Реклама

Объявления

М. П. Старицький – «батько українського театру»

Янв

М. П. Старицький Народився в с. Клещинцы в Черкаській області в дрібнопомісній поміщицькій сім'ї. Рано залишився сиротою, виховувався в сім'ї відомого композитора М. Лисенко. Учився в Полтавській гімназії, Харківському й Київському університетах. Працював у недільних школах, театральних і народознавчих кружках. Оселившись із 1871 р. у Києві, поєднує літературна творчість із театральною діяльністю був одним із засновників і керівників славного театру корифеїв, бере активну участь у роботі Південно-Західного відділу Російського географічного суспільства П. Чубинского. Все життя віддав розвитку української культури

Письменник. Починав як поет в 188183 гг. зібрав вірші й видав їх у томі за назвою «З давнього зошита. Пісні й думи», а його вірш «Заклик» «Ніч яка місячна:» стало народною піснею. Залишив багато перекладів з російського, англійського. Відчуваючи обмеженість українського сценічного репертуару, написав ряд власних драм «Не судилося», «Доля», «У тьмі», «Ой не ходу, Григорію, та й на вечірницю», «Маруся Богуславка» і ін., а також ряд п'єс по сюжетах інших авторів: М. Гоголя, Э. Ожешко, Ю. Крашевского «Циганка Аза», Я. Кухаренко, П. Мирного. Нечуя-Левицького «За двома зайцями». Прозаїчна спадщина складається з романів «Молодість Мазепи», «Руїна», «Останні орли», «Розбійник Кармелюк», трилогії «Богдан Хмельницький».

«Батьком українського театру» назвав Михайла Петровича Старицького Іван Франко, відзначивши його видатну роль у становленні й розвитку вітчизняної драматургії. В українському театрі М. Старицький був і драматургом, і автором, і режисером, і організатором театральних труп. Його перу належать п'єси, в основу яких покладені гострі соціальні конфлікти, характерні для послереформенной України: «Не призначене», «У тьмі», «Розбите серце», «Доля».

Ще на початку літературної творчості, і особливо в останні роки життя, увага майстра слова привертали історичні теми. Старицький - автор багатьох історичних романів і повістей, а також драм «Богдан Хмельницький», «Маруся Богуславка», «Оборона Буші», «Остання ніч», у яких реалістично зображене минуле українського народу, його героїчна боротьба проти турецько-татарських завойовників і польської шляхти

«Богдан Хмельницький» - одна із кращих п'єс української класичної драматургії; вона була написана на основі глибокого вивчення історичних і фольклорних матеріалів з використанням народних оповідань, історичних пеи дум про Хмельницького. П'єса охоплює в часі кілька років боротьби українського народу за своє національне звільнення з-під гніта польської шляхти. У ній, поруч із соціальними, представлені виразні особисті мотиви: драма Ганни, що таємно й безнадійно закохана в Богдана; особиста драма Богуна, що так само безнадійно любить Ганну; оманна й честолюбна Олена, що заграє те з Тимком, те із Чаплинским. Головні герої й інші персонажі - носії патріотичної ідеї визвольної боротьби - наділені рисами не тільки видатних, а й разом з тим звичайних реальних людей. По всій складності й суперечливості фігури гетьмана Богдана Хмельницького як державного діяча, що став на чолі українського народу в один з найтяжких періодів його героїчної історії, він змальований Старицьким правдиво, з любов'ю й щирою симпатією

До добутків, побудованим на фольклорному матеріалі, належить і драма Старицького «Маруся Богуславка» 1897, у якій автор змалював правдиві картини з історії українського народу, пов'язані з його боротьбою проти турецьких загарбників. І головна увага автора - на образі уси Богуславки. Ми переконуємося, що душу її належить Україні - жінка без роздумів звільняє з рабства козаків і сама хоче вернутися в Україну. Розриваючись між материнськими почуттями й нудьгою по рідній землі, вона вмирає на руках у матері й Сахрона.

Драма «Оборона Буші» 1899 представляє нам один із трагічних моментів боротьби українського народу проти польско-шляхетских загарбників уже після Переяславского ради. П'єса насичена могутнім пафосом теперішнього народного патріотизму, любові до своєї вітчизни: усі знають, що йдуть на неминучу загибель, але ніхто не коливається, тому що треба допомогти з'єднатися силам Хмельницького й Богуна. Звертаючись до складних і драматичних періодів історії українського народу, зображуючи героїв своїх історичних про

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.