості поета

Публікація роману «Вогненний Ангел» - найвідомішого прозаїчного твору Брюсова

190408

1903

Дата народження Валерія Яковича Брюсова м. Москва

Дата смерті В. Я. Брюсова похований на Новодівочому цвинтарі Вмоскве.

1873, 1 абря по ст. ст.

Початок співробітництва в періодиці журнал «Російський архів», публікація історико-літературних робіт

Видання першої самостійної книги віршів «Chefs d'oeuvre» «Шедеври».

Робота в журналі «Російська думка». Видання книги літературно-критичних і історико-літературних робіт «Далекі й близькі».

191012

proOxKy1dUa

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.