Реклама

Объявления

Образ героїчної людини в розповіді М. Горького «Баба Изергиль»

Колекція творів: Образ героїчної людини в розповіді М. Горького "Баба Изергиль»

Центральним образом романтичних добутків М. Горького раннього періоду є образ героїчної людини, готового до самовідданого подвигу в ім'я блага народу. До цих добутків ставиться розповідь "Баба Изергиль", яким письменник прагнув розбудити в людях діюче відношення кжизни.

Сюжет побудований на спогадах баби Изергиль о. свого життя й розказаних нею легендах про Ларре й Данко. У легенді повествуется про сміливого й гарного юнака Данко. Він щасливий, що живе серед людей, тому що любить, їх більше себе. Данко мужній і безстрашний, його тягне до подвигу шляхетна мета - бути корисним народу. Коли охоплене страхом, знесилене мандрами по не-прохідному лісі плем'я вже хотіли йти до ворога й ри-нести йому в дарунок свою волю, з'явився Данко. У його очах світилися енергія й живий вогонь, народ повірив у нього й пішов за ним. Але стомлені важким шляхом, люди знову впали духом, перестали вірити Данко, і в той момент, коли озлоблена юрба стала щільніше оточувати його, щоб убити, Данко вирвав серце зі своїх грудей. "Ідемо! - крикнув Данко й кинувся вперед, високо тримаючи палаюче серце й висвітлюючи їм шлях людям. Вони пішли за ним, зачаровані... І Данко вивів їх з темного лісу на сонячну, вільну землю. Данко проникнуть справжньою любов'ю до людей, готовністю до самопожертви. Образ Данко втілює в собі ідеал людини - гуманіста й особистість великої духовної краси

Позитивному образу Данко Горький противопостав-ляет негативний образ Ларри - образ себелюба й егои-ста. Він уважає себе першим на землі, а на інших людей дивиться, як на жалюгідних рабів. На питання, чому він убив дівчину, Ларра відповідає: "Хіба ви користуєтеся тільки своїм? Я бачу, що кожна людина має тільки мову, руки й ноги.., а володіє він тваринами, жінками, землею... і многим ще". За зроблене їм злочин плем'я осу-дило Ларру на вічну самітність. Життя поза суспільством породжує в Ларре почуття невимовної туги. "У його очах, - говорить Изергиль, - було стільки туги, що можна було б отруїти нею всіх людей миру". Ларра був приречений на самітність і щастям уважав для себе лише смерть

Ідейний зміст розповіді доповнюється образом баби Изергиль. Її спогаду про свій життєвий шлях - теж своєрідна легенда про сміливу й горду жінку. Баба Изергиль над усе цінує волю. Вона з гордо-стью заявляє, що ніколи не була рабою. Изергиль із замилуванням говорить про любов до подвигу: "Коли людина любить подвиги, він завжди вміє їх зробити й знайде, де це можна".

У розповіді "Баба Изергиль" Горький малює виключи-тельние характери, звеличує гордих і сильних духом людей, для яких воля вище всього

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.