Реклама

Объявления

Сюжеты произведений

В. М. Шукшин з'явився продовжувачем кращих традицій класичної російської літератури. Він завжди вважав, що головне в житті інтелігенції - прагнення допомогти людям. І хотів допомогти людям знайти правду, зберегти щирі духовні цінності. Герої Василя Шукшина, подібно героям Лева Толстого, проходять шлях духовних шукань Письменник прагне розкрити суть своїх персонажів у кризові моменти... 

Дальше интересно…

У світоглядному плані М. А.Шолохов був людиною винятково стриманим і не квапився розкриватися перед людьми. Він волів виражати себе не в оголеному публіцистичному слові, але в слові художньому, котре й було його стихією. У відповідь на прохання літературознавця Е. Ф. Никитиной написати свою автобіографію Шолохов відповіла: "Моя автобіографія - у моїх книгах". г Тим з більшою підставою... 

Дальше интересно…

Тема “ Інтелігенції й революції” є важливою темою в добутках письменників російської літератури 20 століття. Перед представниками інтелігенції вставало гостре питання вибору ідеалів добра й жалю, принципів духовності, гуманізму, як вищих критеріїв людського жалю. У добутках Б. А. Лавреньова “Сорок перший” і А. Н.Толстого “Гадюка” автори розкривають незвичайний характер самої... 

Дальше интересно…

Добуток, що з'явився, за словами самого Толстого, результатом "божевільного авторського зусилля", побаЧи ло світло на сторінках журналу "Російський вісник"в 186869 роках. Успіх "Війни й миру", по спогадах сучасників, був незвичайний. Російський критик Н. Н. Страхів писав: "У таких великих добутках, як "Війна й мир", усього ясніше відкривається щира сутність і важливість мистецтва Тому "Війна... 

Дальше интересно…

Пушкиным не бейте! Ибо бьют вас — им! М. Цветаева Марину Цветаеву я считаю принцессой русской поэзии. Она так самоотреченно была влюблена в поэзию, что часто в других любила ее больше, чем в себе. Отсюда столько посвящений великим поэтам, ее современникам, ее принцам духа: А. Блоку, В. Маяковскому, Б. Пастернаку, П. Антокольскому и многим другим. Перечисленных поэтов она знала лично. Поразительно,... 

Дальше интересно…

Картина И. Шевандроновой “В сельской библиотеке” открывает перед нами уголок небольшой сельской библиотеки. Весело потрескивают дрова, распространяя тепло. Здесь уютно и тепло, а за окном видна заснеженная деревенская улица, избы с пушистыми белыми шапками из снега, холодное зимнее небо. В библиотеке собрались ребята. Видно, что это их любимое место сбора, все им тут привычно и знакомо.... 

Дальше интересно…

Більшість творів Панаса Опанасовича Фета присвячено опису природи. "Мир у всіх своїх частинах дорівнює прекрасний. Краса розлитаá по всій світобудові...", - говорив поет. Природа стає у Фета засобом вираження ліричного почуття захвату, насолоди, радості: "любо мені", "радий я". Цю любов викликає не екзотична природа, а звичайна, пхаюЧи : "зорі осінньої слід", "густа кропива шумить під... 

Дальше интересно…

Олександра Сергійовича Пушкіна називають “початком наших початків”, але його поезія з'явилася не на порожнім місці. А. С. Пушкін добре знав творчість найбільших попередників. Він ставився до поезії серйозно, уважав її тим родом діяльності, що існує не тільки для того, щоб тішити слух, але й трясти трони. Зрівняємо два вірші: “Пам'ятник” Г. Р. Державіна й “Я пам'ятник собі спорудив нерукотворний”... 

Дальше интересно…

Начало XX столетия вошло в историю литературы под красивым именем “серебряного века”. На этот период пришелся великий взлет русской культуры, обогативший поэзию новыми именами. Начало “серебряного века” пришлось на 90-е годы XIX столетия, его связывают с появлением таких замечательных поэтов, как В. Брюсов, И. Анненский, К. Бальмонт. Расцветом этого периода в русской культуре считают... 

Дальше интересно…

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.