Реклама

Объявления

“Мій друг, вітЧи зні присвятимо душі прекрасні пориви!”4

Неволя була, здається, музою-вдохновительницею нашого часу. А В'яземський Воля - ключове поняття творчості Пушкіна. Для Олександра Сергійовича вільна й чесна Росія завжди була предметом його мріянь. Тому ця суспільна тема, тема народу і його долі, звуЧи ть у багатьох віршах і творах Пушкіна. Тема волі займала одне з головних місць у нього творчості

У юнацькі роки Пушкін пише вірш “До Чаадаєва” (1818 рік) і присвячує його своєму другові, що зробив на нього величезний вплив. Бесіди із Чаадаєвим піднімали Пушкіна, збуджували в ньому патріотичні почуття. У своєму гарячому юнацькому посланні поет, говоряЧи про жагуче бажання побаЧи ти батьківщину вільної, порівнює цю мрію з почуттям жагучого коханця: Ми чекаємо з томленьем упованья Мінути вільності святий, Як чекає коханець молодої Мінути вірного свиданья...

Поета з'єднувало із Чаадаєвим почуття дружби й однодумності ще із часів навчання Пушкіна в Царскосельском ліцеї. У ці ж роки в них поЧи нає формуватися почуття теперішньої любові до своєї батьківщини. Підтвердження цьому - рядка з вірша: Поки свободою горимо, Поки серця для честі живі, Мій друг, вітЧи зні присвятимо Душі прекрасні пориви! Заключні рядки даного ліричного добутку звучать так, немов призивають до подвигу, що кожний розумів як революцію, як дія

Цими рядками Пушкін ще раз нагадує про те, що кращий час життя, найдужчу й самовіддану пору треба присвятити вітЧи зні. Таким Чи ном, вірш А. С. Пушкіна “До Чаадаєва” стало своєрідним посланням для наступних поколінь. Такий же настрій носять і інші ліричні твори Пушкіна. Наприклад, “Лицинию” (1815 рік), (“Вільність” (1817 рік). У них ліричний герой так жагуче проголошував ідеї волі й справедливості, звільнення від самовладдя, призивав присвятити себе вітЧи зні

Як ми баЧи мо, ліричний герой преддекабристской лірики гнівно викривав самодержавство, кріпосне право. У той же час він ще був повний віри самого поета в можливість щирого щастя, обумовленого волею російського народу. Декабристське повстання і його сумний результат не вбили в ліричному герої тої пристрасті до волі, яка була в ньому до цих днів. Як і раніше, якої б сторони життя не стосувалися вірша поета, вони так Чи інакше пов'язані з ідеєю волі. Але тепер ліричний герой - це людин, що переживає й співчуває своїм друзям, які за участь у повстанні були заслані в Сибір. НезважаюЧи на це, герой ліричних творів Пушкіна залишається вірним декабристським ідеалам і призиває своїх сучасників зберігати вірність ідеям декабристів. Особливо яскраво виражені ці думки в посланні в Сибір (1827 рік), де ліричний герой жагуче співчуває декабристам і бажає віддати їм всі свої щиросердечні сили, частина свого серця, щоб тільки полегшити їх страждання

Ці почуття ми чуємо в рядках даного вірша: Любов і приятельство до вас Дійдуть крізь похмурі затвори, Як у ваші каторжні нори Доходить мій вільний глас. Також ми баЧи мо, що оптимістичний настрій поета не пропало, а стало ще більшим. ВселяюЧи надію про світле майбутнє Росії в серця своїх друзів-декабристів, він пише про те, що справедливість все-таки восторжествує й наступить довгоочікувана воля: Окови тяжкі впадуть, Темниці зваляться - И воля Вас прийме радісно у входу, И брати меч вам віддадуть. Знаменитий критик В.

Г. Бєлінський так писав про поезію Пушкіна: “Поезія його далека всього фантастичного, мрійливого, помилкового, примарно-ідеального; вона вся перейнята наскрізь дійсністю... Чи таюЧи Пушкіна, можна чудовим образом виховати в собі людини”. Я повністю згодна із цією думкою й уважаю, що саме тому творчість А. З.

Пушкіна актуально й по сьогоднішній день. І ще я думаю, що увесь світ Чи тає твору Пушкіна тому, що саме в цього письменника дійсно можна навЧи тися щирості почуттів і виховати в собі сьогодення людини

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.