Реклама

Объявления

«Моя лірика жива однією великою любов’ю, любов’ю до Батьківщини» (тема Батьківщини в поезії С. Єсеніна)

Колекція творів: "Моя лірика жива однією великою любов'ю, любов'ю до Батьківщини» (тема Батьківщини в поезії С. Єсеніна)

Сергій Олександрович Єсенін - найбільший поет початку XX в. Людина, у своїх віршах вихваляю-щий батьківщину, людей, природу. Його вірші, насичені любвеобильностью, досить повно характеризують Росію:

Об Русь - малинові поля

И синь, що впала в ріку, -

Люблю до радості й болю

Твою озерну тугу

Єсенін намагався виразити у віршах риси свого характеру, показати, наскільки він дорожить своєю батьківщиною. Поет постійно захоплюється багатої исто-рией і практично що не змінилися із часом традиціями й звичаями. Прочитавши його сти-хи, можна представити Росію як країну, де люди живуть винятково в рубаних дерев'яних хатах:

Гой ти, Русь моя рідна,

Хати - у ризах образа

Не видать кінця й краю -

Тільки синь ссе очі

Безсумнівно, що на світовідчування поета повли-яла його мала батьківщина - Рязанська губернія, народився й ріс поет у простій селянській родині. Оточую-Щая обстановка, а головне - люди вплинули на фор-мирование особистості поета

У своїх віршах Єсенін багато філософствує, порівнює спокійну й незворушну Росію з ле-сом. Опис дерев займає в поезії Сергія Олександровича значну частину. Під фарбами лісу поет має на увазі настрій людей, звик-ших випробовувати будь-які труднощі й позбавлення

Він розуміє, наскільки відстає Росія від ци-вилизованних країн Європи. Однак, незважаючи на це, Єсенін підкреслює історичну цінність " нетро-нутого краю», пишається своєю батьківщиною й росіянином на-родом

Більшу частину своїх віршів поет присвячує при-роді рідного краю. Він не розглядає які-небудь окремі визначні пам'ятки "чудових куточків природи», намагається охопити всю Росію в цілому. Ис-Кусно підносить нам ті якості навколишні нас миру, на яких ми не загострювали своєї уваги

З метою підкреслити особливості російського лісу Єсенін використовує грамотний, аж ніяк не позбавлений смаку стиль. Як художник-пейзажист малює крас-ками на полотні, так і С. А. Єсенін описує " біля-кие серцю місця», використовуючи при цьому перо й черни-ла. Скільки почуттів і емоцій вкладено в його слова:

Тобі однієї плету вінок,

Квітами сиплю стібку сіру

Об Русь, покійний куточок,

Тебе люблю, тебе й вірую

У пізніх віршах Єсеніна звучать нотки тривоги й занепокоєння за свою батьківщину. Поет усвідомлює, скільки важке життя простого народу:

Серце плакуча дума,

Ой, не весел ти, край мій рідний

Важкий революційний час, страждання й смерть людей не змогли змінити відносини Есени-На до батьківщини. Він як і раніше залишався вірний своїм переконанням, уважаючи, що в Росії велике предназ-начение.

Об Русь, змахни крилами,

Постав інше кріплення

Поет-Філософ за допомогою похмурих тонів опи-сивает, підносить свої почуття й переживання за ніколи могутню державу:

Відговорив гай золота

Березовою, веселою мовою,

И журавлі, сумно пролітаючи,

Уж не жалують більше ні оком.

Ще більше патріотизму простежується у віршах Єсеніна після возращения із чужини. Поет усвідомлює, наскільки дорога йому Росія. лад, Що Змінився, і влада не зуміли зломити дух Єсеніна, він хотів жити на своїй батьківщині й захоплюватися своїм народом

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.