Реклама

Объявления

«Маленькі люди» у романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і покарання»

Колекція творів: "Маленькі люди» у романі Ф. М. Достоєвського "Злочин і покарання»

Ф. М. Достоєвський у своїй творчості показав всю без-мірність страждань принижених і ображених людей і виразив величезний біль за ці страждання. Письменник сам був принижений і ображений страшною дійсністю, зламавши-ший долі його героїв. Кожний його добуток виглядає як особиста гірка сповідь. Саме так сприймається роман "Злочин і покарання». У ньому відбитий розпачливий-ний протест проти жорстокої дійсності, що давила мільйони людей, подібно тому як був на смерть роздавлений нещасний Мармеладов.

Історія моральної боротьби головного героя роману, Родіона Раскольникова, розвертається на тлі повседнев-ний життя міста. Опис Петербурга в романі произво-дит гнітюче враження. Скрізь бруд, сморід, духота. Із трактирів доносяться п'яні лементи, на бульварах і площа-дях юрбляться бідно одягнені люди: "Біля харчевень у нижніх поверхах, на брудних і смердючих дворах Сінної площі, а наи-більше в распивочних, юрбилося багато різного й усякого сорту промисловців і лохмотников... Отут лахміття не обраща-чи на себе нічиєї зарозумілої уваги, і можна було ходити в якому завгодно виді, нікого не скандализуя». Рас-Кольников - один із цієї юрби: "Він був до того зле одягнений, що інший, навіть і звична людина, посовестился б удень виходити в таких лахміттях на вулицю».

Страшне життя й інші герої роману - спившегося чиновника Мармеладова, його дружини Катерини Іванівни, уми-рающей від сухоти, матері й сестри Раскольникова, пері-живающих знущання поміщиків і багатіїв

Достоєвський зображує різні відтінки психологи-ческих переживань бідняка, якому нема чим заплатити за квартиру своєму хазяїнові. Письменник показує мучення де-тей, що виростають у брудному куті поруч із п'яним батьком і вмираючою матір'ю, серед постійної лайки й сварок; трагедію молодої й чистої дівчини, змушеної через безвихідне положення родини почати торгувати собою й об-мову себе на постійні приниження

Однак Достоєвський не обмежується описом по-вседневних явищ і фактів жахаючої действительнос-ти. Він як би з'єднує їх із зображенням складних харак-теров героїв роману. Письменник прагне показати, що повсякденне буденне життя міста народжує не тільки матеріальну вбогість і безправ'я, але й калічить психоло-гию людей. У доведених до розпачу "маленьких людей» починають з'являтися різні фантастичні "ідеї», не менш кошмарні, чим навколишня їх дійсність

Така "ідея» Раскольникова про Наполеонах і "тварин дро-жащих», "звичайних» і "незвичайних» людях. Дос-Тоевский показує, як ця філософія народжується із самого життя, під впливом жахаючого буття "маленьких людей».

Але не тільки доля Раскольникова складається із тра-гических випробувань і болісних пошуків виходу із із-здавшегося положення. Життя інших героїв роману - Мар-Меладова, Соні, і Дуни - також глибоко трагична.

Герої роману болісно усвідомлять безвихідність свого положення й всю жорстокість дійсності. "Адже на-добно ж, щоб усякій людині хоч куди-небудь можна було піти. Тому що буває такий час, коли неодмінно треба хоч куди-небудь так піти!., адже потрібно ж, щоб у всякої людини було хоч одне таке місце, де б його пошкодували!.. Чи розумієте, чи розумієте ви... що виходить, коли вже неку-так більше йти?..» - від цих слів Мармеладова, що звучать як крик про порятунок, стискується серце кожного читача. У них, властиво, і виражена основна ідея роману. Це лемент душі людини, изму шнного, задавленого своєї неизбеж-ной долею

Головний герой роману почуває тісний зв'язок з усіма приниженими й страждаючими людьми, відчуває моральний-ную відповідальність перед ними. Долі Соні Мармеладо-Виття й Дуни зв'язуються в його свідомості в один вузол соци-альних і моральних проблем. Після здійснення злочину Раскольникова долають розпач і беспо-койство. Він відчуває страх, ненависть до своїм преследо-вателям, жах перед зробленим і непоправним поступ-кому. І тоді він починає більш уважно, ніж колись, придивлятися до інших людей, зіставляти свою долю з них долями

Долю Соні Розкольників зближає зі своєї собствен-ний, у її поводженні й відношенні до життя він починає шукати рішення питань, що мучать його

Соня Мармеладова виступає в романі як носителька моральних ідеалів мільйонів "принижених і оскорб-ленних». Як і Розкольників, Соня - жертва существующе-го несправедливого порядку речей. Пияцтво батька, жнива-ния мачухи, брата й сестер, приречених на голод і вбогість, змусили неї, як і Раскольникова, переступити чортові нрав-ственности. Вона починає торгувати своїм тілом, віддає себе на наругу мерзенному й розпусному миру. Але, на відміну від Раскольникова, вона твердо переконана в тім, що ніякі жиз-ненние тяготи не можуть виправдати насильства й злочини. Соня призиває Раскольникова відмовитися від моралі " понад-людину», щоб непохитно з'єднати свою долю з долею страждаючого й пригнобленого людства й цим надолужити свою провину перед ним

" Маленькі люди» у романі Достоєвського, незважаючи на всю вагу свого положення, воліють бути жертвами, а не катами. Краще бути роздавленим, чим давити інших! До цього висновку поступово приходить і головний герой. У кін-це роману ми бачимо його на порозі "нового життя», " пості-пінного переходу з одного миру в іншій, знайомства з але-виттю, досі зовсім неведомою дійсністю».

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.