Реклама

Объявления

Методические рекомендации

Варіант 1 2012: 25.02.2012 : 21.41 Варіант 6:25.02.2012 : 21.38 8/12 Варіант 7:25.02.2012 : 21.38 Трагедія особистості, сім'ї, народу в поемі А. Ахматовій «Реквієм» Нова епоха, що почалася в країні після революції, була сприйнята А. Ахматовій як трагічний час втрат, горя й руйнувань. Своє призначення з її приходом вона бачила в тім, щоб до кінця розділити долю своєї країни, свого народу. Про це говориться в епіграфі поеми: Ні,... 

Дальше интересно…

Варіант 2 2012: 25.02.2012 : 21.42 Варіант 4:25.02.2012 : 21.41 Варіант 1 2012: 25.02.2012 : 21.41 Твору й ЕГЭ по літературі Добутку Російська література А. С. Пушкін "Повести Белкина"Добутку Російська література В 1831 році в пресі з'являються п'ять повістей, об'єднаних однією назвою - "Повести покійного Івана Петровича Белкина, видані А. П.. Пушкіна опублікував цей добуток анонімно, приписавши авторство вигаданій особі... 

Дальше интересно…

Варіант 4:25.02.2012 : 21.41 Варіант 1 2012: 25.02.2012 : 21.41 Варіант 6:25.02.2012 : 21.38 Художня своєрідність віршів В. В. Маяковського. Філософське осмислення людського життя (вірш «Добрий стосунок до коней») Він був майстром великий Загального життя й витратив своє Серце на неї пристрій А. Платонов В 1893 році на Кавказі в селі Багдади народився Володимир Володимирович Маяковський. Зі смертю батька сім'ї довелося... 

Дальше интересно…

Софья и Лиза в комедии А. Грибоедова «Горе от ума»: два характера и две судьбы. Расчетливый прагматизм Софьи, которому противопоставлена искренность и душевная открытость Лизы. Два характера и две разные судьбы, в которых как бы две эпохи: старая патриархальная и новая, где не надо торговать чувствами. Софья, глядя на свою подругу, Наталью Дмитриевну, подготавливает, "дрессируетбудущего... 

Дальше интересно…

Вариант 4 2012: 25.02.2012 : 21.42 Вариант 2 2012: 25.02.2012 : 21.42 Вариант 4 : 25.02.2012 : 21.41 Сочинения и ЕГЭ по литературе Произведения Русская литература Рассказ Л. Н. Толстого "После бала"Произведения Русская литература Рассказ Л. Н.Толстого "После балапронизан глубокой болью за поругание человеческого достоинства. Писатель выступает здесь против насилия и гнета, против бесчеловечного отношения к людям.... 

Дальше интересно…

Варіант 4 2012: 25.02.2012 : 21.42 Варіант 2 2012: 25.02.2012 : 21.42 Варіант 4:25.02.2012 : 21.41 Твору й ЕГЭ по літературі Твору ЕГЭ по літературі чи Є Печорин фаталістом? (по романі М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу») Твору ЕГЭ по літературі Роман Лермонтова "Герой нашого временипо праву називають не тільки соціально^-психологічним, але й морально^-філософським. Питання про волю волі й приречення, про роль долі... 

Дальше интересно…

Вариант 1 2012: 25.02.2012 : 21.41 Вариант 6 : 25.02.2012 : 21.38 8/12 Вариант 7 : 25.02.2012 : 21.38 Лариса Огудалова и Сергей Сергеич Паратов (по пьесе А. Островского «Бесприданница») Творчество А. Н. Островского принадлежит к вершинам русской классической и мировой драмы. Одной из жемчужин является его пьеса "Бесприданница. В центре пьесы - судьба ее героини, Ларисы Дмитриевны Огудаловой. Лариса всем взяла: красотой,... 

Дальше интересно…

Варіант 4 2012: 25.02.2012 : 21.42 Варіант 2 2012: 25.02.2012 : 21.42 Варіант 4:25.02.2012 : 21.41 Твору й ЕГЭ по літературі Добутку Закордонна література Трагедія У. Шекспіра "Гамлет"Добутку Закордонна література Трагедія Шекспіра "Гамлет(1602) - один із самих великих добутків світової драматургії. Написана для певного часу й отвечавшая настроїв сучасників Шекспіра, вона більше трьох століть залучає багато поколінь... 

Дальше интересно…

«Барчуки прокляті» (по романі И. С. Тургенєва «Батьки й діти) Роман И. С. Тургенєва "Батьки й детибыл написаний у роки, коли мінялися вікові підвалини Росії. Суспільство було розколото на кілька таборів. Автор у романі протиставив у своєму добутку людей 40-х років, ліберальних дворян, і шестидесятників, різночинців-демократів. Кожний з таборів проповідував і затверджував свою систему... 

Дальше интересно…

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.