Реклама

Объявления

Образ «маленької людини» (по повісті «Шинель»)

Колекція творів: Образ "маленької людини» (по повісті "Шинель»)

Ми все вийшли з гоголівської "Шинелі».

Ф. Достоєвський

Російська література з її гуманістичної направленно-стью не могла пройти повз проблеми й долі простого челове-ка. Умовно в літературознавстві вона стала йменуватися ті-мій "маленької людини». У її джерел стояли Карамзин і Пушкін, Гоголь і Достоєвський. У своїх добутках: " Лих-Ная Ліза», "Станційний доглядач», "Шинель» і "Бідні люди» - вони розкривали читачам внутрішній мир просто-го людини, його почуття й переживання

Чому ж Достоєвський виділяє Гоголя, як першого, від-крившего читачам мир "маленької людини»? Імовірно, тому, що в його повісті "Шинель» Акакий Акакиевич Башмачкин є головним героєм, все-таки інші дію-щие особи створюють тло

Повість "Шинель» - одна із кращих у творчості Гоголя. У ній письменник з'являється перед нами як майстер деталі, сати-рик і гуманіст. Оповідаючи про життя дрібного чиновника, Го-Голота зміг створити незабутній яскравий образ "маленького че-ловека» зі своїми радостями й лихами, труднощами й забота-ми. Безпросвітний нестаток оточує Акакия Акакиевича, але він не бачить трагізму свого положення, тому що зайнято справою. Башмачкин не тяготиться своєю вбогістю, тому що не знає Іншого життя. А коли в нього з'являється мрія - нова ши-нель, він готовий терпіти будь-які позбавлення, тільки б наблизити здійснення задуманого. Шинель стає якимось символом щасливого майбутнього, улюбленим дітищем, заради якого Акакий Акакиевич готовий ра-ботать не покладаючи рук. Автор цілком серйозний, коли описує захват свого героя із приводу здійснення мрії: шинель зшита! Башмачкин зовсім був щасливий. Але чи надовго?

"Маленькій людині» не призначено бути щасливим у цьому несправедливому світі. І лише після смерті здійснює справедливість. "Душу» Башмачкина знаходить спокій, коли повертає собі загублену річ

Гоголь показав не тільки життя "маленької людини», але і його протест проти несправедливості життя. Нехай цей "бунт» боязкий, майже фантастичний, але герой виступає за свої права, проти основ існуючого порядку

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.