Реклама

Объявления

Моральні шукання російської інтелігенції в XIX столітті

Проблема моральних шукань російської інтелігенції в XIX столітті споконвічно була пов'язана із проблемою російського дворянства, усвідомлення їм свого місця в житті й призначеної йому ролі. Питання “Як жити?” і “Що робити?” ніколи не були дозвільними для кращої частини дворянської інтелігенції. Російські поети й письменники ведуть постійний пошук моральної основи буття, міркують про призначення художника, про проблеми вдосконалювання особистості, фаталізму й особистої відповідальності кожного за свої вЧи нки. Своїх героїв вони наділяють незвичайним розумом, що піднімає їх над юрбою, але часто робить і нещасними, тому що в той час, коли життя повна протиріч, складний стає й процес розвитку особистості, якщо це особистість думаюча, що сумнівається, шукаюча

Тип інтелігента, що сумнівається, - один з наскрізних образів російської літератури. Онєгін нудьгує, бачаЧи , як порожнє життя навколишніх, але й сам втрачає здатність виходити за межі сформовані в ньому миру, стаюЧи не вміє почувати егоїстом. Рефлексирующего Печорина Лермонтов називає “героєм” свого часу

Час не дає людині можливість діяти, знайти додаток своїм “силам неосяжним”. Печорин постійно перебуває в пошуку, але пошук цей не веде до конкретної мети, це пошук людини нудьгуючого, а тому зводиться до запланованого ризику. Втім, цей пошук можна назвати пошуком моральним, У він не спрямований на знаходження ідеалу або сенсу життя, це, скоріше, спроба експериментально встановити, що є добро, а що є зло, щоб позбутися від нудьги, а не для того, щоб затвердити добро в житті. Онєгін і Печорин стають “зайвими людьми”, але залишаються при цьому героями часу, відбиваюЧи його характерні риси

МисляЧи й інтелігент стає й героєм перехідного часу, відбитого в романах Гончарова й Тургенєва. Обломів близький авторові тим, що йому властива потреба сумніватися у всім, що він баЧи ть, але цей герой доводить ідею бездіяльності дворянської інтелігенції до абсурду. Його шукання повністю перейшли в сферу внутрішнього миру, а час уже вимагає дії. Протипоставлений Обломову Базарів, різноЧи нець, герой нового часу

Він, навпроти, людина справи, не здатний ставити свої переконання під сумнів, а тому може лише руйнувати старе, не створююЧи нової естетики. Не випадково Тургенєв позбавляє Базарова моральних шукань, зате наділяє ними інтелігента-дворянина Лаврецкого, героя роману “Дворянське гніздо”. ЗараховуюЧи Лаврецкого до “зайвих людей”, Добролюбов відзначав особливе місце героя Тургенєва в цьому ряді, тому що “драматизм його положення полягає вже не в боротьбі із власним безсиллям, а в зіткненні з такими поняттями й вдачами, з якими боротьба дійсно злякає самого енергического й сміливої людини. ..”. Моральний пошук Лаврецкого заснований на тім, що він усвідомлює необхідність дії, але головним уважає розробку змісту й напрямку цієї дії. Інакше дивиться на разноЧи нную інтелігенцію Некрасов. Саме із суспільно-літературною діяльністю Добролюбова, Чернишевського й інших революційних демократів зв'язує поет надії на звільнення й пробудження народу

Основою життя для цих людей стає спрага подвигу, їхні моральні шукання сполучені з ідеєю ходіння в народ. “Сівач знанья на ниву народну” стає новим позитивним героєм лірики Некрасова. Він аскетичен, готовий до самопожертви. У певному змісті інтелігенти Некрасова близькі Рахметову з роману “Що робити?”. Він належить до типу “розкаюваного дворянина”, що відчуває свій кревний зв'язок із дворянською культурою, але прагне порвати з нею. Він здійснює ідеал “ходіння в народ”, мрія про яке властива героям Толстого, а його моральні шукання пов'язані з ідеєю відмови від особистого щастя в ім'я щастя загального. Товстої - письменник дворянської культури, але проблема морального пошуку героя-дворянина зв'язана в нього із загальним розумінням ходу історичного процесу й критеріїв оцінки особистості

Епопея “Війна й мир” малює духовні шукання кращих і найбільш тонких интеллектов на тлі більших морально-практичних рішень, які приймає народ, що виражає свої переконання стихійно, через уЧи нки. Без засвоєння морального досвіду народу людина сучасної високої духовної культури виявляється неспроможним перед особою хаотичної дійсності, особливо в ті моменти історії, які можна назвати катастрофічними. Етична система дворянської інтелігенції заснована на вірі в розумну природу людини, а тому розпадається, будуЧи не в змозі пояснити, приміром, війну, що сприймається як явище, що супереЧи ть

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.