Реклама

Объявления

Литературные изложения

Колекція творів: Моє відношення до Софії ("Горі від Розуму») Якщо Олександр Андрійович Чацкий у комедії Грибоєдова є самої реальної, зрозумілої нам фігурою, який ми співчуваємо, то образ Софії Павлівни - найбільш складний і суперечливий із всіх, і до нього куди як сутужніше виразити своє отно-шение. Поки ти не знаком ні з якими рецензіями, откли-ками на комедію й статтями багатьох російських... 

Дальше интересно…

Некрасов писал поэму «Кому на Руси жить хорошо» в течение двадцати лет, собирая материал для нее буквально «по словечку». Неудивительно, что это произведение стало настоящей эпопеей, отразившей жизнь пореформенной России. Некрасов хотел изобразить в ней все социальные слои современной ему России, и благодаря удачно подобранному сюжету автору это удалось. В поэме мы встречаем совершенно... 

Дальше интересно…

Чацкий - характеристика персонажа ЧАЦКИЙ - герой комедії А. С. Грибоєдова "Горі від розуму» (1824; у першій редакції написання прізвища - Чадский). Імовірні прототипи образа - П. Я.Чаадаєв ( 1796-1856) і В. К.Кюхельбекер ( 1797-1846). Характер дій героя, його висловлення й взаємини з іншими особами комедії дають великий матеріал для розкриття теми, заявленої в назві. Олександр Андрійович Ч. - один з перших... 

Дальше интересно…

Колекція творів: Чацкий і Онєгін "Горі від розуму" А. С. Грибоєдова й "Євгеній Онєгін" А. С. Пушкіна - добутку, присвячені одному періоду життя Росії. Ця епоха була знаменної для країни. Після війни 1812 року глибоко змінилася думка інтелігенції про народ, що піднявся на вершину слави й могутності, звільнивши Європу від тиранії Наполеона, але залишився як і раніше безправним, темним. Головні... 

Дальше интересно…

Колекція творів: “Мильон роздирань” Чацкого (По комедії А. С. Грибоєдова “Горі від розуму”) А. С. Грибоєдов увійшов у російську літературу як автор одного добутку. Його комедію "Горі від розуму" не можна поставити в один ряд з безсмертним утвором А. С. Пушкіна "Євгенієм Онєгіним", тому що "Євгеній Онєгін" став для нас уже історією, енциклопедією життя російського дворянства початку XIX... 

Дальше интересно…

Шатов - характеристика персонажа ШАТОВ - центральний персонаж роману Ф. М. Достоєвського "Біси» ( 1870-1872). З образом Івана Павловича Ш., двадцатисемилетнего конторського що служить, раскаявшегося нігіліста, асоційований И. И.Іванов, убитий у листопаді 1869 року Нечаєвим і його групою по політичних мотивах і відповідно до принципів "Катехізису революціонера». Своєрідне художнє переломлення... 

Дальше интересно…

Колекція творів: "А судді хто?!» (Чацкий очами Фамусова, Софії й інших героїв комедії А. С. Грибоєдова "Горі від розуму») Це риторичне питання, озвучений головним героєм комедії А. С. Грибоєдова "Горі від розуму» Олександром Андрійовичем Чацким, давно вже покинув межі літера-турного добутку й по нинішній день існує само-стоятельно. Цим питанням задається кожний без винятку, тому що сутність... 

Дальше интересно…

Николай Алексеевич Некрасов — замечательный русский поэт, произведения которого посвящены народу. С детства мы зачитываемся его стихотворениями о крестьянских детях, о русских женщинах, городской бедноте, о природе. Идут годы, мы взрослеем, но Некрасов остается поэтом, к произведениям которого возвращаемся вновь и вновь, открываем для себя еще не прочитанные поэмы, стихотворения,... 

Дальше интересно…

Творчество Н. А. Некрасова наполнено горячей любовью к русскому народу. Поэт страдал, видя бедственное положение крестьянства. Он не мог понять, почему талантливый, трудолюбивый, остроумный народ смиренно терпит угнетение и не пытается отстаивать свои права. С особой силой грустные раздумья Некрасова отразились в поэме «Кому на Руси жить хорошо». В этом произведение вера в народ переплетается... 

Дальше интересно…

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.