Реклама

Объявления

Мотиви дороги й вітру у творчості Пушкіна

Колекція творів: Мотиви дороги й вітри у творчості Пушкіна

Мотиви дороги й вітру не були індивідуальними моти-вами пушкінської творчості. Вони мали давню традицію в російській літературі, і Пушкін, включаючи їх у свої произ-ведення, багато в чому використовував досвід попередників

Для Пушкіна "південного» періоду мотив дороги пов'язаний з ідеологією романтизму, однієї з головних тем якого була тема изгнанничества або добровільної втечі. Тради-Ционними для романтичної поезії причинами цього бегст-ва були незадоволеність героя його відносинами з обще-ством:

Людей і світло зазнав він

И знав невірного життя ціну...

("Кавказький бранець», 1820)

...Я вас біг, вихованці насолод,

Хвилинної младости хвилинні друзі... -

("Згасло денне світило...», 1820)

Або нерозділена любов:

Лежала в серце, як свинець,

Туга любові без упованья.

("Кавказький бранець»)

Романтичний герой залишає рідні краї й отправля-ется мандрувати:

Покинув він рідна межа

И в край далекий полетів

З веселою примарою волі...

Лети, корабель, неси мене до меж далеким

По грізній примсі оманних морів,

Але тільки не до брегам сумних

Мрячної батьківщини моєї

Романтичний герой - вічний блукач, все його життя - дорогі, і будь-яка зупинка означає для нього поті-рю волі. У романтичній поезії тема волі з моти-вом дороги зв'язані дуже тісно. Не випадково поему " Цига-Ни» Пушкіна почав з опису кочового циганського побуту:

Цигани шумною юрбою

По Бессарабії кочують

Вони сьогодні над рікою

У наметах розідраних ночують

Як вільність, весел їхній нічліг

И мирний сон під небесами

Якщо ж у романтичному добутку з'являлася тема в'язниці й в'язня, то вона завжди зв'язувалася з мотивом побе-га, із прагненням до волі:

"Ми вільні птахи; пора, брат, пора!

Туди, де за хмарою біліє гора,

Туди, де синіють морські краї,

Туди, де гуляємо лише вітер... так я!»

("В'язень», 1822)

Згадування вітру тут не випадково: у романтичній літературі він став стійким символом волі

Із прагненням до волі мотив вітру прямо зв'язаний у вірші "Хто, хвилі, вас зупинив...» (1823):

Взиграйте, вітри, зрийте води,

Зруйнуйте згубний оплот

Де ти, гроза - символ волі?

Промчися поверх мимовільних вод

Однак тут мотив вітру одержує новий у порівнянні з "В'язнем» зміст. В 1823 році був розгромлений кишинів-ский кружок декабристів, з учасниками якого Пушкін був знаком особисто. Першу строфу вірша можна прочитати як відгук на цю подію:

Хто, хвилі, вас зупинив,

Хто окував ваш біг могутній,

Хто в ставок безмовний і дрімучий

Потік заколотний звернув?

З декабристською проблематикою вірша, з його по-литической фарбуванням (це виражено й у лексиці: "потік мя-тежний», "згубний оплот», "мимовільні води») зв'язане те, що "символом волі» названий не просто вітер, як в "В'язні», а саме гроза. По своєму символічному значе-нию вона наближається до бури у вірші "Навіщо ти по-слан був і хто тебе послав?..» (1824):

Віщали книгарі, тривожилися царі,

Юрба перед ними хвилювалася,

Викриті порожніли вівтарі,

Волі бура піднімалася

И раптом наскочила... Упали в порох

И в кров,

Розбилися старі скрижалі...

Тут бура персоніфікує французьку революцію, кото-раю, знищивши старі закони ("розбилися старі скрижа-чи»), повинна була принести Франції волю

Однак у поезії Пушкіна мотив бури включався й у дру-гой контекст. Так, наприклад, мотив цей з'являється в стихо-утворі "Зимовий вечір» (1825). Тут бура, стихія проти-вопоставлена маленькому замкнутому простору, "старої лачужке». На антитезі будинок - бура, по суті, будується весь вірш:

Бура мглою небо криє,

Вихри сніжні крутячи,

Те, як звір, вона зав'є,

Те заплаче, як дитя

Вип'ємо, добра подружка

Бідної юності моєї,

Вип'ємо з горя: де ж кружка?

Серцю буде веселей.

На аналогічній антитезі будинок - дорога побудована стихо-утвір "Зимова дорога» (1826). Мотив дороги тут связи-вается з "хвилястими туманами», "сумними галявинами» і "однозвучним» дзвіночком, а сама дорога названа "нудної». Цьому довгому й стомлюючому шляху противопо-ставлен домашній комфорт:

Нудно, смутно... Завтра, Ніна,

Завтра, до милого возвратясь,

Я забудуся в каміна,

Задивлюся, не наглядясь.

