Реклама

Объявления

Образ Болингброка в п’єсі «Ричарді II» Шекспіра

У міру наближення до розв'язки патріотична турбота Болингброка про благо Англії усе більше обертається честолюбним прагненням до корони, уміння приховувати свої кінцеві цілі лицемірством, а тверезий політичний розрахунок - злочинною жорстокістю. II у топ же ступеня, у який Ричард починає завойовувати симпатії глядача, Болингброк їх втрачає

Особливе місце й п'єсі займає образ Болингброка. Це єдиний образ, що не розкривається повністю протягом хроніки; цільне подання про нього складається лише в результаті його поступового розкриття в «Ричарді II» і обох частинах «Генріха IV». Тому в главі про «Ричарда II» доводиться обмежитися аналізом тільки тих сторін образа Болингброка, які досить чітко проявляються в даній п'єсі; при характеристиці ж образа Генріха IV у хроніках, що малюють його царювання, необхідно пам'ятати його передісторію, зображену в «Ричарді II».

Як мати і як годувальниця, ти тримаєш

Найбільш яскравим прикладом цього служить організація Болингброком фізичної розправи над скинутим Ричардом. Подібні ситуації зустрічалися й у більше ранніх п'єсах; але ніде король не дає розпорядження про вмертвіння небезпечних для нього людей з такою єзуїтською тонкістю. Ричард III із цинічною відвертістю жадає від Букингема, щоб той знищив дітей Едуарда; король Джон намагається висловити натяком своє бажання вмертвити Артура, але й він змушений вимовити слова «смерть» і «могила». А в «Ричарді II» глядач довідається про бажання Болингброка знищити Ричарда лише з бесіди Экстона зі слугою, причому сам убивця говорить про те, що він зрозумів лише натяк Болингброка, а не одержав від нього відкритого наказу

У своїх «Коментарях до Шекспіра» А. Бакер приводить дотепне зауваження Гудзону, у такий спосіб характеризующего політичне поводження Болингброка: «Зрештою, було б вірніше говорити, що він не стільки віднімає силою корону в Ричарда, скільки дозволяє судорожній, конвульсивній немочі Ричарда скинути корону в нього, Болингброка, руки». До цього цікавого спостереження необхідно, однак, додати, що, незважаючи на те, що Ричард сам підготував своє падіння, глядач увесь час відчуває ініціативу Болингброка, що приховано й непомітно направляє розвиток подій у бажану для Болингброка сторону

Провідним прийомом побудови образа Болингброка є поступове розкриття всі нових і нових рис у його характері. Сила й художня переконливість цього прийому в тім, що він визначає зміну відносини до персонажа з боку глядача в ході розвитку подій, зображених в «Ричарді II». Аж до вигнання Болингброка симпатії глядача повністю на його стороні. Саме тут, коли він страждає від деспотизму Ричарда, проявляються кращі якості Болингброка його палка сміливість, що дихає юнацьким запалом, хоча самому Болингброку здійснився до цього часу 31 рік, його глибоке й шанобливе почуття до батька, нарешті, його гаряча любов до Англії, з особою силою виражена в словах прощання з батьківщиною:

Уже в описі вигнання Болингброка втримується натяк на те, що герцог завойовує симпатії англійського народу добре продуманим поводженням; це - непряма характеристика Болингброка як завбачливого й далекоглядного політика. Далекоглядність Болингброка стає домінуючою рисою образа на другому етапі, що починається з висадження при Рейвенсперге. Не потрібно думати, що виявлені Болингбро-Кому на початку п'єси привабливі якості зникають із його характеру; просто відтепер усе без винятку вчинки й слова Болингброка підпорядковані таємним політичним планам, які він плекає й приводить висполнение.

Але й крім наведеного вище приклада вся діяльність Болингброка відзначена тими ж рисами скритності й політичного розрахунку. Ставши королем, він досить ліберально ставиться до своїх ворогів, зберігаючи деяким з них життя для того, щоб згодом залучити їх на свою сторону або хоча б нейтралізувати їх, не прослыв у той же час занадто жорстоким. Ще більш характерна обережність Болингброка, виявлена їм при захопленні корони. До самого моменту зречення Ричарда він жодного разу не говорить відкрито про своє прагнення зайняти престол. Однак окремі штрихи в його поводженні, особливо його розправа з фаворитами Ричарда, ясно дають зрозуміти, що Болингброк уже з моменту висадження вважає себе в душі хазяїном країни

Я - англієць, усюди й завжди! Прощай, рідна Англія! Прощай! Ще мене на ласкавих руках, Де б не скитался я, - душа горда:

Болингброк змушений зізнатися в тім, що бажав смерті Ричарда, але обачність, виявлена їм у бесіді з Экстоном, дає йому можливіст
ь проклясти вбивцю й всенародно оплакати Ричарда

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.