Реклама

Объявления

«Любов до рідного краю мене млоїла, мучила й палила» (тема батьківщини у творчості С. Єсеніна)

Колекція творів: "Любов до рідного краю мене млоїла, мучила й палила» (тема батьківщини у творчості С. Єсеніна)

"Моя лірика - жива однією великою любов'ю, лю-бовью до батьківщини. Почуття батьківщини - основне в моїй творчості», говорив про себе Сергій Єсенін. Читаючи його вірші, ми переконуємося в цьому повною мірою. У лірику цього самобутнього російського поета головним мотивом яв-ляется любов до рідного краю

Сергій Єсенін народився в одній із сіл Рязан-Ской губернії. Поет із самого дитинства вбрав у себе дух і красу рідної природи. Він так пише про це:

Народився я з піснями в трав'яній ковдрі,

Зорі мене весняні у веселку звивали

Виріс я до зрілості, онук купальской ночі,

Сутеменъ колдовная щастя мені пророкує

Картини рідної природи, замальовки сільського життя знайшли відбиття вже в перших віршах поета:

Під вікнами багаття заметілі білої

Мені дев'ять років. Лежанка, бабка, кіт...

И бабка щось смутне, степове співала,

Часом позіхаючи й хрестячи свій рот

Любов'ю до свого рідного краю були перейняті й інші твори Єсеніна. На його лірику великий вплив зробили російський фольклор і язичес-кая міфологія. Поет одушевляє природу:

Схимник-Вітер кроком обережним

Мне листя по виступах дорожнім

И цілує на горобиновому кущу

Виразки червоні незримому Христу.

З якою теплотою поет створює поетичні образи зарослого ставка, сивих верб, білого саду! Читаючи вірші Єсеніна, ми зовсім по-іншому починаємо бачити русявий-скую природу - вона з'являється перед нами в самих різних фарбах, вона зворушлива, завжди мінлива й... сліпуче гарна:

Об Русь - малинове поле

И синь, що впала в ріку, -

Люблю до радості й болю

Твою озерну тугу

Багато віршів поета - це поеми про березу, що стала символом російської природи. Єсенін почуває й передає читачеві "зелене» подих беріз, " све-жий і гіркуватий» запах "милих березових гаїв». Широко відомі й такі рядки поета:

Я навік за сиянье й роси

Полюбив у берізки стан,

И її золотаві коси,

И полотняний її сарафан...

У лірику Єсеніна можна знайти не тільки радост-ние, але й смутні ноти. Описуючи сучасну йому село, поет пише картину реального життя, У ній і старі хати, і занедбані церківки, і сиротли-вие тополі...

Край ти мій занедбаний,

Край ти мій, пустир,

Косовиця некошений,

Ліс так монастир

Єсенін важко переживає біль і негоди кресть-янской Русі. Але все-таки саме сільська Русь ближче поетові, чим нова індустріальна Росія

Поет з болем і тривогою переживав ламання привич-ного укладу життя, називаючи себе "останнім поетом села». Тому не дивно, що в його віршах з'являються смутні нотки, страх перед селом, ме-няющей своя особа. Намагаючись іти в ногу згодом, поет пише:

Польова Росія! Досить

Волочитися сохою по полях!

Убогість твою бачити боляче

И березам і тополям

Написані в розпачі, ці рядки ще не говорять про те, що поет готовий прийняти іншу Русь - ту, кото-рій вона стала після революції 1917 року. Сама ідея обнорления була близька поетові. У його віршах ми нахо-дим підтвердження цьому:

Досить гнити й ноятъ

И славити зльотом гнуся -

Уж змила, стерла дьоготь

Русь.Ъ, ЩоВстала,

Але відношення Єсеніна до змін, що произошли з його країною після Жовтневої революції, неодно-значно. Вітаючи революцію, поет сподівався, що вона зробить Росію великої Селянської Республи-Який, країною хліба й молока, годувальницею всього миру. У вірші "Инония» поет дає своє представле-ние про цю країну. Він говорить, що на зміну християн-скому раю йде селянський рай - Инония. У цьому вірші Єсенін відбив надії російського крес-тьянства, викликані переме-нами, що відбуваються в країні. Але час ішов, і надії танули... Відношення Єсеніна до подій, що відбулися в Росії, міняється. Він з гіркотою спостерігає за "розколом країни». Його ро-дина вже не та, вона втрачає свій вигляд. Намагаючись піти від гіркої дійсності, поет їде за кордон. Але він всією душею рветься назад, на батьківщину. І, повернувшись у Росію, Єсенін разочаро-вивается ще глибше. Це видно в його вірші "Повернення на батьківщину». У ньому вже немає колишньої по-етизации села - ми бачимо бедний, непривабливий побут, що підгнили хрести на цвинтар. Поряд із внеш-ними змінами поет описує й внутрішні изме-нения - у родині намітився розкол. Сестри-комсомол-Ки, як Біблію, читають "Капітал», викидають ико-ни, заподіюючи цим страждання дідові:

Ах, милий край!

Не того ти став,

Не той

Так вуж і я, звичайно, став не колишній

Чим мати й дід сумнішай і безнадежней,

Тим веселей сестри сміється рот. Свої тривоги поет висловлює й у вірші "Русь радянська». Єсенін з образою зауважує, що моло-дежь новій Росії із захватом читає "агітки», а його поезія "тут більше не потрібна». Сум'яття поета пері-дають такі рядки:

Мова співгромадян стала мені як чужий,

У своїй країні я немов іноземець

Сергій Єсенін щиро переживав за свою батьківщину, він бажав їй процвітання, але в радянській Росії поет був чужим. Незабаром життя поета трагічно оборва-лась. Також як цей яскравий російський поет не мислив себе без батьківщини, сьогодні ми не можемо собі предста-вити батьківщину без Єсеніна. Його вірші не тільки вчать нас щиро любити Росію, але й відкривають нам "країну березового ситцю» у всієї її простій і багатоликій красі

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.