Реклама

Объявления

Майстерність художніх деталей в оповіданнях Чехова

Після смерті Чехова Л. Н. Толстой сказав: “Достоїнство його творчості те, що воно зрозуміло й споріднене не тільки всякому росіянинові, але й усякій людині взагалі. А це головне”. Дійсно, предметом дослідження Чехова (так само як і Толстого й Достоєвського) став внутрішній мир людини

Але художні методи, художні прийоми, які використовували у своїй творчості письменники, різні. Чехів по праву вважається майстром короткого оповідання, мініатюра^-мініатюри-новели-мініатюри. А за довгі роки роботи в гумористичних журналах Чехов поневоле відтоЧи в майстерність оповідача, навЧи вся в невеликий обсяг втискувати максимум змісту

У маленькому оповіданні неможливі великі описи, внутрішні монологи, тому й виступає на перший план художня деталь. Саме деталі несуть у Чехова величезне значеннєве навантаження. Давайте подивимося, як буквально одна фраза може сказати все про людину. Згадаємо маленьке гумористичне оповідання “Смерть Чи новника”, головний герой якого багатьма своїми рисами нагадує нам Акакия Акакиевича Башмачкина. У театрі, випадково пЧи хнувши, Чи новник Черв'яків обляпав лисину генерала Бризжалова. Це обставина так уразила Червякова, що він постійно ходить вибачається перед Бризжаловим. Бризжалов, людина не злий, спочатку прихильно приймає вибачення Червякова, але наприкінці, доведений до несамовитості його настирливістю, виганяє його геть.

Черв'яків, не розуміюЧи , чому Бризжалов так роздратований, думає, що його кар'єрі кінець, приходить додому й умирає. В останній фразі дане практично пояснення всьому: “Прийдя машинально додому, не знімаюЧи віцмундира, він ліг на диван і... помер”.

Герой умирає, не знявши віцмундира, ця Чи новницька уніформа начебто приросла до нього. Страх перед вищестоящим Чи ном убив людини. Ганна Сергіївна, героїня оповідання “Дама із собачкою”, приїхала в Ялту, не в змозі більше переносити обстановку свого будинку й суспільство чоловіка, якого вона не любила й не поважала. У певному змісті вона була підготовлена до роману з Гуровим, якого сприймала як людини з іншого, кращого життя. Символом того задушливого миру, звідки вона намагається бігти, в оповіданні є лорнетка: перед тим, як полюбити Гурова, Ганна Сергіївна втрачає неї, і цей початок спроби “втечі”.

Пізніше, у театрі міста С., Гуров побаЧи в її знову з “вульгарною лорнеткою” у руках - спроба “втечі” не вдалася. Беликов, “людина у футлярі”, на противагу Ганні Сергіївні не намагається якось змінити плин свого життя, різноманітити її, тому що в будь-якому різноманітті, у дозволі собі чогось нового приховувала для нього життя невизначеність і викликала непереборне прагнення отоЧи ти себе “оболонкою”, “футляром”, щоб захиститися. Звідси й чохли й футлярЧи ки, у які були впаковані всі його речі. Беликов все життя чогось побоювався, його пугала саме життя, тому-те після смерті його особа прийняла простої, приємне, навіть веселе вираження: він потрапив у футляр, з якого не треба ніколи виходити

В оповіданні “Душечка” Чехов, описуюЧи життя Оленьки Племянниковой, у декількох місцях повторює, що жила вона добре й щасливо. Ця деталь наводить на думку, що насправді життя “душечки” не здавалася авторові настільки вуж гідної замилування й наслідування. “Душечка” не має ні власних бажань, ні думок. В останній частині оповідання, що оповідає про відношення “душечки” до Сашка, синові ветеринара, Чехов уже не пише, що жила вона добре й щасливо, маюЧи , може бути, у виді те, що нарешті його знайшла? Оленька Племянникова в чомусь схожа з Ольгою Іванівною, героїнею оповідання “Стрибуха”. В Ольги Іванівни та ж залежність від чужої думки. Але якщо “душечка” не була надто вибаглива у своїх знайомствах, то для Ольги Іванівни цінність представляли тільки знаменитості та інші незвичайні люди, до яких вона зараховувала й себе

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.