Реклама

Объявления

Готовые домашние задания

Ще з гімназичного років Островський стає з московським театралом. Він відвідує Петровский (нині Великий) і Малий театри, захоплюється грою Щепкина й Мочалова, читає статті В. Г. Бєлінського про літературу й театр. Наприкінці 40-х років Островський пробує свої сили на письменницькому, драматургічному поприщі й публікує в "Московському міському листку" за 1847 рік "Сцени з комедії "Неспроможний... 

Дальше интересно…

Єдиний син Поля Жида, професори права в Паризькому університеті, нащадка стародавнього протестантського роду Джидо, що перебрався з Італії в Прованс, і Жульетти Рондо, чиїм предкам з Нормандії належали заводи в Руани. Втративши батька в одинадцятирічному віці, Жид виховувався в оточенні тіток і кузин, перейнятих духом пуританського благочестя й екзальтації, що сприяло розвитку в... 

Дальше интересно…

Творчість Жеромского взагалі опирається на реалістичні традиції, але при цьому в багатьох своїх добутках він виходить за їхні межі й прибігає до сучасного йому модерному художньому досвіду, що представлений у його прозі вкрапленнями натуралізму, імпресіонізму й неоромантизму. Найбільша заслуга Жеромского полягає надалі розвитку польського соціально-психологічного роману. Значним... 

Дальше интересно…

У точки зору лінгвістики текст - це група речень, об'єднаних у єдине ціле однією темою за допомогою язикових засобів. Текст має наступні основні ознаки: членимость. Текст складається з декількох речень. Одне, навіть дуже розповсюджене речення, текстом не є; значеннєва цілісність. Це якість тексту проявляється, по-перше, у тім, що будь-який текст - це висловлення на певну тему (вона часто... 

Дальше интересно…

Різновиду мовлення по характері участі співрозмовників у процесі спілкування (мовлення діалогічна й монологічна). Залежно від того, як мовець використовує мову, існують дві його форми: усна й письмова. Розглянемо їх всопоставлении. Усна форма: первинна стосовно письмового. Первісне звучання було єдиною, самою природною формою існування мови. Мовою тільки говорили. І дотепер по ступені... 

Дальше интересно…

Пунктуація - це розділ, що вивчає правила постановки розділових знаків, а також самі знаки. Пунктуація є дуже важливим засобом оформлення письмового мовлення Пунктуація як елемент письмового мовлення є своєрідним засобом спілкування між людьми, причому між людьми як пишучими, так і читаючими. У зв'язку із цим у ній можна виділити дві сторони: те, що має відношення до пишучого, і те,... 

Дальше интересно…

Народився в єврейській сім'ї. У вісімнадцятирічному віці перебрався із Бретані в Париж. Тривалий час скитался, перемінивши ряд професій: був прикажчиком, акомпаніатором, секретарем, навіть «сестрою милосердя». На початку XX ст. зблизився з П. Пикассо, Г. Аполлінером, виступав апологетом кубізму в живописі й поезії. Близький друг Жакоба - Аполлінер писав: «Щоранку Макс Жакоб пише вірші,... 

Дальше интересно…

Злиті, дефисные й роздільні написання включають різні граматичні розряди слів: складні іменники й прикметники, займенники, числівники, прислівники, а також написання частки не з різними частинами мови. Принципи написання таких слів ґрунтуються й на значенні слова (його змісті), і на розмежуванні слова й словосполучення, і на обліку приналежності слова до тої або іншої частини мови.... 

Дальше интересно…

Значення Йейтса - поета, драматурга, прозаїка й критика, що вплинув на характер цілої епохи ірландської літератури, виходить далеко за національні рамки. Його справедливо вважають одним з найвизначніших англомовних поетів XX ст. Творчість Йейтса, що почалося в 80-х роках XIX ст. у колі англійських символістів, які групувалися навколо журналів «Жовта книга» і «Савой», перетерпіла багатьох... 

Дальше интересно…

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.