Реклама

Объявления

НАРОДНОСТІ Й ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ ЛІРИКИ Н. А. НЕКРАСОВА

Н. А. Некрасов належить до числа тих поетів, у творчості яких народна тема є основною й у чиїх добутках чітко сформульована цивільна позиція. «Я ліру присвятив народу своєму», - писав Некрасов, Він був не єдиним, хто так надійшов. Наприклад, Тарас Шевчен- , до, що вийшов із кріпосного середовища, також був народним письменником, але Некрасову стати їм було набагато складніше: він походив із дворянського роду, він повинен був завзято трудитися, щоб зрозуміти селянина, просочити себе народним духом. У цьому величезна заслуга поета, що він навчився дивитися на мир очами простого трудівника

Але Некрасов не відрікся від того гарного, що дало йому дворянське звання. Він освічена людина, вона почуває в собі великий талант і вважає своїм цивільним обов'язком прикласти всі свої сили до справи служіння народу. Таким чином, у Некрасові зібрані кращі риси як народу, так і дворянства. Від селянина він взяв здатність бачити речі такими, як вони є, від вищих шарів суспільства - утворення, культуру

Микола Олексійович став народним поетом не раптом. Його життя визначило головний напрямок у творчості поета. Хлопчиком він грав із селянськими дітьми, будучи юнаків, він ділив тяготи свого тяжкого матеріального становища із простим народом. У цей час він познайомився з російською душею, побачив її цілісність, органічність, перейнявся повагою й подякою до трудівника, полюбив народ. Але в той же час він побачив затурканість селянина, його неграмотність, приниженість, усвідомив всю вагу рабського, кріпака праці. Служити народу, у якому зосереджена вся сила Росії, її духовне багатство - таку долю обрав собі Некрасов. У цьому нього цивільна позиція

На відміну від авторів, що оплакували частку російського народу, тільки Некрасов у своїх віршах і поемах прагнув розбудити його, підняти на боротьбу із гнобителями. Він вірив у силу народу й був упевнений у його перемозі: Рать піднімається - Незлічима, Сила в ній позначиться Незламна!

Кращим свідченням визнання народом творчості Некрасова є те, що некоторие його добутки вважаються народними, наприклад, «Трійка», пісня з «Коробейників» «Ой повна, повна коробушка...»

В особі Некрасова ми бачимо найбільшого поета на Русі й чесного, принципового громадянина. Дворянин, він зумів устати на сторону народу й застосувати свій талант і енергію до справи його звільнення. Як громадянин він завжди зберігав вірність своїм ідеям, жодного разу не відрікся від свого ідеалу, писав вірші й видавав «Сучасник», незважаючи на гніт царської цензури й переслідування. Некрасов був одним із кращих представників народного російського дворянства

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.