Реклама

Объявления

Людські типи в романі И. А. Гончарова «Обломів»

Колекція творів: Людські типи в романі И. А. Гончарова "Обломів»

У романі "Обломів» дуже яскраво описані різні типи людських характерів. За словами Н. А. Добролюбова, ав-тор роману прагнув "випадковий образ, що мигнув перед ним, звести в тип, додати йому родове й постійне зна-чение». Однак для того, щоб образи стали типовими, необхідні певні умови. Сам Гончарів писав про цьому так: "...Якщо образи типові, вони неодмінно отража-ют на собі - крупніше або дрібніше - епоху, у якій живуть».

Зовнішній вигляд кожного героя дивно гармоніює з його внутрішнім миром. Що, наприклад, нам відомо про поза-шности головним героєм? "Середнього росту», "приємної наруж-ности», "ока темно-сірі», "колір особи... байдужний», "пухкі руки», "обрюзг не по літам». Крім того, відзначається, що це була людина "з відсутністю всякої певної ідеї, усякої зосередженості в рисах особи». Останнє опреде-ление вже прямо ставиться до внутрішнього миру, психоло-гическому складу Обломова. Іноді він буває по-своєму оду-хотворен: "Думка гуляла вільним птахом по особі, пурхала в складках чола, потім зовсім пропадала...» І яке ж впечатле-ние робив Обломів на людей? "Добряга, мабуть, простота!» - така думка могла зложитися в людини повер-хностного. Людина ж "поглубже, посимпатичнее», говорить-ся в романі, після довгого вглядування в особу Обломова " від-ішов би в приємному роздумі, з посмішкою».

Малюючи портрет Обломова, письменник навіть речі робить годину-тью його характеру. Так, наприклад, він описує халат Іллі Ілліча: "...як слухняний раб, покоряється самонайменшому руху тіла». Таким чином, психологія Обломова рас-кривается не тільки завдяки аналізу його щиросердечних пері-живаний, але й через зображення навколишніх його предме-тов і всієї обстановки, у якій він живе. Про що б не йшла мова - про чи зовнішність головного героя, про вираження його особи, про його думки або почуття - у всім протягають апатія й лінь. Сам Ілля Ілліч дав назву тої непереборної сили, до-торая все життя тягла його до дна, поки не погубила оконча-тельно. Він визначив її одним словом - "обломовщина».

Характерні риси "обломовщини» втілилися не толь-до в образі Обломова, але й в образі його слуги Захара. Инте-Ресно, що, незважаючи на розходження в соціальному стані (адже Обломів - пан, а Захар - його кріпосний слуга), вони те саме що один одному. Обоє виросли на одній і тім же ґрунті, обоє випробували на собі "чарівність обломовской атмосфери, способу життя». Обломовщина руйнуючим образом подейство-вала не тільки на панів, але й на їхніх слуг. Вона заразила лінню й тих і інших

Якщо зіставити фігури Обломова й Захара, стане по-нятно, що їхні долі переплелися в такий тугий вузол, що вони вже й існувати друг без друга не могли. Гончарів пише: "Стародавній зв'язок була невигубна між ними». Обломів розпоряджався Захаром, як будь-якою своєю річчю, а Захар хоча й зллився часом на пана за його капризи, при цьому його " ува-жал внутренно». Захар так само, як і Обломів, з тугою вспо-минал Обломовку, що любила, "як кішка своє горище».

Цікаво, що Захар, з одного боку, був безмежно відданий Обломову, а з іншого боку - без кінця брехав йому. Крім надзвичайної ліні йому були властиві й інші пороки. Він любив випити й завжди норовив "усчитать» у пана гри-венник. Захар також не ладь посплетничать, придумати про пана яку-небудь небилицю. Таким чином, пан і слу-га прекрасно доповнюють один одного. В одному з епізодів Ілля Ілліч подумав про Захара: "Ну брат, ти ще більше Обломів, чим я сам».

Обломову й Захарові в романі протиставляються Оль-Га й Штольц. Це представники зовсім іншого типу ха-рактера. Штольц є уособленням енергії й працьовитості. З Обломовим його зв'язує дитяча дружба - пре-дана й ніжна, - але при цьому конфлікт між ними оче-видний. Це конфлікт не просто двох людей, а двох абсолют-але різних способів життя. Навіть зовнішній вигляд Штольца є повним контрастом із зовнішністю Обломова. За словами Гончарова, Штольц "весь складений з костей, муску-лов і нервів, як кревний англійський кінь». Письменник зобразив Штольца гармонічною й цільною людиною, че-ловеком боргу. Слова в нього не розходяться зі справою, вона нео-бикновенно працьовитий

Штольц - людина діловий, реаліст до мозку костей. Дру-Гое справа - мрійливий і непрактичний Обломів. Ця меч-тательность і непрактичність, може бути, надають йому оп-ределенний шарм. Обломів м'якше й душевніше Штольца. Адже не випадково він зачарував серце такий тонкої й одухотворений-ний дівчини, як Ольга Ильинская.

Образ Ольги - один із самих чудових образів російської жінки в класичній літературі. У романі яскраво виражена думка, що жінка може зіграти важливу роль у суспільному житті. Нею володіє пекуча ненависть до " обло-мовщине», і вона всіма силами намагається врятувати від її свого коханого. Спочатку вона робить це по проьбе Штольца й не підозрює про те, що почуття боргу незабаром переросте влюбовь.

Високе почуття любові вплинуло не тільки на Обломо-Ва, але й на саму Ольгу. Писарєв так написав про це: "Ольга росте разом зі своїм почуттям; кожна сцена, відбуваючись-щая між нею й улюбленим нею людиною, додає нову рису до її характеру...» Любов ця принесла Ользі багато горя. Їй удалося лише на мить вирвати Обломова з "болота» при-вичной йому життя, а потім "обломовщина» знову " засоса-ла» його.

Ольга - більше цільна й одухотворена натура, ніж Штольц. Коли вона стала дружиною Штольца, він "зник перед нею, як зникає гарний, але звичайний чоловік перед сво-їй блискуче обдарованою дружиною».

Такі основні людські типи, показані И. А. Гончаровим на прикладі головних героїв знаменитого ро-мана "Обломів». Їх можна зустріти в Росії й сьогодні - ні обломови, ні штольци не зникли з нашого життя ( осо-бенно - перші). Напевно дуже багато з людей можуть обна-ружить у собі часточку Іллі Ілліча Обломова. И - хто знає! - може бути, життя без обломових була б нудна, надто рационалистична й однобока

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.