Реклама

Объявления

Образ автора-оповідача в романі Пушкіна «Євгеній Онєгін»

-26

Тут треба взяти до уваги ще одна обставина. Четвертий розділ роману Пушкін почав у жовтні 1824 року, закінчив її на самому початку січня 1826 року вже після придушення повстання абристов 14 абря 1825 року й опублікував її разом з п'ятої главою наприкінці січня 1828 року. За цей час абристское рух встиг дозріти й вилилося у виступ 14 абря 1825 року на Сенатській площі. Царат встиг розправитися з абристами й стратив їхніх вождів. Істотно змінилися ті обставини, при яких перші читачі могли сприймати Онєгіна й оповідача початкових глав. Онєгін спізнився приєднатися до абристам, а щоб зберегти вірність їхнім ідеям, у нього бракувало ідейній стійкості й переконаності. Із цього випливало тільки одне: треба було крутіше, отчетливее «розводити» Онєгіна з Тетяною, з Ленским і сповествователем.

Адже не метелики ж кинули виклик імператорові й відправилися в Сибір, щоб розділити доля «державних злочинців». І не легковажною примхою були викликані ці вчинки, які згодом справедливо були названі подвигом. Але ж подвиги не народжуються зненацька: вони поволі визрівають і підготовляються, людина йде до подвигу нелегким і нерідко тривалим шляхом. Можна продовжити число прикладів, що підтверджують наше припущення про особливу значущість цього чарівного образа в художній системі пушкінського роману. Можна було б нагадати, як саме в сприйнятті оповідача трагічно переломилася сцена дуелі: адже загинула не просто молода й чиста людина - загинув поет! Загинув талант, що не встиг розцвісти на благо народу. Забула про нього й наречена, Євгеній лише здригнувся, побачивши труп. А оповідач довго переживає й, треба думати, відвідує могилу навіть після втечі Онєгіна із села: він описує її так, начебто бував там.

чиОзивався в його гірких роздумах про вбитий Ленском той культ поета й художника, що зложився в мистецтві романтиків? Імовірно: адже захоплювався ж оповідач колись поезією Байрона. Але ймовірно також і інше припущення: оповідач виражає думки свого творця

Роман написаний начебто від імені оповідача-поета. І тому навряд чи необхідно множити число прикладів, що підтверджують значення цього образа. Найбільш складний по побудові й розкриттю в системі відступів і за допомогою голосу з його особистою інтонацією, він дає подання ще про один характер, без розуміння якого було б неповним наше знання тієї епохи

Образ автора-оповідача не тільки завершує опис типів російського дворянства на всіх його станово-групових рівнях. Оповідач свідчить про можливість піднятися над запозиченою західною премудрістю й, засвоївши розум чужої а не привласнивши, як цього бажав Євгеній, з'єднати багатовіковий досвід людства з конкретними спостереженнями над росіянці дійсністю

Тому-Те в структуру образа оповідача й включаються такі висновки й міркування, які або непосильні для інших героїв, або не обумовлені обставинами їхнього життя й сюжетної дії. Однак подібні міркування, оцінки, припущення були необхідні для вираження пушкінської концепції життя

Так, саме з образом оповідача-поета зв'язано реше-ниг питання про призначення людини, про зміст буття. Онєгін його не вирішив. Ленский не встиг. Тетяна не може перебороти відомої однобічності, зв'язавши свою відповідь лише з жертовною вірністю подружньому боргу. І лише в тих відступах, де оповідач-поет знову й знову звертається до цього питання, поняття про борг наповнюється конкретним змістом. Борг дли його - це таке діяння, що залишить слід у житті й серце ранить цінність для нащадків. «Без непримітного сліду мені був смутно мир залишити»,- так сказано в передостанній строфі другого розділу. І це не просто спрага особистої слави: тут оповідач передав думку, до якої Пушкін неодноразово вертався. Даремно прожите життя - це смерть, це втрата особистості, це повне забуття, на яке приречені люди, що не усвідомлять свого боргу перед народом

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.