Реклама

Объявления

Лев Толстої в розумінні И. А. Буніна

Колекція творів: Лев Толстой у розумінні И. А. Буніна

Значення творчості й ідей Л. Н. Толстого в розвитку російської суспільної й філософської думки важко переоце-нить. У свідомості людей кінця XIX - початку XX століття Тол-Стій - людин, що своєю теорією непротивлення злу насильством фактично переглянув багато принципів христі-анства й дав його нове трактування, а також створив нову фи-лософскую систему. А тому сучасники Лева Миколі-Вича не раз зверталися до аналізу проблем, поставлених Толстим, тому ми можемо говорити про вплив ідей Толс-Того на світогляд багатьох російських письменників і тому фігура Толстого, його доля й значимість для російського обще-ства стала об'єктом інтересу багатьох мислителів того време-ни. Не був отут виключенням і И. А. Бунін

Можна без перебільшення сказати, що Л. Н. Толстой сде-лался як би "темою життя» И. А. Буніна. До його ім'я Бунін звертається неодноразово, від юнацької пори до кінця своїх днів. Найбільше повно своє відношення до Л. Н. Толстого И. А. Бунін сформулював у книзі " Осво-Бождение Товстого», виданої в 1937 році. Створенню цієї книги передували довге міркування над особистістю, творчістю й філософією Толстого. Ми не помилимося, якщо скажемо, що вчасно написання добутку И. А. Бунін уже "перехворів» ідеями толстовства, стадія увлече-ния пройшла. Перед нами з'являється зрілий і обміркований аналіз щирого значення життєвого шляху генія

"Звільнення Толстого» - не звід спогадів: до-кументальние свідчення про життя письменника (від імені самого Буніна, Софії Андріївни, дітей Толстого) приводять-ся лише для підтвердження загальної бунинской концепції змісту буття мислителя. Добуток є скоріше ре-лигиозно-моралістичним трактатом, у якому підводять підсумки життя, і свого роду реквіємом по художнику, по фи-лософу, що виразили трагедію творця взагалі й самого И. А. Буніна вчастности.

И. А. Бунін обостренно почуває дистанцію між собою й Л. Н. Толстим і розуміє, що сам не має силу "пророка», а тому велич моральності Л. Н. Толстого займає його ще більше. Нарис починається із цитати з повчань Будди, і від її И. А. Бунін проводить паралель між філософією Толстого й "нерухливими» східними религиями й доводить, що філософські й ре-лигиозние шукання Толстого, що підкорили собі життя, пре-вратили її в подвиг, додали особливу цінність творчості письменника, наситивши неї духовністю

Для И. А. Буніна Л. Н. Толстой - один з деяких за всю історію людства людей, хто замислювався над смис-лом життя й підкорив цим ідеям все своє існування. А тому Л. Н. Толстой коштує в одному ряді з найбільшими пророками, святими, мудрецями. "Одноманітність Толстого по-добно тій одноманітноості, що властиво древнім свя-щенним книгам Індії, пророкам Іудеї, повчанням Будди, сурам Корана», - пише И. А. Бунін. Протягом всього життя письменника Л. Н. Толстой залишається для нього творцем абсолютних цінностей у сфері мистецтва й думки. "Мріяти про щастя бачити його» - от той захоплений лейтмотив, що визначає тональність бунинских міркувань про Толстого. І в цьому з'єднується й непогрішний авторитет художника, і замилування близькістю Толстого до народу, його поглядами на людину, на життя й на смерть

Все життя Л. Н. Толстого И. А. Бунін ділить на 12 семи-літніх етапів: 1 - дитинство, 2 - отроцтво, 3 - юність, 4 - служба, 5 - відхід зі служби, одруження, початок роботи над "Війною й миром», 6 - життя в родині, "Війна й мир», 7 - "Ганна Каренина», народження шістьох дітей, 8 - "Испо - адже», "У чому моя віра», 9 - Москва, розповіді для народу, 10 - відмова від авторських прав на добутки, 11 - " Вос-Кресение», 12 - смерть. Життєвий шлях мислителя перед-ставляется при цьому постійною боротьбою між чимсь беско-нечно великим і неприборканим, з одного боку, і вузьким, ті-лісовим - з іншої. До кінця життя в Л. Н. Толстого вже немає ні граду, ні батьківщини, ні миру. Залишається тільки " освобожде-ние», відхід, повернення до Бога, повне розчинення в ньому. Все життя, що бився над розгадкою таємниці смерті, И. А. Бунін приходить зрештою до її поетизації. Смерть з'являється руйнівницею всіх протиріч і початком нового, не-веденого існування: "Настав час прокинутися, тобто вмерти». Аналізуючи смерті героїв Л. Н. Толстого, наприклад Андрія Болконского, що в останні мінути думає про любов, И. А. Бунін створює реквієм самому письменникові

И. А. Бунін не може прийняти ленінського розуміння Толстого. Якщо Ленін говорить, що "Толстой смішний як пророк, що відкривав нові рецепти порятунку человечест-ва», то И. А. Бунін саме так і тільки так уявляє собі Толстого. Буніну не цікаво суспільне значення творчості письменника, він проходить повз соціальний противо-речий його добутків. Думка Буніна тече у внеисторическом, внесоциальном, космічному руслі, в " общечелове-ческом» контексті й підкріплюється постулатами буддизму, судженнями Біблії й записами самого Л. Н. Толстого. И. А. Бунін намагається вивести закони єдиного ланцюга челове-ческого існування, мізерно малою часткою якої з'являється окрема особистість у мириадах людей. Його интере-суне питання: "Яке походження великих?» У всіх чер-тах і манерах Л. Н. Толстого И. А. Бунін бачить приватні прояви "зоологічної» особистості генія

И. А. Бунін часто йде від прямої авторської оцінки ланок життя Л. Н. Толстого, підбираючи свідчення його близьких, друзів, приводячи висловлення самого Толстого й зближаючи їх із цитатами з Біблії, повчаннями Будди, анти-чних мислителів. Так поступово вимальовується основна тема нарису: Бунін славить життя Толстого, що предста-ет у його зображенні не просто як рух по шляху " разо-чарования в мирському», але як безмірне розширення лич-ности, приведшее до відмови від усього корисливого, суєтного, тимчасового, до болісних зусиль вирішити "саме глав-ное» - зрозуміти зміст існування

Безсумнівним достоїнством книги є спостереження над особистістю Л. Н. Толстого, саме вони допомагають просле-дить постійну боротьбу думок і почуттів. Затверджуючи існування неосяжного миру художника, И. А. Бунін поки-зивает, як поступово містить у собі особистість Л. Н. Толс-Того всі вболівай, чаянья й радості миру. Для И. А. Буніна життя Л. Н. Толстого - великий подвиг, де головним було розширення особистості, відмова від егоїстичного существова-ния; сама ж фігура Л. Н. Толстого, на його думку, настільки величезна, що порівнянно лише з Буддою й Христом.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.