Реклама

Объявления

Літературні паралелі: Лермонтов і Гоголь

Важливо при цьому, однак, інше - зіткнення Лермонтова як з Пушкіним, так і з Гоголем на основі загальної ідеологічної тенденції - негативного відношення до «світла», викриття його, критика його з демократичної позиції. І відношення Лермонтова до сучасного йому світської повісті, що є основною темою статті М. А. Белкиной, виявляється насамперед відштовхуванням від її: «Взявшись за роман з життя сучасного світського суспільства, Лермонтов треба не за сталою традицією світської повісті, а, переборовши її, творчо зближається з найбільшими реалістами свого часу, Пушкіним і Гоголем:»

Якщо зв'язок з Гоголем у повісті ясно помітна, те інші зв'язки в ній даються взнаки з набагато меншою визначеністю. Про співвідношення із прозою Пушкіна В. В. Виноградов зауважує: «Набагато сутужніше врахувати й відтворити пушкінський початок у стилі «Княгині Литовської». Пушкінський прозаїчний стиль тут відчувається як та літературна основа, до якої сходить індивідуальну творчість Лермонтова, і разом з тим як та художня норма, до подолання якої воно прагне

Б. В. Нейману належить вірне спостереження, що Лермонтов, так само як і Гоголь, звертається до образів міста, точніше - до картин петербурзьких глушин, похмурих задворков блискучої столиці. «Лермонтов відчутний користується прийомами «натурального живопису» при замальовці будинку й квартири, де живе чиновник Красинский». Це опис по принципах відбору деталей і угруповання їх у цільну картину а не по самих деталях окремо близько до многим аналогічних місць у петербурзьких повістях Гоголя: увага обох письменників явно було спрямовано на тотожні або схожі явища побуту, що не випадково відбивали тенденції суспільно-політичного розвитку країни, і кут зору - сурово^-критичний - теж збігався

Наскільки сильним все-таки було в незакінченій повісті Лермонтова передбачення не тільки майбутньої творчості Гоголя, але й деяких мотивів надалі розвитку російської реалістичної прози, говорить, наприклад, що випливає: у Красинском, якого образив Печорин і який мріє про помсту, уже вгадується нехай смутно герой «Записок з підпілля» Достоєвського де навіть проходить той же мотив мести офіцерові, що штовхнув героя; угадуються в ньому й інших персонажах Достоєвського - теж молоді честолюбці-невдахи начебто Иволгина з «Ідіота». Але ж і Достоєвський, що вмер в 1881 році, теж не міг ще знати «Княгиню Литовську». Тим значніше самий факт збігу, оскільки він говорить про ту широку перспективу розвитку убік соціального й психологічного роману, що відкривалася в незакінченій повісті Лермонтова

Самий початок «Княгині Литовської», те місце, де повідомляється, як молодий чиновник ішов по Вознесенській вулиці, і де оповідач кілька разів сам перериває себе попутними міркуваннями - відступами, а потім за допомогою слова «отже» знову вертається до основного оповідання, - це місце якоюсь мірою зближається з початком «Шинелі», де плутаність і переривчастість викладу з поверненнями до головного персонажа підкреслена ще більше. Збігаються аж ніяк не слова крім таких, як «чиновник», «департамент» або вставне «отже», не окремі елементи побудови в Гоголя фрази в цьому випадку коротше, ніж у Лермонтова, що користується тут розгорнутими складнопідрядними реченнями, а самий принцип - створення образа оповідача з яскраво вираженими повсякденно мовними прикметами, що іронізує над своїми діючими особами або й над самим собою. Створення такого образа який у Лермонтова не проведений послідовно через подальше оповідання, тоді як Гоголь не відступає від нього відповідало, безсумнівно, важливим потребам молодої реалістичної прози, що шукала потрібного й зручного їй кута зору на зображувану натуру. І самий збіг між Лермонтовим і Гоголем, збіг у декількох аспектах - наслідок того, що шляхи письменників схрестилися в пошуках кращих рішень реалістичного завдання

Це зовсім не виключає істотних розбіжностей в інших відносинах: герой повести Лермонтова - Печорин - зовсім не гоголівський, намічена любовна тема зовсім далека від гоголівських сюжетів, а інший персонаж першого плану - Красинский - також несхожий на жалюгідних і забитих чиновників автора «Шинелі» . І якщо взяти до уваги величезну різницю у світогляді, у політичних поглядах, у художніх передумовах творчості обох письменників, це виявляється більш ніж природним. Зближення, збіг у відомих межах повинне бути визнане результатом спільності й е - яким ідейних і художніх тенденцій розвитку діяльності й Гоголя й Лермонтова

Взаг
алі окремі частини «Княгині Литовської» майже без залишку можуть бути зведені до прийомів пушкінської художньої прози, до її синтаксису й навіть її словниковому ладу. Але відбиток іншої індивідуальної експресії й ідеології очевидний і в цих частинах. У них набагато більше дробности, розчленованості й разом з тим описового психологізму. Вони менш динамічні й менш узагальнені, чим пушкінська проза». В. В. Виноградов ілюструє це спостереження, зіставляючи уривки з повісті Лермонтова з відповідними по ситуації уривками з пушкінської прози чиновник Красинский біля під'їзду будинку баронеси Р. у момент з'їзду гостей і Герман в «Піковій дамі» перед будинком старої графині при таких же обставинах; Печорин, що умчалася на своєму рисаку після того, як він сшиб чиновника, і гусар Мінський в «Станційному доглядачі», що проноситься вдрожках.

Якщо «Княгиня Литовська» залишилася незавершеної, те основну причину цього треба, очевидно, шукати не в стилістичній різнорідності мови цієї повісті, а в незвичайній стрімкості руху творчості Лермонтова, сходження його до нових вершин. Ця стрімкість і не дозволяла, мабуть, продовжити почате, якщо внутрішні можливості творчості вже переростали задум і спочатку обрані засоби його здійснення

P5Zf4YmPX

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.