Реклама

Объявления

Сюжеты произведений

Творчість А. С. Пушкіна - це той фундамент, на якому коштує будинок всієї російської літератури 19 і 20 століть. Пушкіна не тільки новатор в області стилю й творець російської мови, але й ідейний натхненник більшості письменників следовавших за ним. Гуманістичний пафос його творчості, ідеали добра й справедливості з'явилися тим джерелом, з якого, за словами Достоєвського, сказаним через... 

Дальше интересно…

До тебе, що має бути породженим Сторіччя через, як отдишу, - Із самих надр, як на смерть засуджений, Своєї рукою - пишу... М. Цветаева Я вважаю, що покоління людей зв'язані між собою в такий нерозривний ланцюжок, де відстань між ланками часом дуже важко визнаЧи ти. Говорять, зв'язок часів найчастіше усвідомлюється підспудно. Але коли особисто доводиться доторкнутися до цієї свого роду естафетній... 

Дальше интересно…

Молодий дворянин Онєгін, зустрічаюЧи сь із Тетяною, перебуває в глибокому розчаруванні від життя, тому й на її любов він реагує шляхетно, але з побоюванням, усвідомлююЧи тім, що не здатний стати благопристойним чоловіком і батьком сімейства, що так заохочується в тім самому нещасливому суспільстві, від якого він хоче бігти. В Онєгіні Пушкіним представлений насамперед духовний і моральний... 

Дальше интересно…

Оглядом під Браунау Толстой поЧи нає зображення війни 1805 року. У сцені огляду яскраво проявляються основні проблеми війни 1805 року, які будуть згодом більш докладно зображені Толстим. Ще до самого огляду в таборі росіян панує метушня: ніхто не знає, у якій формі головнокомандуюЧи й хоче баЧи ти солдат. За принципом: "Краще перекланятися, Чи м недокланятися"- солдатом велять надягти парадну... 

Дальше интересно…

Сьогодні я поЧи наю мій щоденник, а враження після зустрічі з Миколою Петровичем самі звичайні: це простий росіянин дворянин, що щиро любить і поЧи тає свого сина. Він дотримується старих поглядів, так що не представляє для мене великого інтересу. А от Павло Петрович - це втілення старих поглядів і звичок. Так адже через таких людей мир валить, він же не дає розвиватися суспільству! У... 

Дальше интересно…

Многие критики отзывались о Базарове как о человеке-роботе, лишённому всяких чувств и человечности. Например, так думал М. Антонович: "…это не человек, а какое-то ужасное существо, просто дьявол, или, выражаясь более поэтически, асмодей. Он систематически ненавидит и преследует всех, начиная от добрых родителей… и оканчивая лягушками, которых он режет с беспощадной жестокостью…". Я... 

Дальше интересно…

Каменем спотикання для багатьох Чи тачів роману “Що робити?” є сни Віри Павлівни. Їх важко буває зрозуміти, особливо в тих випадках, коли із цензурних міркувань Чернишевський висловив свої ідеї в занадто алегоричній формі. Але один з образів, представлених у другому сні Віри Павлівни, не викликає сумнівів у тім, для чого він створений автором Це - “реальний бруд”. Що ж має на увазі... 

Дальше интересно…

Оповідання Людмили Улицкой був написаний в 1994 році. Дуже сильно вражає, що багато оповідань сучасності присвячені не сьогоднішньому часу, а саме часу початку століття, війні й післявоєнному часу. Події в оповіданні відбуваються наприкінці травня сорок шостого року, коли люди ще не оправилися від військових потрясінь. Описується бідна “архаїчне й слобідське московське життя, ніздрювата... 

Дальше интересно…

Как ни восхищен Тургенев поэтической мощью и нравственной чистотой России на родной, он замечает, тем не менее, что века крепостной неволи отучили народ чувствовать. себя хозяином родной земли, гражданином. Эта мысль особенно ярко проявилась в повестях "Муму"и "Постоялый двор". Здесь в гражданской незрелости народа писатель видит уже "трагическую судьбу племени", у него появляются... 

Дальше интересно…

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.