Реклама

Объявления

Народний вірш

Ой ти, гой ecu... Музикальність мовлення досягається віршуванням. Віршування - це мистецтво так підбирати й розташовувати слова, щоб їх високі й низькі склади, тобто склади ударн і ненаголошені, випливали один за одним у певному порядку. Народний вірш ґрунтується на логічних наголосах. Чи сло логічних наголосів у вірші визначає Чи сло стоп. В одну стопу: Адже твоя-те мати Мені рідна дочка, Семи років вона В повний узята. У дві стопи: Уж як упав туман на синє море, А лиходій-туга в ретиво серце. У три стопи: У поле березонька стояла, У полі кучерява стояла

У чотири стопи: Ах ви, покрову мої, сіни, сіни новия мої, Сени новия, кленовия, решетчатия... У народних віршах зустрічається й рима: По широкій ріці, По роздольній Оці Пливе селезень. Деякі російські письменники у своїх добутках іноді наслідували складу народних пісень. Прикладом цьому можуть служити багато віршів Кольцова й "Пісня про царя Івана Васильовича"Лермонтова. Російські письменники до XVIII століття не вміли складати вірші. Потім Василь Кирилович Тредиаковский, уважно придивившись до народного вірша, дійшов висновку, що наша версифікація, тобто віршування, повинна бути заснована на чергуванні високих і низьких складів. Це відкриття Тредиаковского глибоко розробив і щасливо застосував на практиці Михайло Васильович Ломоносов

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.