Якщо в романтичній поемі мотив дороги зв'язувався з по-стоянним рухом, з кочовим життям і саме таким життям уважалася найбільш наближеної до ідеалу - повній волі людини, то в 1826 році Пушкін осмислює цю тему по-іншому.

Демонстративний відхід від романтичної традиції в розробці мотиву дороги виявився в "Євгенію Онєгіні». У тексті роману головний герой не раз зіставлявся з роман-тическим героєм (наприклад, у першому розділі:

Як Child - Harold, похмурий, млосний

У вітальнях з'являвся він...), -

И подорож Онєгіна повинне було викликати в читача ассо-циации з "Паломництвом Чайльд-Гарольда». У цьому сопо-ставлении ще більш чітко проступали розходження між подорожжю в романтичній поемі й в "Євгенію Онєгіні». На відміну від поеми, у романі воно позбавлено ліричних відступ-лений і стримано по тоні (за винятком "одеських» строф). Це було пов'язане з особливим положенням, що путі-хід Онєгіна займає в романі: тут рівнялося про-шлое Росії і її сьогодення. Онєгін проїжджає історичні місця, але в "вітчизні Миниха», Нижньому Новгороді, бачить, що

Усе метушиться, бреше за дві,

И всюди меркантильний дух

Контраст між героїчним минулим міста і його вартій-на-вартої підкреслюється епітетами "підроблені», " брако-ванні» і сполученнями "жменя послужливих гостей» і " про-шлогодни моди». Таке ж протиставлення проводилося в чорновому варіанті й в "московській» строфі:

Москва Онєгіна зустрічає

Своєю пихатою суєтою,

Своїми дівами приваблює,

Чечужної пригощає юшкою

У палаті англійського клоба

(Народних засідань проба)

Безмовно в думу занурений,

Про каші пренья чує він

Таким чином, подорож у романі одержує нове в порівнянні з "південними» поемами значення

Але мотив дороги в "Євгенію Онєгіні» - це не тільки подорож Онєгіна, але й подорож Ларіних із села в Москву. Тут Пушкін використовує підкреслено " низинний-ную» лексику, неприпустиму в романтичній поемі:

Миготять повз будку, баби,

Хлопчиська, крамниці, ліхтарі,

Палаци, сади, монастирі,

Бухарці, сани, городи...

Стилістика іншої строфи, що описує численнийі-ние незручності при подорожі по російських дорогах:

Тепер у нас дороги погані,

Мости забуті гниють,

На станції клопи так блохи

Заснути мінути не дають;

Трактирів немає. У хаті холодної

Пишномовний, але голодний

Для виду прейскурант висить

И марний дражнить апетит, -

Побудована на зіткненні двох контрастних лексичних рядів, що створює комічний ефект: з одного боку, це европеизми ("прейскурант», "апетит»), з іншого боку - під-черкнуто побутова, непоетична лексика ("клопи», "блохи», "хата»).

Ці онегинские рядки писалися одночасно з " Дорож-Ними скаргами» (1829), і вірш, де поет размиш-ляет про можливу смерть на дорозі, близько їм по стилисти-ке й по напівжартівливому тоні:

Довго ль мені гуляти на світі

Те в колясці, те верхи,

Те в кибитці, то в кареті,

Те у возі, те пішки?

Не в спадкоємному барлогу,

Не серед отческих могил,

На великий мені, знати, дорозі

Умерти Господь судив...

По тематиці вірш близько "Зимовій дорозі»: в останніх його строфах зустрічається те ж противопоставле-ние дорога - будинок:

Довго ль мені в тузі голодної

Пост мимовільний дотримувати

И телятиною холодної

Трюфли Яру поминати?

<...> чи Та справа чарка рому,

Уночі сон, поутру чаї;

чиТа справа, братики, будинку!..

Ну, пішов же, поганяй!..

Очевидно також подібність і з іншим, ще більш раннім віршем "Віз життя»: у вірші 1823 року життя теж рівняється із тривалим шляхом, скитаниями по дурних дорогах:

Хоч важко часом їй тягар,

Віз на ходу легкий;

Ямщик лихий, сиве час,

Везе, не злізе соблучка.

Філософське значення мотив дороги одержує й в "Бісах» (1830). У цьому вірші він зв'язується з моти-вом хуртовини, що теж має символічний зміст

Подорожанина застає в "чистому полі» заметіль, і, збившись із дороги, він повністю виявляється у владі темних, враж-дебних сил:

"Агов, пішов ямщик!..» - "Немає сили:

Коням, пан, важко;

Хуртовина мені сліпає очі;

Всі дороги занесло;

Хоч убий, сліду не видно;

Страницы: 1 2

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.