Реклама

Объявления

Литературные диктанты

"Дві постаті, які діють разом і контрастують одна з одною, - комічні й напівкомічні - це древній і досі живий мотив фарсу, карикатури, цирку, кіно: худий і довгов'язий, низенький і товстий, хитрий і глупий, господар і слуга, освічений і поважний, невчении й простуватий і найрізноманітніші комбінації - всі це було в різних країнах, у різних культурах, у різних комбінаціях і переплетеннях.... 

Дальше интересно…

На момент создания повести "Ася"(1859 год) И. С. Тургенева уже считали автором, оказывающим существенное влияние на общественную жизнь в России. Общественная значимость творчества Тургенева объясняется тем, что автор облачал даром усматривать в заурядных событиях актуальные общественные и нравственные проблемы. Такие проблемы затронуты писателем и в повести "Ася". Сюжет "Аси"крайне... 

Дальше интересно…

-10 Ничипоров И. Б. Збагнення національного буття й народного характеру в поезії С. Єсеніна брало початок ще з лірики 1910-х рр., мало свою динаміку, логікою художнього розвитку й на різних етапах було обумовлено атмосферою передгрозових очікувань, утопічних надій, революційним і післяреволюційним трагедійним світовідчуванням. Якщо в середині 10-х рр. заколотні стихії росіянці душі втілювалися... 

Дальше интересно…

IV варіант Недавно я прочитала повість Бориса Васильєва "А зорі тут тихі:". Незвичайна тема. Незвичайна, тому що написано про війну так багато, що не вистачить однієї книги, якщо згадувати тільки одні назви книг про війну. Незвичайна, тому що ніколи не перестане хвилювати людей, роз'ятрюючи старі рани й душу. Незвичайна, тому що пам'ять і історія в ній злилися воєдино. Я, як і всі мої ровесники,... 

Дальше интересно…

1 Фомін А. Ю. Причини виникнення інтересу в російському суспільстві до духовного й матеріального прояву національної своєрідності, "духу народу"досить добре відомі й докладно описані в спеціальній літературі: крах філософії раціоналізму в останніх десятиліттях XVIII століття визначив перехід до нових, "ідеалістичним"світоглядним системам, що відкрили самоцінність явищ сиюминутного... 

Дальше интересно…

Однією з умов того історичного перевороту, що Пушкін зробив у розвитку російської поезії, драматургії й оповідальної прози, був здійснений їм принциповий розрив з раціоналістичним, поза історичним поданням про «природу» людини, законах людського мислення й відчування У ліцейських віршах Пушкін ще не міг, та й не зважувався зробити героєм своєї лірики реальної людини нового покоління... 

Дальше интересно…

-20 Так, наприклад, композиція любові Майстри й гариты не стільки незвичайний по своїй суті, скільки по самому її оформленню. Саме це оформлення надає той самий загадковий характер, що передав Булгаков своєму роману, і тут своєрідна символіка Булгакова зіграла вирішальну роль. Ми звикли ставитися до любові, описуваної в романах різних письменників, як до явища чисто позитивного характеру,... 

Дальше интересно…

-15 Використовується вираження як образне протиставлення протилежних характерів, різних людських сутностей - агресивної, жорстокої, злий і м'якої, лагідної, доброї Вираження зв'язане своїм походженням з популярним у світовій літературі мандрівним сюжетом байки: голодний Вовк знайшов у лісі Ягняти й з'їв його, а перед цим намагався виправдати себе, придумуючи Ягняті різні обвинувачення... 

Дальше интересно…

Чему молилась ты с любовью. Что как святыню берегла, — Судьба людскому суесловъю На поруеанъе предала. Ф. Тютчев Федор Иванович Тютчев во многом лирический поэт. Кроме описания великолепнейших картин природы, его перу принадлежит немало стихотворений, посвященных любви к женщине, этому прекрасному и возвышенному чувству. На протяжении всего творчества поэт обращается к этой теме,... 

Дальше интересно…

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.